.
.
.
.
 
.
Vážení čtenáři a milí přátelé,
 
srdečně Vás zveme do světla lásky terapií pro děti a také pro naše vnitřní dítě, které ve stvoření tolik chybí.
Ze srdce bychom přáli každému najít ve své duši naplnění v jakékoliv hravé tvořivé činnost a štěstí na duši. 
Léčivé energie začnou působit z obrázků, když se jim plně otevřeme svým srdíčkem s plnou důvěrou.
Tyto obrázky nejsou náhodné, ale řízené Prozřetelnosti, které vnímám ze záznamu Akašické kroniky.
Obrázky se budou měnit vždy v průběhu ročního období v souladu s Boží vůli, kromě prvního, na kterém 
je vyzařování struktury ve stvoření od Arch. Gabriela, pro aktivaci našeho vnitřního dítěte v oblasti tvořivé činnosti.

"Buďte jako děti,..a vejdete do Království Nebeského"...slova Ježíše.

  S láskou a božím požehnáním Daniela & Friends.
 

 
Menu od Arch. Gabriela
Menu od Arch. Gabriela
1.12. 2018 - Zapomenuté ctnosti:

Laskavost – paprsek růženínu. Kdo laskavé srdíčko má, ten každou bolest hravě překoná, ale kdo protivný jest, toho čeká poučný trest. Bůh však nikoho netrestá, to člověk sám si trápení nadělí a poté sbírá jen bludné kamení

 
 Pokora – paprsek chalcedonu. Kdo pokoru ve svém srdíčku hýčká, tomu se na lepší časy blýská, ale kdo pýchou se nadýmá, věřte, že brzy se nosem samotného dna dotýká. Takový už boží zákon jest, a proto jen tvořením a laskavým srdcem můžeme pochopit pokoru a lidskou čest.
 
 
Odvaha – paprsek rubínu. Kdo odvážný jest, ten nemá strachu, neboť utrpením již prošel, milý brachu. Tím se jen posílila jeho víra, vždyť jej na cestě provázela boží síla. 
 
Moudrost – paprsek safíru. Komu moudrost s láskou vládne, ten hravě všechno zvládne. Bez lásky moudrosti není a komu jen rozum na srdci sedí, tomu se brzy všechno v opak změní. Nuž, takový už boží zákon jest, co s láskou a s anděly pro druhé vytvoříš, to věčné jest.
 
 .
Čistota – paprsek křišťálu. Co čistého ve svém nitru máme, to navenek k ostatním vysíláme. Nepotřebujeme masky a přetvářky, a ti, kdo je přesto používají, sklidí jen žal a nářky.
 
 
Soucit – paprsek ametystu. Soucit je spojnice s Ježíškem a svědomím a velice křehký zdá se být. Kdo skutečně cítí, ten v pravdě koná a štěstí jej nemine. Kdo však hluchý k tomuto hlásku srdce jest, ten svou šanci promarní a jeho cesta se do smutku zavine.
 
 
Spravedlnost – paprsek turmalínu. Spravedlivý ve svém srdci být, to znamená myslet i na druhé a držet se dávné moudrosti: „Co nechceš, aby ti činili druzí, nečiň ani ty jim.“ Možná je to pro někoho divné přirovnání, ale jak to je doopravdy, může si každý ověřit, až nadejde čas vyrovnání.
 
 
Přejícnost – paprsek citrínu. Kdo myslí na druhé a všechno dobré jim přeje, ten sám sebe desetkrát obdařil. Když štěstí a lásku i nepříteli od srdce přeješ, pak věř, že brzy budeš obdařen tímtéž darem a pěkně si v životě povedeš. Když však budeš jen kameny zla házet a druhé pomlouvat, po čase sám budeš rány si lízat a všem se jen omlouvat.
 
Vděčnost – paprsek jantaru. Že máme být vděčni za vše bohu, je důležité pochopit a pravou míru všeho ve svém životě uchopit. Jak lehounce budeš životem s vděčností v srdci proplouvat, tak budeš moci se v duši i z každé chvilky života radovat. 
 
 
Čest – paprsek smaragdu. Jak silný je duch, který v hrudi svoji čest neochvějně nosí. Ten nemusí se bát pravdu vyslovit a poté kráčet bosý s čistým svědomím krůpějemi ranní rosy.
 
 
 
Věrnost – paprsek měsíčního kamene. Věrnost člověku jistotu v životě dává a sám se bohu v srdci oblíbeným stává. Bohumilé přání se vždy splní a zázraky nenechají na sebe dlouho čekat, jen nesmíme vše příliš uspěchat. Člověk křivý a nevěrný pak duši svou temným silám zaprodá, a proto se z trápení jen stěží vymotá.
 
 
Odpovědnost – paprsek modrého topazu. Zodpovědní za všechno naše konání a myšlení jsme vždy před bohem, a proto je náš osud spravedlivý a člověk je po zásluze štěstím odměněn. Kdo však svévoli podléhá a bezohledně se k okolí chová, tomu přijde čas, kdy se u něj bída schová. 
 
