.
.
.
.
 
.

Rubriky

                                       

                                      Vítejte na stránkách ve světle lásky

                                                


                                   

 

                                    Vítejte na sránkách ve světle lásky
                                       Vítejte na stránkách ve světle lásky

© 2014 - 2018  Daniela Filipi - Všechna práva vyhrazena

 
                                                   Poselství ze Světla lásky - Věnováno Světovému Míru
                                                      toto video s duchovním obsahem v hudebních tónech se silnou léčivou energií bylo nově
                                                     přepracované a zveřejněné v anglické verzi dne 24. 10. 2014 na  You Tube pro světový mír.
                                                  Tidings from the Light of Love - Dedicated to World Peace

 
                               
                                Tidings from the Light of Love - Dedicated to World Peace


                           Toto hudební video s původním názvem " Poselství ze Světla lásky" bylo přepracované
                                      a přeložené do anglické verze z důvodu věnování
těchto silných duchovních vibrací  
                                        v celém obsahu pro světový mír. Zveřejněno dne 2
4.10. 2014 na  kanále You tube.
 
Ráda bych zde jěště vložila pár slov k věnovanému videu s duchovním a hudebním obsahem pro světový mír s prosbou o modlitbu, nebo tichou prosbu každého z nás pro příchod Milosti Božího Soudu, který s "Mírem" v celém světě úzce souvisí. Nastolit mír na naší drahé planetě Zemi může jen Otec Nebeský, až po Jeho provedení dokonalé "Spravedlnosti". Boží soud je něco jiného, než odčiňování karmických prohřešků jedinců. Je to doba, kdy jakoby přeteče poslední kapka lidské hořskosti, neuvědomění si a promarnění duchovních hodnot - darů pro náš duševní a duchovní vývoj. Jistě je vše v Božích rukou, ale můžeme se alespoň malinko přičinit. Nejde tady přece jen o války a  o drancování bohatsví naší drahé Matky Země pro zisk peněz k sobeckému obohacení (což se děje), ale o potřebu vývoje prostých, bezbranných a milujících lidí v našem tolik drahém "Životě". Děkuji tedy všem s čistým svědomím za chvilku tiché prosby, či modlitby, kterým není lhostejný osud naší budoucí generace a blízkých svěřených potomků. S láskou Daniela.
                                Aktuální významné svátky  - Posilující kresby vnitřního prožívání
Jak zaséváme, tak sklizíme
Jak zaséváme, tak sklizíme
Matka Země
Matka Země
Nebeská Matka
Nebeská Matka
Panna Maria Sedmibolestná - více v rubrice články
Panna Maria Sedmibolestná - více v rubrice články
Má činnost je založena po letech zkušeností a praxe pří napojení na Akašické záznamy v malování posilujících a léčivých obrázků pro své blizké okolí a až následně pro širší veřejnost. Nechala jsem si také některé obrázky zakreslit AK u paní Dr. Jany Brzobohaté, která má desítky let zkušeností se stahováním z duchovní dimenze. Mohla jsem si tak porovnat sílu vyzařování ze stejného zdroje ve stvoření, pouze s jinými symboly. Děkuji Bohu za tuto možnost i za silnou podporu vedení kolektivu v Agape Brno. Čím hlouběji se člověk propojuje, tím je pro něj také větší uvědomění si zodpovědnosti našemu Stvořiteli, kterou si člověk nese ve svém svědomí, za všechno co předává svému bližnímu.

Posilující harmonií a léčivé obrázky pro aktuální řešní problémů zdravotních, v partnerských, či rodinných vztazích, s vyobrazením vaších andělů, bytostných skupin, archandělů, také přírobních bytostí na vaší zahradě:-) oblíbeného stromu, keříku, květin mohu zhotovit podle celého jména, data nar.,barvy očí, vlasů, případně zaslání foto, pro koho bude obrázek zhotoven. Je možné také zachytit talent - schopnosti a také hledání své duchovní cesty.
Zhotovení jednoho obrázku  s výkladem, rámečkem, poštovným ve formátu A4 činí  s dobírkou 1 500,-kč.  Pro slovenské přátele 65,00,- eur i s rámečkem, výkladem a poštovným, které je výrazně do zahraničí dražší. 

Zhotovení většího formátu, objednávky, platba a ostatní bližší informace informace na adrese:
Daniela.Filipi@seznam.cz

 
pohádkový obrázek pro sedmileté děvčátko
pohádkový obrázek pro sedmileté děvčátko

© 2014 Daniela Filipi - Všechna práva vyhrazena

©2014 - 2020 Daniela Filipi - Všechna práva vyhrazena

Ochranný obrázek pro studentku v zahraničí
Ochranný obrázek pro studentku v zahraničí
Duchovní zárodek z Království ostrova růží (Rakousko)
Duchovní zárodek z Království ostrova růží (Rakousko)
Níže v ukázce jsou předloženy osobní posilující obrázky pro různé věkové období prožívání duše a jinorodé zaměření posily ve vývoji pro lidského ducha a duši.Obrázky jsou předloženy se souhlasem jejich majitelů.Tak za dva, až tři roky se mohou obrázky u každého člověka měnit. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že u téhož dítěte v předškolním věku a následně v začínajícím školním období jsem malovala úplně odlišné energie. Je důležité také pochopení, že léčivé a posilující energie začnou působit, jen při otevření se srdcem a důvěře tomuto vyzařování světla lásky, které mi nepatří, jen jej předávám darovanou schopností od Otce nebeského, která slouží pouze k pomoci všestranného duchovního a duševního vývoje ve stvoření.
léčivý obrázek v oblasti pohybu
léčivý obrázek v oblasti pohybu
Dary od Stvořitele pro duchovního člověka
Dary od Stvořitele pro duchovního člověka
Poslání čisté duše
Poslání čisté duše
Velrybí panna moudrosti
Velrybí panna moudrosti
Dar zření a intuice v astrálních sférach
Dar zření a intuice v astrálních sférach
Andělský sen
Andělský sen
Rubínový anděl ve znamení berana
Rubínový anděl ve znamení berana
Skupina andělských pomocníků při práci kadeřníka
Skupina andělských pomocníků při práci kadeřníka
Menu od Arch. Gabriela
Menu od Arch. Gabriela
Vážení čtenáři a milí přátelé,
 