Sofie - chůva moudrosti
Sofie - chůva moudrosti
 
20.10. – 2018 - TKALCI LIDSKÉHO OSUDU
 
 
Že tkalci lidského osudu nejsou? Jenže nám se tkalci lidského osudu v obláčku ve snu skutečně objevili a prozradili nám, jak takové nitky osudu splétají a připravují nás na prožitky, které si zasloužíme. Ty můžou být dobré, nebo špatné, poučné, či laskavé. Vždy podle toho, jaké jsou naše skutky a pohnutky. Ten malý tkadlec, v červeném oblečku a s brejličkami na nose, tká nitku lásky. Kolik lásky dáme svým bližním a svému okolí, tolik lásky se nám buď od okolí dostane, někdy i mnohokrát více, protože láska se násobí. Také mi prozradili, že jejich strava jsou okvětné lístečky z bílé růže.
Tkadlec v oblečku světle modré barvy přede niť našeho citu. To znamená,
že všechno, co cítíme k druhým, i to nepěkné, se nám opět vrátí. Potom tady máme tkalce naší vůle ve fialkovém oblečku. Tato nitka představuje aktivitu v našem životě, která nás pohání kupředu, nebo také lenost, která nás brzdí. Všimněte si, milé děti, že naši tkalci mají na zádech batůžky, ve kterých se jim tvoří jemná tekutina, a z té předou naše nitě osudu. Dále je tam s nimi čistá panna, která předává upředená vlákna ke zpracování andělům či karmickým bytostem, jež musí dohlížet, zda je spravedlnosti učiněno zadost. Tedy, to je docela moudré. Jinak by si všichni dělali, co chtějí. Někteří lidé se totiž diví, proč mají těž život, když nikdy nikomu nic neudělali. Jenže to oni už si ten svůj nepěkný skutek zřejmě nepamatují. A také si asi neuvědomují, že nic se neděje náhodou a že všechno má svoji příčinu. Tolik milí přátelé jsem jen chtěla přiblížit úryvkem z mé nové pohádkové knížky s názvem: "Tajemství zrození ptáka Fénixe", která vyjde v průběhu měsíce listopadu. Samozřejmě budu včas informovat.
 
Přeji všem překrásné podzimní rozpoložení v nádherných barvách a hlavně s láskou na pravém místě! Daniela
Tkalci lidského osudu
Tkalci lidského osudu
Ale nejdřív k významu toho poselství o vodě, která má pro náš život velký význam. Jistě jste si všimli, že spodní voda vůbec ubývá a zvlášť u nás se v některých oblastech zvyšuje extrémní sucho. Je třeba si uvědomit, že k velkým škodám přispělo i nešetrné zemědělství, vedoucí k erozi půdy. Spojením malých políček ve velké plošné celky likvidujeme tak remízky, meze, mokřady, které přirozeně sloužily k zadržování vody, pomalém vsakování do půdy, hnízdění ptactva, vodních živočichů pro filtraci apod. Používáme umělá hnojiva, místo hnoje. Pořád věda spoléhá na techniku. Jenže tady se musí začít učit a chápat klíčové přírodní a duchovní  procesy! Nerespektuje se střídání výsevu plodin, jak to dělali naši předci. Všimněte si těch lán řepky a kukuřice pořád na stejných místech. Půda musí také přece odpočívat. A tento způsob pěstování jen pro peníze vede k tomu, že když zaprší, voda se do půdy nevsakuje, ale stéká po ní a bere sebou tak veškerou ornici, která mizí na dně vodních ploch, nebo jako bahno při povodních, když zaprší. Kácejí se lesy a tam kde nejsou lesy, potůčky nemůže ani pršet z přirozeného koloběhu odpařování. Je tedy potřeba znovu obnovit, remízky, meze, mokřady, lesní porosty, stavět vodní nádrže, mít úctu k dešti, děkovat za každou kapku, jinak bez přirozené vděčnosti zahyneme. Viz ve třetích zemí už nastávají konflikty o vodu, nejen o ropu.  Z duchovního pohledu, tam, kde není voda, není dostatečný cit, pružnost, harmonie. Vládnou jen ohnivé emoce a války. Modleme se tedy pro dostatečný příliv vody, tohoto nebeského daru pro naši zemi, planetu i pro náš prostý - tak drahocenný život.
 
 
A na řadě je význam vody v našem těle jak fyzickém, duševním a duchovním. Byla jsem překvapena, že i někteří duchovní lidé si myslí, že voda je pouze ve fyzické rovině. Nesmíme zapomenout, že voda se dělí do čtyř seskupení a jedním z nich je i plazma, část plynu který působí i v duchovní rovině. Lidský duch je v podstatě určitým plynem ve tvaru kruhu, neboli vzdušné spirály. Proto ve spojení s boží jiskrou září. Světlo může být vytvořeno jakýmkoliv systémem, který umí vysílat nabité částice do ionosféry. Voda se světlem, také krev (95%vody) je nosič informací v každé rovině. Viz DNA apod. Člověk též při tření někdy vydává jiskry. V duchovní rovině spojení vody a ohně je posvátné. Tady myslím, že popis je dostatečný, přestože pro fyzika, by to byl jen zlomek. Ale vraťme se k našemu tělu a přiblížíme si více  v něm význam vody.
 