srdečně Vás zveme do světla lásky terapií pro naše vnitřní dítě, které ve stvoření tolik chybí.
Ze srdce bychom přáli každému najít ve své duši naplnění v jakékoliv hravé tvořivé činnost a štěstí na duši. 
Léčivé energie začnou působit z obrázků, když se jim plně otevřeme svým srdíčkem s plnou důvěrou.
Tyto obrázky nejsou náhodné, ale řízené Prozřetelnosti, které vnímám ze záznamu Akašické matrice (knihy života).
Obrázky se budou měnit vždy v průběhu ročního období v souladu s Boží vůli, kromě prvního, na kterém 
je vyzařování struktury ve stvoření od Arch. Gabriela, pro aktivaci našeho vnitřního dítěte v oblasti tvořivé činnosti.

"Buďte jako děti,..a vejdete do Království Nebeského"...slova Ježíše.

  S láskou a božím požehnáním Daniela & Friends.
 

 
Posilující - léčivé energie níže na obrázku k nám vyzařují silnou ochranu z Duchovní dimenze na cestě  k našemu Otci Nebeskému o kterou je potřeba v pokoře požádat a otevřít se ve svém Srdci. Pro dítě by měl tak učinit jeho rodič, či zástupce. Žádná ochrana, či pomoc nemůže být vykonávaná bez svobodné vůle člověka, tedy bez jeho rozhodnutí a důvěry. Ochranná struktura, která již začala vyzařovat v celém stvoření byla zhotovena s pomocí mého „Duchovního vedení“ na přání jednoho mladého muže, kterému děkuji za zveřejnění se záměrem podělit se s námi o  tyto léčivé energie lásky Ježíše Krista.
 
Přejdeme tedy k obrázku a stručnému popisu dějů z Akašického záznamu.“Ochranný Meč“, který byl spuštěn Duchem Svatým do stvoření je přeměněný Ježíšův Kříž z Golgoty v objetí Rytířského Kristova Věnce. Je to silný zářič hlavně pro ochranu lidské duše, která se neumí ubránit různorodým temným strukturám jakéhokoliv charakteru včetně přisedlých jiných duší, které na člověka doléhají svými emočními potřebami. Rytíř v liliovém plášti čistoty s pověřenou andělskou bytostí je mohou odvést do patřičné úrovně svého dalšího vývoje, pokud ovšem nepodléhají s dotyčnou duší karmickému zákonu. V takovém případě je potřeba prosit o milost a učit se nemít ani jednu špatnou myšlenku, aby se neměly znovu o co zachytit. Přeji všem příjemné prožitky při meditaci i s hudbou a předávám s láskou a božím požehnáním.
 
Rytířský ochranný Kristův věnec
Rytířský ochranný Kristův věnec
 Srdečně všechny zdravím již v prožívání nového roku, který nám přinese mnoho změn, ale kdy také bude působit pro náš vývoj z duchovní dimenze silnější proud pro zařazení se do okruhu Kristova principu se srdečnou touhou hledajícím Jeho „Pravdu“ v našem duchu a duši. Při napojení z boží vůle mým „Duchovním vedením“ okolo Vánoc, kdy sem proudí mocné síly Božího Světla Lásky, jsem po částech stahovala z Pra-duchovní roviny ochranné energie čistého ženského principu pro toto nastávající období s nově vytvořenou strukturou ve stvoření. Slova Matky Boží, která  mne při malování doprovázela, snad více napoví: 

                                             Až nastane v nejedné lidské duši čas smutku a bolesti,
                                           otevřete svá srdce a má Ruka zažehne v nich věčný plamen
                                                        Božího Světla Lásky - z Boží Milosti.                                                     
                                       Pro toho, kdo touží  sloužit tomuto Světlu s plamenem věčného bytí,
                                         neměl by čekat, ale konat nápravu svou. Dostane darem ochranu   
                                           mého pláště, dokud mu světlo na „ Cestu“ jeho „Životem“ svítí.
                                                 Poté bude zřít a žít ve věčném Teď, skutečnou „ Pravdu“
                                                                 Syna Božího a Jeho Čisté Bytí.
 
   Každého otevřeného člověka napadne myšlenka - čím větší tlak, tím větší pomoc z duchovní roviny. A také nejde přehlédnout Kopí s rubínovým srdcem-zlatem propletené, které drží Panna Maria v pravici. Sama jsem byla malinko překvapená při zachycení této silné energie, která nejdřív prorážela Její Duchovní Srdce v plamenech a až poté jej uchopila. K tomuto ději pro zajímavost bych ráda napsala, že podle učení starých Esejců, kde studoval i Ježíš, paprsek rubínu (kámen zn. Berana) protne i ten nejtvrdší kámen diamantu (kámen zn. Kozoroha), kterému vládne pán času karmy-Starý moudrý Saturn. Tento děj s kopím ve vyšších rovinách se stal, když Maria do svého Srdce přijala vysokou obětní moudrost, která vyplynula ze spoluprožívání pozemského života Ježíše Krista, onu moudrost, která tímto Srdcem měla proniknout jako kopí, aby se z něho do stvoření vylévala nejvyšší čistota „darující ctnosti“ Panny Marie v podobě Milosti. O Milost je však potřeba požádat, také si přiznat vinu a hlavně nesoudit děje, které člověk v současnosti nechápe. Náš milující Otec Nebeský je spravedlivý víc, než si dokážeme představit, proto mu důvěřujme v každém okamžiku, ať se děje cokoliv. Doprovodnou hudbu k obrázku si pustíte kliknutím zde.                       
Panna Maria Ochranná
Panna Maria Ochranná
Předávám s láskou a božím požehnáním všem, kteří jsou otevření ve svých srdcích k příjmu těchto čistých vibrací z Praduchovních rovin. Daniela
23.11.2015 - Milí přátelé, srdečně všechny zdravím a posílám poselství ze světla lásky ve světelných tónech barev, které ke mně proudily z vyšších duchovních sfér. Než začalo ke mně proudit tvořivé světlo s informací, zahlédla jsem tuto panenskou tvář ve skále ve tvaru pyramidy v zářícím duchovním zlatém srdci.  Pojďme tedy společně nahlédnout z pohledu duchovní roviny, jak mi bylo předloženo. Možná i pro doplnění lépe pochopíme současné světové dění a novou rodící se plodivou sílu v principu Krista na Zemi. Vyzařující symboly na obraze tentokrát nebudu popisovat, protože ke každému budou promlouvat jeho“ vlastní“ vibrací lásky, kterou vyzařuje do okolí při pobytu na naší drahé planetě Zemi. Barvy jsou ředěny výtažkem z borovice, vytvářejí strukturu a po nanesení se vypařují zpět staženým světlem do éteru.   
 
Duchovně zralý člověk si jistě rozpomene na dávný, již zapomenutý, biblický text Písně písní: Nigra sum vobis - přeloženo od Jana Vodňanského:
 
Černá jsem pro vás dcery Jeruzalemské, leč krásná pro svého milého.
Jak stany cedarské krásná, jak tabule královská zářící.
Nehleďte na mne, že jsem tak snědá, to sluneční žár obarvila mou tvář.
Vzplanuli proti mně hněvem mé (vlastní) matky, ( rodní) synové, mně hlídat
dali svoje vinice, svou vinici však hlídat jsem nemohla.
 
 V této písní je ukryta hluboká moudrost o dávání. A zase pochopí jen ten, který má. Již staří esejští uctívali Matku Zemi, neboli Černou Madonu - bohyni plodnosti, zrození, a Otce Nebeského, stvořitele našeho vědomí ducha a duše, již před příchodem Krista. Proč černá? Možná bychom se mohli vrátit na počátek, kdy nebylo nic, všechno bylo černé. A Bůh řekl: „Budiž Světlo,“ a stalo se. Mnozí tak mluví jen o světlu, ale málokdo si uvědomí, že světlo nemůže existovat bez tmy, která má hlubší význam pro náš vývoj. Ve starověkém Egyptě s původním názvem: Al – kemi, což znamená černá země, měli v úctě úrodnou půdu, která se ukládala na břehu Nilu. Tato úrodná půda (aluvium) byla přemístěna vodním tokem a obyvatelé na ní byli zcela závislí kvůli pěstování plodin. Egyptská kultura a její věda dosahovala vysoké úrovně, která není dodnes pochopená. Působili zde takzvaní posvátní vědci, kteří znali spojení s hvězdným nebem, úskalí duší a jejich smysl bytí. Alchymisté zde pracovali s prvotní hmotou prima materia a v pracovních postupech ji nazývali černou pannou. A tady se dotýkáme známého alchymistického procesu o výrobě zlata z jiné hmoty. Kristus září také přece ve Zlaté barvě! To je přeci úžasná souvislost. Je již prokázáno vědci, kteří se zabývají historií, že egyptská bohyně Isis byla černou madonou se svým synem Horem – synem světla. Na podstavcích jejích soch je vždy nápis: Virgini partitura, což znamená Panna, která porodí. Tento uznávaný ženský princip se v době křesťanství transformoval do ženského principu Panny Marie a Ježíška. Ježíš přece z kříže volal „ Toto je vaše Matka,“ a díval se na Pannu Marii, která klečela a plakala pro Jeho lásku na Zemi. Egyptská Isis /„Isch“ znamená Ta která pláče/ plakala také pro lásku svého rozsekaného muže Osirise jeho bratrem Shetem na 14 částí rozsetých po Zemi. Ženský princip každé vývojové etapy představovala čistá panna – zrcadlo Matky Boží na Zemi. Mnozí však zapomněli a nejsou si vědomi toho, že všechno – vzduch, který dýcháme, krása květin, stromů, vod, luk, skal aj., všechno, z čeho jsme živi (plodiny), oblečení, naše střecha nad hlavou pochází z darů Země! Dokonce i zbraně, letadla, auta, PC, šperky aj. jsou vytvořeny ze surovin naší Matky Země! Kdo co z darů země vyrobil pro druhé, to si také sklidí. Jsme tedy na Zemi, kde probíhá náš vývoj uvědomění si lásky ke všemu stvořenému. Přikládám ještě předchozí poselství, které se stávajícím úzce souvisí. Můžete nahlédnout, zavzpomínat a porovnat.