Je třeba si uvědomit, že v našem těle je skoro devadesát procent vody a tudíž všechny orgány plavou ve vodě, bez které by nemohly pracovat, tedy žít! Když nebudeme dostatečně popíjet čistou vodu, aby probíhala cirkulace výměny, voda v našem těle se začne kazit. Člověk vydrží bez vody max. sedm dní. Nejlépe pít čistou z pramenů spojenou se zemí. Pokud není, je dobrá i filtrovaná z kohoutku nejlépe položena na nějakém vyzařujícím obrázku. Nebo mám ověřený rituál, vodu pokřížkovat a představit si, že je podaná Kristem (přeměna ve víno). Chuťově je lehoučká na patře a nasládlá.  Bylinkové čaje jsou rovněž blahodárné, ale všeho s mírou. Ostatní dochucované vody, coly, moc nedoporučuji. Neměli bychom zapomenout, že je již vědecky prokázané, že voda má paměť a způsobuje magnetickou přitažlivost stejnorodého. Proto se setkáváme s lidmi karmicky spojenými i osudovými.
 
 A ještě důležitá informace, že voda mění svojí strukturu a tvar podle druhu energie a informace s níž se voda setká. Ověřeno známým japonským vědcem Masurem Emotem. Špatné podmínky a vznik negativní energie (vyřčených slov) způsobí vnik nevzhledným krystalům. Naopak čistá voda z hor spojená se zemí, pramenů a milujícího prostředí vytváří voda povznášející a harmonické tvary nebývalé krásy ve tvaru šesticípé vločky. Na obraze, který vám předkládám a v koruně našeho stromu života jsou zachyceny krystaly slov: anděl, pravda, mír, slovo, harmonie, děkuji, láska, moudrost, vděčnost, věčnost, duch, štěstí. A nezapomeňme prosím, že to, jak myslíme, mluvíme mění se i struktura vody v našem těle. Voda má paměť a je to v podstatě takový počítač, který zapisuje každé slovo, informace, obrazy, které nás obklopují. I fotografie, tedy přenos obrazu musí probíhat ve vodě. A tak tedy podle tohoto božího zákona, přitahujeme vše, co se nám děje. Víra, naděje a láska, pokud je otiskem v našem srdci trvalá, může s pomocí vody života dosáhnout i zázraku a zhmotnit každé bohu milé přání. Bez vody není života ani na zemi, ani na nebi, ani nikde v celém vesmíru. Bez vody se nemůže narodit člověk, ani rozkvést žádná květinka. Buďme tedy za ní vděční a mějme rádi každou kapičku vody, ve které je ukryto tajemství života. 

 
 
 
Ještě bych ráda popsala symboly na výše uvedeném obraze. Archanděl Michael je jeden ze čtyř Archandělů, kteří žijí v duchovní rovině s Pannou Marií a vždy je doprovázená zjeveními, podle potřeby reprodukce dané energie boží síly jedním z nich, případně všemi. Mimochodem bez napojení se na Mariánský princip se nikdo ke Kristu nedostane. Lépe řečeno jeho poselství nepochopí. Ještě zopakuji tu slavnou čtyřku strážců Panny Marie (Ženského principu z božského) a tou je: Michael, Rafael, Gabriel a Sandalfon. Michael se v pomoci zaměřuje především na řídící pozice, vůdců, větších skupin, národů apod. Apeluje na pokoru a uvědomění si, že řídit cokoliv, znamená „sloužit, nikoliv diktovat a poroučet sobeckou vůli. Nezáleží přece na tom, abychom se vyrovnali tomu, nebo onomu člověku, ale na tom, abychom se stali sebou samými.
 