http://www.agapebrno.cz/Magazin/Tvorba-ctenaru/Daniela-Filipi-Poselstvi-Matky-Zeme.aspx  
Proč nám tedy byl  předložen tento živoucí děj v obraze? Zřejmě proto, že brzy nastane proces znovuzrození spasitelského „Světla“, druhého příchodu pro ty, kteří chtějí žít v lásce, soucitu a tvořivé smysluplné činnosti (službě) pro Boha a pro druhé vyvěrající z pramene čistého srdce. Nejedná se však o zrození fyzického těla dítěte. Bez bohu milé tvořivosti ze svého ducha se podle zákona karmy nemůže nikdo k Bohu přiblížit, natož přijmout v srdci Kristův princip.  Mluví se už dlouho o bodě obratu, neboli posunu kartografické sítě země do vyšší roviny dimenze času, která je zašifrovaná v pyramidách Gizy. Jistě též pozorujete u všech dějů nápadné zrychlení a to z důvodu třídění lidstva, který se bohužel musí odehrát i v odhaleném procesu viditelného zla na Zemi, které rovněž slouží k uvědomění si daru života a lásky při pobytu na naší planetě. Vím, že je to těžké k pochopení, ale Bůh přece stvořil v každém z nás jen Jeho čiré světlo pro náš vývoj. A jak byla u mnohých tato energie lásky použita? Začali se sami cítit bohy, zapomněli na boží zákony a tak musel vždy Otec nebeský zasáhnout z lásky k nám. Neboli lépe řečeno: „Co jsme si při pobytu na Zemi zaseli, to si také sklidíme.“ To se týká také našich činů a myšlenek. Samozřejmě, že princip Krista je věčný a je na každém, kdy jej přijme do svého srdce. Naše drahá Matka Země – zrcadlo Matky Boží také přijala princip Krista a Jeho Světlo lásky do svých útrob již na Golgotě, když se Jeho krev řinula při bouři s deštěm po Zemi. Uvědomme si také, že voda je živoucí zdroj informace, vrací paměť a je rovněž plodivou silou. Když se dešťová voda na Golgotě vsákla do útrob Země a spojila s Kristovou krví - Jeho DNA, započal přirozený alchymistický proces , který vyprodukuje „Zlato“, tedy Spasitelské Kristovo světlo po celé naší planetě. Jistě se dočkáme i viditelného děje, který nebudu popisovat. Otec nebeský zajisté ví, co je pro nás dobré. Myslím, že to je nadějná vize při současném světovém dění.  Jenže nestačí milovat a modlit se k Ježíši. Jsme na Zemi, nebo snad šlapeme po nebi? Je tedy potřeba přijmout do svého srdce i Matku Zemi s jejími bytostmi – ženský princip plodnosti a zrození. Jinak se nikdo nemůže spojit s Kristovou bytostí a dočkat se svého vzkříšení při druhém příchodu a spravedlivém zúčtování! Neumím si představit člověka, který žije na zemi a vysílá nenávist k této  milující bytosti, která jej živí, šatí, dává mu kyslík - nápoj pro příjemný pobyt v přírodě a radosti ze života. Co se od nás tedy očekává? V první řadě nikoho nesoudit, nemít v duši ani jednu špatnou myšlenku a pomáhat ve svém okolí, jak kdo může. V naší zemi je přece dost dětí, starých, nemohoucích, kteří potřebují naši pomoc. Nemusíme proto nutně za hranice. A jsme nakonec u „Panny“ z Apokalypsy, která zrodí na Zemi duchovní slunce. Neznám v současné době jinou pannu na Zemi, která by to dokázala, než síla Lásky naší “Matky Země“ – opakuji “Zrcadlo Matky Boží“. Je třeba se nad tímto dějem hlouběji zamyslet, až přijdeme na jednoduchou přirozenost a dokonalý zákon boží spravedlnosti. Jak v nebi, tak i na Zemi. Význam slova Apokalypsa není žádný konec světa, ale odhalení neviditelných dějů fyzickému zraku! Doprovodná hudba o otevření tajemství hluboké noci tentokrát bude posilovat spíše aktivitu než rozjímání. Hudbu jsem kdysi dávno dostala darem od svého učitele hudby. Mnohým samozřejmě nic nepoví hudba ani obraz. Avšak těm, kteří se otevřou tomuto vyzařování svým duchovním srdcem, odhalí „Zlatý poklad“  ukrytý v hlubinách každé duše zrozené na Matičce Zemi. Přeji všem krásný duchovní a duševní prožitek s čistými myšlenkami o lásce, naději a pevné víře, jako skála ve dnech blízkých i budoucích.  Hudbu si spustíte ZDE
Předávám s láskou a božím požehnáním všem.

Daniela                                        
Matka Země
Matka Země
Ježíš
Ježíš
Zlatá bytost Kristova a pták Fénix
Zlatá bytost Kristova a pták Fénix
Matička Nebeskká.jpg
Znovuzrození lásky muže a ženy Kristem
Znovuzrození lásky muže a ženy Kristem
Vzkříšení Lazara
Vzkříšení Lazara
Poselství Matky Země
Poselství Matky Země
Archanděl Gabriel
Archanděl Gabriel
Archanděl Michael
Archanděl Michael
Archanděl Sandalfon
Archanděl Sandalfon
Archanděl Rafael
Archanděl Rafael
Ježíš s Marií Magdalskou při zasvěcení
Ježíš s Marií Magdalskou při zasvěcení
Strážkyně Duchovní Dimenze
Strážkyně Duchovní Dimenze
Ostrov království Růží
Ostrov království Růží
Ostrov království Labutí
Ostrov království Labutí
Ostrov království Lilií
Ostrov království Lilií
Matka Nebeská s Beránkem Božím
Matka Nebeská s Beránkem Božím
Svatyně Grálu-Rytíř ve službě Krista
Svatyně Grálu-Rytíř ve službě Krista
Rozárka pod ochranou Archanděla
Rozárka pod ochranou Archanděla
Archanděl Ariel
Archanděl Ariel
Velikonoční Vajíčko
Velikonoční Vajíčko
Cesta do Světla Lásky
Cesta do Světla Lásky
Rytířský  ochranný Kristův věnec
Rytířský ochranný Kristův věnec
Požehnání Panny Marie
Požehnání Panny Marie
Zlaté děvčátko v Getsemanské zahradě
Zlaté děvčátko v Getsemanské zahradě
Panna Maria Ochranná
Panna Maria Ochranná
Ježíš v Getsemanské zahradě
Ježíš v Getsemanské zahradě
Duchovní blíženci
Duchovní blíženci
Ježíš s Maří Magdalénou u hrobu
Ježíš s Maří Magdalénou u hrobu
Posvátný slib
Posvátný slib
Svatý Václav
Svatý Václav
Sv. Martin
Sv. Martin
Originály obrázků v ukázce zde jsou neprodejné. Neodborně stažené obrázky a bez svolení autorky nebudou mít dostatečnou kvalitu a sílu vyzařování. Pokud by si někdo přál zakoupit autorskou reprodukci, může navštívit rubriku: E - schop zde na stránkách. 
 
bytostná skupina z hudebních duchovních sfér
bytostná skupina z hudebních duchovních sfér
Bytostná skupina z duchovních sfér hudby
Bytostná skupina z duchovních sfér hudby
Karel IV. - více v rubrice články
Karel IV. - více v rubrice články
Pohár sv. grálu - více v rubrice Pohár sv. Grálu a naše životní energie
Pohár sv. grálu - více v rubrice Pohár sv. Grálu a naše životní energie
Tkalci  - více v rubrice články - význam apokalypsy - božího soudu
Tkalci - více v rubrice články - význam apokalypsy - božího soudu
Elohim - více v rubrice články - význam apokalypsy - božího soudu
Elohim - více v rubrice články - význam apokalypsy - božího soudu
Sv. Cecílie - více v rubrice Články
Sv. Cecílie - více v rubrice Články
Archanděl Michael s Maří Magdalénou - více v rubrice ,, Články,,
Archanděl Michael s Maří Magdalénou - více v rubrice ,, Články,,
Panna Maria Sedmibolestná - víc v rubrice,, články,,
Panna Maria Sedmibolestná - víc v rubrice,, články,,
Andělská záchranka-pro-děti
Andělská záchranka-pro-děti
Archanděl Ariel a jeho přátele
Archanděl Ariel a jeho přátele
Panna lilie a víla sněženka
Panna lilie a víla sněženka
Rytíř od Ježíška
Rytíř od Ježíška
Anděl strážný pro malé rytíře"Páví očko"
Anděl strážný pro malé rytíře"Páví očko"
Anděl strážný pro předurčena čistá děvčátka
Anděl strážný pro předurčena čistá děvčátka
Anděl strážný pro ochranu miminek a jejich požehnání
Anděl strážný pro ochranu miminek a jejich požehnání
Vánoční boží pomocníček
Vánoční boží pomocníček
Hudebníčci
Hudebníčci
bytostná skupina jezdců při hypoterapii
bytostná skupina jezdců při hypoterapii
Luční víla s elfíkem pantoflíčkem
Luční víla s elfíkem pantoflíčkem
Víla lupínka
Víla lupínka
Pauluska vánoční
Pauluska vánoční
Poslíčci jara s vílou a elfíkem květiny bledule
Poslíčci jara s vílou a elfíkem květiny bledule
Vánoce u slunečních Elfíků.JPG
Víla květiny sakury a její pomocníčci tkalci
Víla květiny sakury a její pomocníčci tkalci
Víla květiny konvalinky
Víla květiny konvalinky
Víla s andílkem květiny macešky
Víla s andílkem květiny macešky
Boží pomocníček-terapie pro děti-léčení strachu
Boží pomocníček-terapie pro děti-léčení strachu
Panenka Růžička
Panenka Růžička
Labutí Panenka
Labutí Panenka
Panenka Lilie
Panenka Lilie
Panenka Maria
Panenka Maria
Popelčin střevíček
Popelčin střevíček
Jarní víly a elfíci
Jarní víly a elfíci
Tajemství ptáka fénixe
Tajemství ptáka fénixe
Děvčátko Bělinka z Království Růží
Děvčátko Bělinka z Království Růží
Vílla sněhové vločky II
Vílla sněhové vločky II
Jak zaséváme, tak sklizíme
Jak zaséváme, tak sklizíme
Pohádkový svět v přírodě
Pohádkový svět v přírodě
panna s jednorožcem
panna s jednorožcem
Rozárka - ochrana Archandělem
Rozárka - ochrana Archandělem
Ječmínek s Matkou zemi
Ječmínek s Matkou zemi
Jednorožec - ochrana
Jednorožec - ochrana
boží pomocníčci
boží pomocníčci
 Obrázek k narozeninám pro děvčátko
Obrázek k narozeninám pro děvčátko
zvířátka dětem
zvířátka dětem
Babí léto
Babí léto
Víla květiny kosatec
Víla květiny kosatec
Víla květiny růžičky s elfíkem pomocníčkem
Víla květiny růžičky s elfíkem pomocníčkem
Víla modrého máku
Víla modrého máku
Víla květinky sedmikrásky
Víla květinky sedmikrásky
Luční víla s elfíkem pantoflíčkem
Luční víla s elfíkem pantoflíčkem
Víla Johanka
Víla Johanka
Přírodní bytosti s Arch. Rafaelem
Přírodní bytosti s Arch. Rafaelem
Přírodní bytosti s Rytířem  štěstěny
Přírodní bytosti s Rytířem štěstěny
Víla pampeliška s božími pomocníčky
Víla pampeliška s božími pomocníčky
Přírodní bytostné jara
Přírodní bytostné jara
Studánková víla
Studánková víla
tančící víla podzimu
tančící víla podzimu
Víla květiny Kopretiny
Víla květiny Kopretiny
Víla měsíčního svitu s dévou vrbových lístků, bytostné
Víla měsíčního svitu s dévou vrbových lístků, bytostné
Matka Země
Matka Země
Originály obrázků v ukázce zde jsou neprodejné. Neodborně stažené obrázky a bez svolení autorky nebudou mít dostatečnou kvalitu a sílu vyzařování. Pokud by si někdo přál zakoupit autorskou reprodukci, může navštívit rubriku: E - schop zde na stránkách. 
 
Paní Zima a její přátelé
Paní Zima a její přátelé
Královna Jara  - Vesna a její přátelé
Královna Jara - Vesna a její přátelé
Královna léta
Královna léta
Přírodní bytosti u léčivého pramene
Přírodní bytosti u léčivého pramene
Královna podzimu
Královna podzimu
Jednorožec
Jednorožec
Víly květinky vlčího máku
Víly květinky vlčího máku
velrybí panna moudrosti
velrybí panna moudrosti
Bytostné drahého kamene rubínu - více v rubrice články
Bytostné drahého kamene rubínu - více v rubrice články
Velikonoční přání se sedmikráskou
Velikonoční přání se sedmikráskou
Páví tanečnice - vyšší duchovní bytost
Páví tanečnice - vyšší duchovní bytost
víla poletuška s přáteli
víla poletuška s přáteli
Bytostné - strážci energie Safíru
Bytostné - strážci energie Safíru
Karel IV. o přijetí principu Krista
 
Drazí přátelé,
jako duše souznící s Duchem našeho národa a hodnotami Kristovy Lásky,  si dovoluji předat své poznání a posilující napojení Ducha i duše našeho šlechetného panovníka a Otce vlasti Karla IV. k jeho jubilejnímu výročí 700 let od narození.
 