Dalším  výrazným symbolem na obrazu je Drak. Mnozí si myslí, že drak je nějakým symbolem zla ve světě. Draci vyjadřují různé charaktery dle své struktury. Je to veliká síla a proto jen Láska může takového draka zkrotit a použít jeho energii i ve prospěch lidstva.  Náš drak na obraze symbolizuje milí přátelé lidský egoismus v každém člověku, a ten svým projevem způsobuje takzvané ,,nedorozumění,, ve svém okolí a ve světě. Každý ho vnímá vždy dle svého nastavení vědomé mysli. Milující člověk žádné zlo nevidí, jen lásku a boží spravedlnost. Egoismus se umí odít do různých masek sebestředností a pozor, také umí plakat a udělat ze sebe chudinku -  oběť. Je třeba se učit žít v pravdě. Co jest uvnitř, stejné dávám ven a tím je můj vnitřní pohár čistý. Když ale, něco myslím a něco jiného říkám, můj pohár je nečistý a hromadí se v něm špína a faleš, která když přeteče, zákonitě nastane zkáza.
Pták fénix – symbol znovuzrození ze svého popela, u někoho též symbol Krista, protože, jako jediný prorok vstal z mrtvých.
Růže: bílá - nevinná čistota, modrá – symbol zasvěcení a ctností. V Anglii jsou dokonce i některé rytířské řády v těchto symbolech. Samotná červená symbol lásky Panny Marie k nám. I my lidé s růží vyjadřujeme lásku.
 Lilie – symbol čistoty panny Marie, spravedlnosti a přísností Otce Nebeského. Je toho daleko víc, ale k vyzařování květin z obrazu jen tolik.
Bílá holubice – symbol Ducha sv. a jeho křest s vodou pro každého otevřeného člověka jeho energiím ve stvoření.
Strom života -  symbol větviček proudící krve, vody a energetických center (čaker) v každém duchovně žijícím člověku.
 Misky vah – vyváženost pravé a levé hemisféry, tedy harmonie mužského a ženského principu v každém člověku.
Kopí – je vyobrazeno opět osudové, řídící Pannou Marií ochrannou.
Štít v podobě zrcadla -  zrcadlení při setkání s podobným člověkem se stejnou, neli vyšší mírou egoismu v nás. V podstatě, to co nám vadí na druhém je jenom a jen náš problém. Příhodný citát od Dr. J. Brzobohaté : „Člověče pohlédni ke Stvořiteli a do svého nitra! Hleď, co ti vadí jsou jen tvé vlastní chyby a jejich následky. Překážející následky tvých vlastních nedokonalostí jsou tu proto, abys pochopil a odstranil jejich příčinu. Láska Boží proudí k tobě přes tvou nedokonalost.“

Doprovodní hudba k obrazu Zde.
 
24.8. 2018 - Znamení panny trochu jinak
 
Milí přátelé, nacházíme se právě období znamení panny. Můj příspěvek ale nepíšu jen pro toto krásné znamení, ale ráda bych vám chtěla přiblížit, jak souvisí každé znamení s naším charakterem, tělem i když jsme třeba raci, štíři, ryby,aj…my všichni máme v sobě část každého znamení zvěrokruhu. Tak třeba u panny, které vládne planeta merkur najdeme vždy smysl pro nějaký řád, pořádek, někdy až extrémně. Nebo úžasnou inteligenci -  smysl pro organizaci a nejen to.
 
Pro lepší pochopení  bych se asi měla zmínit, že každá část těla, nebo orgán má své řazení do určitého znamení. Beran – hlava, Býk – krk, blíženci – ramena, rak – plíce, srdce – lev, panna – žaludek a trávicí ústrojí, váhy – boky, ledviny, štír – pohlavní ústrojí včetně vaječníků, střelec – horní stehna, kozoroh – kolena, vodnář – lýtka, ryby – chodidla.
 
V současné konzumní době se zaměříme na příjem potravy i energií. Je to aktuální, protože roste počet obézních lidí a poruchy metabolizmu. Žaludek a veškeré trávicí ústrojí je právě přiřazeno našemu krásnému znamení,, Panny“.  Je to i příhodné přirovnání ke třídění veškerých živin v našem organizmu, proto takový smysl pro pořádek a řád, můžeme pozorovat u tohoto znamení. Než tedy něco začneme zpracovávat, musíme přijímat nějakou substanci ve formě potravy, nebo energie (bolest, radost) Jen pro zajímavost: všechny orgány v lidském těle jsou dvojí, ruce, oči, nohy, ledviny, plíce, srdce (dvě komory), nos (dva otvory na pránu)…aj. Pouze příjem potravy skrze ústa a žaludek je jen jeden, proto musíme hledat dvojí přísun potravy a to pro fyzické tělo, tak pro duši a ducha! Všichni už určitě zažili, když je něco trápilo, nebo měli strach, tak se jim svíral žaludek, nebo něco nemohli „strávit“ i nějaký názor od přátel Leží nám to v žaludku… apod. Nedávno vědci dokázali, že serotonin se vytváří i ve střevech. Všichni,  kdo jsou zamilovaní ani někdy nemusí jíst, jsou blaženi hlavně na hrudi a v okolí žaludku. Jsou nasyceni láskou. Proto obezita většinou vzniká, pokud to není z nemoci, z nedostatku lásky, pochvaly, ocenění. Člověk se tedy snaží něco přijímat jako nadmíru fyzické potravy. Jenže výsledek působí jen na chvilku a tělo jde spíše do šířky. Je třeba se v této oblasti také hlouběji zamyslet, jestli vysíláme dostatek lásky k přírodě, ke zvířátkům, ke svým bližním. Ono totiž všechno si musíme vykoupit a hlavně zasloužit!
 
Ne nadarmo je psáno ve starých spisech, že jenom Panny nosí Sv. Grál (posvátnou léčivou energii). Každý může mít kus panny v sobě a posvátnou čistou nádobu ve svém žaludku. Když si jí pořád čistí. Všechno špatné, co je uvnitř, musí ven, aby nás to netížilo. Tedy i problémy. Je nutné se s někým podělit i o to špatné a uvidíte, jak se vám uleví. Nebát se přiznat chyby. Pouze do čistého poháru může proudit čistá energie lásky boží. Nevěříte, můžete vyzkoušet…. Víra není přeci k věření, ale k ověření!
 
 Srdečně zdravím a přeji všem boží požehnání.
 Daniela
Znamení Panny
Znamení Panny
30.7.2018 - Léčivá síla květin
 
V tomto vrcholném období květenství se milí přátelé dnes zaměříme na skrytou léčivou sílu květin. Každá květinka, strom, keřík, potůček mají své řídící neviditelné bytosti v přírodě, jako my lidé máme neviditelnou duši a ducha. Tento charakter v každé květině i u člověka se projeví jak svým fyzickým vzhledem, tak i svými specifickými vlastnostmi, kterými disponují. Dnes jsem pro Vás vybrala květinky ,,Stračku modrofialovou, pivoňku červenou“ a jejich víly. S oběma jsem prožila neskutečné zážitky a proto bych se ráda s vámi o ně podělila v této terapii. Přece jen živoucí prožitek má větší sílu a opravdovost, než nějaké domněnky- nepochopení.
 
Nejdříve bych se asi měla zmínit, že jakákoliv vyslaná láska k živoucí bytosti, ať již je to člověk, zvíře, nebo rostlina, strom, kámen nám zpětně posílá rovněž specifickou sílu lásky svého působení na zemi. Začnu hned květinkou „Stračkou modrofialovou“ a její vílou, kterou jsem zachytila na níže uvedeném obrázku. Tato energie zmíněné květiny na nás silně působí v oblasti mentální a nervové v okolí šesté čakry (oči, čelo, spánková část mozku, intuice). Záleží, jak tuto energii přijímáme. Pokud květině vyšleme kdykoliv lásku, ať již je to před rokem, či ve chvíli, kdy potřebujeme posilu v mentální a myšlenkové sféře, pošle nám náležitou ochranu. Zázrakem se jakoby vše zharmonizuje. Ochrana se týká ataků od lidí, kteří k nám vysílají nenávist, či svojí zášť způsobenou egoismem a nedostatečným pochopením našeho konání a tvořivé činnosti. V současnosti obzvlášť působí a sílí dávné proroctví „Co je skryto, ve světle bude odkryto, neboli odhaleno.“ Někdy až člověk žasne, když se projeví v tomto světle osoba, která v sobě k nám chová nenávist po léta o které jsme si mysleli pravý opak. A ještě si dovolím připomenout slova Ježíše a vlastní zkušenost:“Milujte své nepřátelé a neublíží vám ani na těle, ani na duši.“
 
Přiblížíme si ještě působení „Pivoňky červené“ se zlatým středem a její vílu. Tento prožitek se odehrál rovněž na Karlově mostě, jako u výše uvedené květinky. Před několika lety mně navštívila paní, která viděla různé rohaté příšery z astrálu a nemohla se těch halucinací zbavit. Druhý den jsme se obě vydaly na procházku po Karlově mostě a po chvilce jsem našla u jedné sochy ležet poupě pivoňky. Jakoby mi říkala :„Vem si  mně domů.“ Pivoňky jsem vždy milovala zvláště na zahrádce u mé babičky. Když jsme se vrátily, květinku jsem dala do vody na stoleček, kde spala paní, která mně navštívila. V duchu si říkám, jakou asi má vílu tato květina. Naladím se tedy na jemně hmotnou sféru a vidím tam poletovat příšerky kolem hlavy nemocné paní. Velice rázně jsem vyslovila, že u květiny by měla být víla a ne takové příšerky (myšlenkové útvary bojácných lidí). Najednou ze zlatého středu červené pivoňky začala vyzařovat zlatavá spirála a všechny ty obludy pohltila. Paní se ráno probudila a cítila se být lehčí a hlavně zbavená svých nepěkných představ. Samozřejmě tomuto zázraku předcházely modlitby k Ježíši a panence Marii s prosbou o pomoc. Je třeba vždy naslouchat vnitřnímu hlasu svého srdce.
 
Na obrázku je ještě pro potěšení zakreslený datel, který se vyznačuje, jako doktor stromů a malý pivoňkový elfík na hlemýžďovi, který rozhodně nikam nespěchá. Tolik k mým živoucím prožitkům s květinami na obrázku. Nesmí také chybět poletující motýlci, kteří nám symbolizují čisté myšlenky. Zmíním ještě mantru, pro ty, kteří se nedovedou zbavit sami svojí mentální silou špatných myšlenek. „Pane Ježíši Kriste, pomoz mi prosím přeměnit všechny mé špatné myšlenky ve všeobjímající boží lásku.“Skutečně to funguje, ale je třeba to stále opakovat a samozřejmě věřit, že se nám dostane náležité pomoci.
 