Životopis a jeho zásluhy stavitelské jistě každý dobře zná, nebo si je může najít na internetu, či v odborné literatuře. Proto se v tomto slavnostním období zaměříme na současné vibrace v přítomnosti a energie jeho šlechetného Ducha, které otevřenému člověku mohou pomoci pochopit vzácné hodnoty ducha i duše, která se ubírá cestou skutečné lásky Kristovy. Začneme popisem symbolů na obraze, které mi byly předloženy mým duchovním vedením, a také jejich významem.
 
 V první řadě si také připomeneme, že Karel IV. byl Rytířem se všemi ctnostmi a příkladem mužského principu našim synům. A to nejen v konání, ale i svým obrácením na víru Krista, když měl živý sen s Andělem o poranění na pohlaví vienského vévody Giuga pro hřích smilství.  Byla to neděle 15. srpna, na niž připadlo Nanebevzetí Panny Marie a silné působení této vibrace čistoty ženského principu ve stvoření nebylo jistě náhodné. Po tomto snu také došlo u Karla IV. k obrácení a přijetí skutečného principu Krista do jeho srdce. Což nám je předloženo na obraze energeticky i pro odvahu mužům a ochranu ženám našeho národa. Tak tedy začneme Duchem našeho národa po levé straně, českým znakem a větvičkou našeho národního stromu, kvetoucí lípy. Všimněte si, že Duch je oděn v okolí šíje barvami naší státní vlajky, což odpovídá silným vibracím páté čakry. Další symboly šesticípé hvězdy na čele a rovnoramenného kříže ve dvou srdcích na vrcholu jistě každý dobře zná, vypovídají o síle pra- stvořeného Ducha pro vyvolený národ. Po pravé straně jsou zachyceny energie kněžny Libuše, které sahají až do její předešlé inkarnace v blízkosti Krista. Erb plamenné orlice symbolizuje dar jasnozřivosti a znovuzrození v další generaci. Břečťan v zlatavém nádechu je symbolem rodu Krista, nikoliv pokrevní cestou fyzických těl, ale inkarnací silných Duchů do každé vývojové epochy lidstva. Jeho počátek sahá až do doby starých esejců, kteří se modlili skoro 100 let za příchod spasitele Krista. Učení esejských (v překladu zbožných) se předávalo pouze slovem - živoucím logem. Ježíš také u nich studoval od svých 12 do 30 let. Také nikdy nic nenapsal, pouze někdy svým apoštolům do písku nějaké symboly. Kdo se chce skutečně něco dozvědět a následně ze srdce prožít, tak věřte, že „učitel“ se dostaví v pravý čas. Je však prostý a nenápadný jako vše pravdivé a mluví k nám hlasem našeho srdce. Obzvlášť v dnešní záplavě guruů, různých učení esoterických pravd, je třeba být opatrný a naslouchat bytí tichému zvonku květů v naších srdcích. Tím netvrdím, že tato cesta nemusí být pro někoho prospěšná a poučná. Málokdo však již dnes zná tiché mlčení a předávání skutečných - prožitých hodnot v pravý čas pro druhé, jak činil i náš drahý panovník Karel IV.. V tom postupu tkví velká síla. Duch svatý na obraze nám to vše k pochopení harmonizuje a předává až od kořenů. A nakonec se zaměříme na  přijetí principu Krista, který nám náš drahý Karel IV. doporučuje na základě svého poznání. Levou rukou přijímá do svého srdce Kristovo poselství v symbolu ostatkového kříže v objetí růží červených a bílých (lásky a čistoty). Skutečné přijetí Kristova principu do každého lidského srdce následuje přeměnou naší životní (hadí) síly, která začíná v oblasti kostrče a je úzce spojena s pohlavní sílou.(….připomínám sen s andělem o poranění na pohlaví…).  Při rozpravě s mojí známou dr. neurologie, která se také zabývá alternativním léčením, mne napadlo přiblížit tuto oblast míchy, která je rovněž spojena s nervovou soustavou, asi takto: Představte si, milí přátelé, tuto kořenovou čakru jako kořeny stromu, který přijímá živiny z naší Matky Země a je zaléván vodou s živinami paprsků (zlatých spirálek) Kristovy energie. Stoupáním hadí síly vyplavuje vše nečisté a jakoby pere naše energetické obaly doběla. Tento proces očisty může trvat i desítky let. Poté nám vyroste podél páteře silný kmen s touto mízou (ochranou), větvemi plných voňavých květů (čakrami) utvoří na vrcholu překrásnou Korunu našeho kosmického Kristova vědomí se všemi ctnostmi, jako je i ta Svatováclavská na našem obraze. Tato životní síla i se zlatým jablkem poznání a moci nám je předložena v podobě symbolu zlatého meče, jeho vítězství nad temnotou (nevědomím) je jisté jen s pomocí vibrace čistého ženství. Symbol bílé lilie a přijetí lásky naší Matky Boží je s touto skutečnou silou spojen. Kristus se objeví sám, až uzná určitý stupeň zralosti duše a zažehne (přeprogramuje) jakoby laserem v kořenové čakře naše DNA. Slabý jedinec by tento zásah nemusel přežít. Přijetí této životní síly se nedá nějak popsat, protože se dá pochopit až živoucím prožitím. Karel IV. byl také posledním panovníkem, který byl Zasvěcenec. S tím souvisí také vybudování Nového Jeruzaléma v Praze (srdci Evropy) pro přenos energií božího světla Kristova. Jeho díla nesou také vibrace věčnosti a jsou nezničitelná jako vše, co nese punc Kristovy žité Lásky s Jeho principem.
 
Následuje odkaz s výňatky z Vita Karoli Quarti a slova, která při čtení na mne blikala zlatavou barvou. Snažila jsem se je poskládat tak, aby vyzařovala jejich skutečný význam poselství. Má ruka při psaní byla opět vedena, jako při kresbě uvedeného obrazu.
 