Nu, co dodat, snad už jen ze srdce všem popřát krásné prázdniny, hodně láskyplných prožitků v přírodě se sluníčkem a vodou, která nás vždy tolik osvěží v těchto horkých dnech.
 
 Srdečně k vám Daniela
Víla květiny Stračky modrofialové a Pivoňky červené
Víla květiny Stračky modrofialové a Pivoňky červené
23.11.2015 - Milí přátelé, srdečně všechny zdravím a posílám poselství ze světla lásky ve světelných tónech barev, které ke mně proudily z vyšších duchovních sfér. Než začalo ke mně proudit tvořivé světlo s informací, zahlédla jsem tuto panenskou tvář ve skále ve tvaru pyramidy v zářícím duchovním zlatém srdci.  Pojďme tedy společně nahlédnout z pohledu duchovní roviny, jak mi bylo předloženo. Možná i pro doplnění lépe pochopíme současné světové dění a novou rodící se plodivou sílu v principu Krista na Zemi. Vyzařující symboly na obraze tentokrát nebudu popisovat, protože ke každému budou promlouvat jeho“ vlastní“ vibrací lásky, kterou vyzařuje do okolí při pobytu na naší drahé planetě Zemi. Barvy jsou ředěny výtažkem z borovice, vytvářejí strukturu a po nanesení se vypařují zpět staženým světlem do éteru.   
 
Duchovně zralý člověk si jistě rozpomene na dávný, již zapomenutý, biblický text Písně písní: Nigra sum vobis - přeloženo od Jana Vodňanského:
 
Černá jsem pro vás dcery Jeruzalemské, leč krásná pro svého milého.
Jak stany cedarské krásná, jak tabule královská zářící.
Nehleďte na mne, že jsem tak snědá, to sluneční žár obarvila mou tvář.
Vzplanuli proti mně hněvem mé (vlastní) matky, ( rodní) synové, mně hlídat
dali svoje vinice, svou vinici však hlídat jsem nemohla.
 
 V této písní je ukryta hluboká moudrost o dávání. A zase pochopí jen ten, který má. Již staří esejští uctívali Matku Zemi, neboli Černou Madonu - bohyni plodnosti, zrození, a Otce Nebeského, stvořitele našeho vědomí ducha a duše, již před příchodem Krista. Proč černá? Možná bychom se mohli vrátit na počátek, kdy nebylo nic, všechno bylo černé. A Bůh řekl: „Budiž Světlo,“ a stalo se. Mnozí tak mluví jen o světlu, ale málokdo si uvědomí, že světlo nemůže existovat bez tmy, která má hlubší význam pro náš vývoj. Ve starověkém Egyptě s původním názvem: Al – kemi, což znamená černá země, měli v úctě úrodnou půdu, která se ukládala na břehu Nilu. Tato úrodná půda (aluvium) byla přemístěna vodním tokem a obyvatelé na ní byli zcela závislí kvůli pěstování plodin. Egyptská kultura a její věda dosahovala vysoké úrovně, která není dodnes pochopená. Působili zde takzvaní posvátní vědci, kteří znali spojení s hvězdným nebem, úskalí duší a jejich smysl bytí. Alchymisté zde pracovali s prvotní hmotou prima materia a v pracovních postupech ji nazývali černou pannou. A tady se dotýkáme známého alchymistického procesu o výrobě zlata z jiné hmoty. Kristus září také přece ve Zlaté barvě! To je přeci úžasná souvislost. Je již prokázáno vědci, kteří se zabývají historií, že egyptská bohyně Isis byla černou madonou se svým synem Horem – synem světla. Na podstavcích jejích soch je vždy nápis: Virgini partitura, což znamená Panna, která porodí. Tento uznávaný ženský princip se v době křesťanství transformoval do ženského principu Panny Marie a Ježíška. Ježíš přece z kříže volal „ Toto je vaše Matka,“ a díval se na Pannu Marii, která klečela a plakala pro Jeho lásku na Zemi. Egyptská Isis /„Isch“ znamená Ta která pláče/ plakala také pro lásku svého rozsekaného muže Osirise jeho bratrem Shetem na 14 částí rozsetých po Zemi. Ženský princip každé vývojové etapy představovala čistá panna – zrcadlo Matky Boží na Zemi. Mnozí však zapomněli a nejsou si vědomi toho, že všechno – vzduch, který dýcháme, krása květin, stromů, vod, luk, skal aj., všechno, z čeho jsme živi (plodiny), oblečení, naše střecha nad hlavou pochází z darů Země! Dokonce i zbraně, letadla, auta, PC, šperky aj. jsou vytvořeny ze surovin naší Matky Země! Kdo co z darů země vyrobil pro druhé, to si také sklidí. Jsme tedy na Zemi, kde probíhá náš vývoj uvědomění si lásky ke všemu stvořenému. Přikládám ještě předchozí poselství, které se stávajícím úzce souvisí. Můžete nahlédnout, zavzpomínat a porovnat.

http://www.agapebrno.cz/Magazin/Tvorba-ctenaru/Daniela-Filipi-Poselstvi-Matky-Zeme.aspx  
Proč nám tedy byl  předložen tento živoucí děj v obraze? Zřejmě proto, že brzy nastane proces znovuzrození spasitelského „Světla“, druhého příchodu pro ty, kteří chtějí žít v lásce, soucitu a tvořivé smysluplné činnosti (službě) pro Boha a pro druhé vyvěrající z pramene čistého srdce. Nejedná se však o zrození fyzického těla dítěte. Bez bohu milé tvořivosti ze svého ducha se podle zákona karmy nemůže nikdo k Bohu přiblížit, natož přijmout v srdci Kristův princip.  Mluví se už dlouho o bodě obratu, neboli posunu kartografické sítě země do vyšší roviny dimenze času, která je zašifrovaná v pyramidách Gizy. Jistě též pozorujete u všech dějů nápadné zrychlení a to z důvodu třídění lidstva, který se bohužel musí odehrát i v odhaleném procesu viditelného zla na Zemi, které rovněž slouží k uvědomění si daru života a lásky při pobytu na naší planetě. Vím, že je to těžké k pochopení, ale Bůh přece stvořil v každém z nás jen Jeho čiré světlo pro náš vývoj. A jak byla u mnohých tato energie lásky použita? Začali se sami cítit bohy, zapomněli na boží zákony a tak musel vždy Otec nebeský zasáhnout z lásky k nám. Neboli lépe řečeno: „Co jsme si při pobytu na Zemi zaseli, to si také sklidíme.“ To se týká také našich činů a myšlenek. Samozřejmě, že princip Krista je věčný a je na každém, kdy jej přijme do svého srdce. Naše drahá Matka Země – zrcadlo Matky Boží také přijala princip Krista a Jeho Světlo lásky do svých útrob již na Golgotě, když se Jeho krev řinula při bouři s deštěm po Zemi. Uvědomme si také, že voda je živoucí zdroj informace, vrací paměť a je rovněž plodivou silou. Když se dešťová voda na Golgotě vsákla do útrob Země a spojila s Kristovou krví - Jeho DNA, započal přirozený alchymistický proces , který vyprodukuje „Zlato“, tedy Spasitelské Kristovo světlo po celé naší planetě. Jistě se dočkáme i viditelného děje, který nebudu popisovat. Otec nebeský zajisté ví, co je pro nás dobré. Myslím, že to je nadějná vize při současném světovém dění.  Jenže nestačí milovat a modlit se k Ježíši. Jsme na Zemi, nebo snad šlapeme po nebi? Je tedy potřeba přijmout do svého srdce i Matku Zemi s jejími bytostmi – ženský princip plodnosti a zrození. Jinak se nikdo nemůže spojit s Kristovou bytostí a dočkat se svého vzkříšení při druhém příchodu a spravedlivém zúčtování! Neumím si představit člověka, který žije na zemi a vysílá nenávist k této  milující bytosti, která jej živí, šatí, dává mu kyslík - nápoj pro příjemný pobyt v přírodě a radosti ze života. Co se od nás tedy očekává? V první řadě nikoho nesoudit, nemít v duši ani jednu špatnou myšlenku a pomáhat ve svém okolí, jak kdo může. V naší zemi je přece dost dětí, starých, nemohoucích, kteří potřebují naši pomoc. Nemusíme proto nutně za hranice. A jsme nakonec u „Panny“ z Apokalypsy, která zrodí na Zemi duchovní slunce. Neznám v současné době jinou pannu na Zemi, která by to dokázala, než síla Lásky naší “Matky Země“ – opakuji “Zrcadlo Matky Boží“. Je třeba se nad tímto dějem hlouběji zamyslet, až přijdeme na jednoduchou přirozenost a dokonalý zákon boží spravedlnosti. Jak v nebi, tak i na Zemi. Význam slova Apokalypsa není žádný konec světa, ale odhalení neviditelných dějů fyzickému zraku! Doprovodná hudba o otevření tajemství hluboké noci tentokrát bude posilovat spíše aktivitu než rozjímání. Hudbu jsem kdysi dávno dostala darem od svého učitele hudby. Mnohým samozřejmě nic nepoví hudba ani obraz. Avšak těm, kteří se otevřou tomuto vyzařování svým duchovním srdcem, odhalí „Zlatý poklad“  ukrytý v hlubinách každé duše zrozené na Matičce Zemi. Přeji všem krásný duchovní a duševní prožitek s čistými myšlenkami o lásce, naději a pevné víře, jako skála ve dnech blízkých i budoucích.  Hudbu si spustíte ZDE
Předávám s láskou a božím požehnáním všem.