„Když pak budete kralovat po mně, ozdobeni korunou královskou pomněte, že i já jsem kraloval před vámi a mé fyzické tělo bylo obráceno v prach a v hlínu červů. Karel IV měl v sobě mnoho pokory a ve svém životopise se nepovyšuje nad ostatní. Popisuje lidský život, jako polní květ, nebo stín. Všichni jsou si rovni a každý by měl mít čisté svědomí s vírou s nadějí ve vzkříšení.  Nic si do hrobu nevezmeme, ale naše skutky, které zde vykonáme po nás zůstanou. Každý duch člověka je součástí jednoho celku -  božího království. Panovník je tedy posel z nebe, který by se měl s láskou a spravedlivou moudrostí starat o své království na zemi. Duch moudrosti a spravedlnosti je v každém z nás, jen jej třeba oživit a to lze jen s pomocí Kristova principu a jeho vědomí. Vyvarujte se proto lakomství, aby jste mohli poznat pravé bohatství. Varujte se špatného spolčování a špatných rad, protože se svatými budete svatí a se zkaženými zkažení. Neboť hřích je nakažlivá nemoc. Nehřešte proti Duchu svatému spoléhajíc příliš na milost boží, protože tím se o vás vzdaluje. Nedopřávejte u sebe místa hněvu, ale mírností, neboť mírnost vítězí nad hněvem a trpělivost nad špatností. Nezáviďte jeden druhému, ale mějte raději lásku mezi sebou, neboť závist plodí zášť. Kdo nemá lásku ke svému bližnímu, nebude ji mít ani bůh k němu a ve své zlobě zahyne. Kdo však má lásku, miluje a je milý bohu i lidem. Bude – li se chtít srdce vaše povyšovat, pokořte se, nechť k vám nevkročí noha pýchy. Pýcha je nemilá Stvořiteli i lidem šlechetným a proto nemá pyšný milosti u Boha ani u lidí. Zdrtí jí pak Bůh na konci „ sesazuje mocné z trůnu a z prachu pozdvihuje ponížené“. Nebuďte rozmařilí v jídle a v pití, jak činí ti, „jejichž bohem je jejich břich“. Zdržujte se od zla zahálky, aby vás nestáhla svou tíží do prohlubně pekla. Duch svatý také odchází z těl, které se oddají smilstvu. Blahoslavení neposkvrnění na cestě životem, kteří chodí v zákoně božím:“ Aby vaše bytí bylo, jako strom, který je zasazen podle toku vod, který plod svůj vydá časem svým a listí jeho neopadá, ale zapsán bude v knize Života, kde jsou zapsána jména spravedlivých. To vám ráčiž dát ten, který byl hoden otevřít Knihu Života a pečetí její. Neboť tam je také psáno:“ Otcové naši vypravovali nám“.
 
Toto poselství všem předávám z rukou duchovního srdce a božím požehnáním.
 
 Daniela Filipi

 

email: Daniela.Filipi@seznam.cz
při vážném zájmu o kresby se spojím i tel.
Děkuji za pochopení

        

 

Daniela Filipi
Daniela Filipi
Daniela Filipi
Daniela Filipi
Pohár sv. Grálu
 
 Na internetu, či v mnoha knižních publikacích najdete informace o těchto životních energiích. Každého samozřejmě osloví jen to, co sám cítí a potřebuje ke svému vývoji. V mém případě maluji a předávám ke zveřejnění jen obrazy, které jsou mi předloženy z Akašického záznamu vyšší duchovní roviny. A toto poseslsví je také pochopení a poznání z mé cesty duševního a duchovního vývoje, která stále ještě pokračuje ke svému “Cíli” původní čistoty. Proto ani nikomu nic nevnucuji, jen bych přála ze srdce každému najít sebe samého, vnitřní stav trvalého pocitu štěstí a radosti ze Života. 
Pohár sv. Grálu
Pohár sv. Grálu
Mnozí sv. Grál hledají ve fyzickém světě, někde zakopaný poklad v zemi, či pohár, ze kterého Ježíš pil. Ano Ježíš přijímal tuto blahodárnou životní energii a to z Matky Země a od Boha Otce. Tento pohár žije v duchovní dimenzi na Nebeském ostrově "Nového Jeruzaléma" (Patmos - Janovo zjevení). Každým rokem v období letnic se nad ním snáší Bíla holubice (Duch sv.) a předává tuto životní energií do stvoření. Strážci Svatyně, kde se Pohár sv. Grálu nachází jsou Prastvoření a také " Kristův Rytíř "( obrázek v rubrice: duchovní obrazy). Jsou s ním spojena všechna srdce, která jsou poháněná touto energií na životní pouti. Již Goethe psal „krev to zvláštní šťáva jest“. Čisté panny mají jakoby naskenovanou energii (dar od Matky Boží) tohoto  poháru ve svém duševním těle a svému muži můžou tak předávat velkou sílu. Čistá panna nemá nic společného s fyzickou blánou, jedná se o panenství duše! A proto ani není pochyb, že Maří Magdaléna jej měla ukrytý ve svém nitru v duševním těle. Ježíš přece očistil i její duši. Jak je také psáno v knize života, že jen čisté panny nosí Grál. Kdo skutečně hledá, najde nejprve ve svém duchovním srdci, poté i na Matičce Zemi! Nejprve se však musí každý setkat na své životní pouti se svou skutečnou polovinou a spojit ve všech úrovních fyzického, duševního a duchovního těla. Spojení začíná v nebi v duchovním těle. Dnes je to bohužel obráceně a proto se ani nedivme kolik žije nešťastných párů a manželství. Vydejme se tedy společně na naší životní pouti  za pokladem a tajemstvím sv. Grálu. Všem přeji k tomu počinu boží sílu lásky i požehnání.