Daniela                                        
Matka Země
Matka Země
 Srdečně všechny zdravím již v prožívání nového roku, který nám přinese mnoho změn, ale kdy také bude působit pro náš vývoj z duchovní dimenze silnější proud pro zařazení se do okruhu Kristova principu se srdečnou touhou hledajícím Jeho „Pravdu“ v našem duchu a duši. Při napojení z boží vůle mým „Duchovním vedením“ okolo Vánoc, kdy sem proudí mocné síly Božího Světla Lásky, jsem po částech stahovala z Pra-duchovní roviny ochranné energie čistého ženského principu pro toto nastávající období s nově vytvořenou strukturou ve stvoření. Slova Matky Boží, která  mne při malování doprovázela, snad více napoví: 

                                             Až nastane v nejedné lidské duši čas smutku a bolesti,
                                           otevřete svá srdce a má Ruka zažehne v nich věčný plamen
                                                        Božího Světla Lásky - z Boží Milosti.                                                     
                                       Pro toho, kdo touží  sloužit tomuto Světlu s plamenem věčného bytí,
                                         neměl by čekat, ale konat nápravu svou. Dostane darem ochranu   
                                           mého pláště, dokud mu světlo na „ Cestu“ jeho „Životem“ svítí.
                                                 Poté bude zřít a žít ve věčném Teď, skutečnou „ Pravdu“
                                                                 Syna Božího a Jeho Čisté Bytí.
 
   Každého otevřeného člověka napadne myšlenka - čím větší tlak, tím větší pomoc z duchovní roviny. A také nejde přehlédnout Kopí s rubínovým srdcem-zlatem propletené, které drží Panna Maria v pravici. Sama jsem byla malinko překvapená při zachycení této silné energie, která nejdřív prorážela Její Duchovní Srdce v plamenech a až poté jej uchopila. K tomuto ději pro zajímavost bych ráda napsala, že podle učení starých Esejců, kde studoval i Ježíš, paprsek rubínu (kámen zn. Berana) protne i ten nejtvrdší kámen diamantu (kámen zn. Kozoroha), kterému vládne pán času karmy-Starý moudrý Saturn. Tento děj s kopím ve vyšších rovinách se stal, když Maria do svého Srdce přijala vysokou obětní moudrost, která vyplynula ze spoluprožívání pozemského života Ježíše Krista, onu moudrost, která tímto Srdcem měla proniknout jako kopí, aby se z něho do stvoření vylévala nejvyšší čistota „darující ctnosti“ Panny Marie v podobě Milosti. O Milost je však potřeba požádat, také si přiznat vinu a hlavně nesoudit děje, které člověk v současnosti nechápe. Náš milující Otec Nebeský je spravedlivý víc, než si dokážeme představit, proto mu důvěřujme v každém okamžiku, ať se děje cokoliv. Doprovodnou hudbu k obrázku si pustíte kliknutím zde.                       
Panna Maria Ochranná
Panna Maria Ochranná
Předávám s láskou a božím požehnáním všem, kteří jsou otevření ve svých srdcích k příjmu těchto čistých vibrací z Praduchovních rovin. Daniela
Posilující - léčivé energie níže na obrázku k nám vyzařují silnou ochranu z Duchovní dimenze na cestě  k našemu Otci Nebeskému o kterou je potřeba v pokoře požádat a otevřít se ve svém Srdci. Pro dítě by měl tak učinit jeho rodič, či zástupce. Žádná ochrana, či pomoc nemůže být vykonávaná bez svobodné vůle člověka, tedy bez jeho rozhodnutí a důvěry. Ochranná struktura, která již začala vyzařovat v celém stvoření byla zhotovena s pomocí mého „Duchovního vedení“ na přání jednoho mladého muže, kterému děkuji za zveřejnění se záměrem podělit se s námi o  tyto léčivé energie lásky Ježíše Krista.
 
Přejdeme tedy k obrázku a stručnému popisu dějů z Akašického záznamu.“Ochranný Meč“, který byl spuštěn Duchem Svatým do stvoření je přeměněný Ježíšův Kříž z Golgoty v objetí Rytířského Kristova Věnce. Je to silný zářič hlavně pro ochranu lidské duše, která se neumí ubránit různorodým temným strukturám jakéhokoliv charakteru včetně přisedlých jiných duší, které na člověka doléhají svými emočními potřebami. Rytíř v liliovém plášti čistoty s pověřenou andělskou bytostí je mohou odvést do patřičné úrovně svého dalšího vývoje, pokud ovšem nepodléhají s dotyčnou duší karmickému zákonu. V takovém případě je potřeba prosit o milost a učit se nemít ani jednu špatnou myšlenku, aby se neměly znovu o co zachytit. Přeji všem příjemné prožitky při meditaci i s hudbou a předávám s láskou a božím požehnáním.
 
Rytířský ochranný Kristův věnec
Rytířský ochranný Kristův věnec

© 2014 - 2018 Daniela Filipi - Všechna práva vyhrazena

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one