Co jsou to za energie a k čemu tedy slouží?

po staletí se vede spor mezi vědci a duchovními lidmi, jestli duše existuje a co se sní případně děje po smrti fyzického těla. Věda si trochu protiřečí fyzikálním zákonem, který zní: „Žádná energie nemizí, jen se přeměňuje. Každé fyzické tělo musí být tedy zákonitě poháněno nějakou energií, kterou, když tělo opustí, pohltí Matka Země, nebo její služebník živel ohně. Duch s duševními obaly (šatem) odchází do jiné dimenze, kde prodělává další vývoj, pro svou budoucí inkarnaci. Bude opět zařazen do rodiny, která má podobné karmické zatížení z minulosti, nebo jako odměna za službu potřebným. Silné rody, žijící v lásce a harmonií si udržují stály opakující se cyklus. V celém stvoření existují tři hlavní proudy energií - potřebných k našemu životnímu bytí a celkovému vývoji. Namalovala jsem pro vás obraz s energiemi  Poháru sv. Grálu a ráda bych vám popsala, jaké energie z něho v symbolické řeči vyzařují.

Na cestě ke světlu

Začneme základní energií bílo-křišťálovou. Když se podíváme na pohár v obraze, uvidíme, jak se nad ním snáší bílá holubice (Duch Svatý), která každým rokem na jaře v období letnic obnovuje jeho Boží sílu, potřebnou k našemu životu. Každý člověk při narození je propojen jedním paprskem této křišťálové energie. Někdo může mít i celý provazec, anebo jsou i takoví, kteří se sami zablokují tomuto životnímu toku a jsou živi jen z potravy pro fyzické tělo. V zamračených očích mají tmu a jsou to v podstatě oběti temných sil, kterým se otevřeli svými činy a nepěknými myšlenkami. Kéž by na své cestě potkali světlou duši, která jim znovu pomůže k šťastnému životu.

Léčivá síla grálu

Další energie je fialkovo bílé barvy, též léčivá energie grálu, nebo známá, jako reiki, kterou používají někteří léčitelé. Ale pozor, tato energie se nesmí prodávat! Může se vzít nějaká odměna pouze za čas, který je trávený s léčeným. Již duchovní učitel Sergej Lazarev píše: „A poznal jsem mnoho šamanů a divotvůrců, jako žebráky u Kremlu, kteří v minulosti s touto energií kupčili.“ Energie vystupuje z poháru v podobě obláčků v pravotočivé spirále a kněz, či obdarovaný léčitel jej může přijímat, a také vidět svým duchovním okem. Následně tak posílat mentálně přes duchovní oko na dálku, či doteky rukou předávat potřebným, ale i  jinou tvorbou skrze ruce. Každý člověk je ve spánku posílen touto blahodárnou životní energií. A konečně tady máme zlatožlutou energií Krista, která je velice vzácná a mohou s ní disponovat někteří jedinci ve službě tohoto Kristova principu. Nemusí ani sloužit mše, prostě jen pracují v tichosti a mohou tuto energií používat ve slovech, které vyřknou z boží vůle. Tato pro někoho prostá slova pak mají svůj vlastní život a formulí sílí dál. Tuto energií lze také přenášet tvořivou činností v hudbě, obrazech, soch, architektury apod. Tyto díla jsou nezničitelná a věčná. Nachází se například v sochách od Michalangela, obrazech od Da Vinci, ucítíte jí při procházce po  Karlově mostě, nebo ve chvíli, kdy postojíte s pokorou v Chrámu sv. Víta, v Kapli sv. Kříže… aj.

ČAKRY, INFORMAČNÍ POLE ČLOVĚKA

 Při mé 15 - leté praxe fyzioterapeupa jsem tyto energie začala vnímat u svých pacientů a začala se jimi hlouběji zabývat. Abychom mohli životní energie přijímat máme k jejich příjmu a výdeji uzpůsobené duševní obaly našeho fyzického těla, které jej uvádějí do pohybu a to nejen fyzického, ale i myšlenkového a tvořivého. Většina lidí asi už ví, že tato životní energie proudí podél páteře fyzického těla. Je take nazýváná, jako hadí síla, která sídlí v kořenové čakře na konci kostrče a je spojena s naší pohlavní silou. Pro obrazové znázornění bychom mohli použít “strom”, který má kořeny spojené s Matkou Zemi a z jeho kmene podél páteře se linou větve s nádhernými květy až ke koruně nad naší hlavou a to spojení s božským světem. Abychom se vůbec mohli pohybovat, musíme odněkud čerpat potřebnou energií k životu. Jen hloupý si může myslet, že se něco z „ničeho“ samo od sebe jen tak pohybuje. Pro duševní a duchovní vnitřní život potřebujeme pohon lásky, která se nachází všude v přírodě i v naších srdcích. Je to nejsilnější energie, která hýbe celým vesmírem, nemyslím tím lásku pudovou, ale boží, která obsahuje také přísnost, moudrost a spravedlnost. Aby se mohl člověk na zemi vyvíjet, dostal darem tělo, duši, ducha a jeho energetické duševní obaly v neustálém krouživém pohybu, příjem informací z hlavního „ zdroje“ svého ducha, který hmotu ovládá a také příjem informací ze svého okolí. Vždy je přeci nejprve myšlenka a až potom jí můžeme materializovat. I stavitel má nejprve vizi, nebo nějakou představu v duchu, jak bude jeho chrám vypadat. Vše ve světě je v podstatě ve světě idejí hotovo, jen je to třeba stáhnout z informačního pole. A teď si můžeme stručně tyto životní a informační energie (čakry) přiblížit, prostřednictvím obrázku. I duha má těchto sedm barev, což jistě není náhoda, je napájená z vody a slunečního paprsku. Nezapomínejme, že všechno v přírodě nám zrcadlí i náš obsah nitra - proto i naše energetické obaly jsou poháněny také vodou v našem těle, slunečním zářením a duchovním sluncem v našem nitru. Voda je cit, vodič informací, a bez vody by nebylo ani žádného života.
 


1.čakra

Léčivé kameny – Rubín, granát, červený korál, rodonit.
Pokud vyzařuje čistě její barva, je zářivě červená se čtyřmi okvětními lístečky, které znázorňují světové strany. Pokud je vadná, nebo zablokovaná, má barvu špinavě červenou až do černa. Tento náš energetický obal se nachází na konci páteře a je spojený s končetinami a pohybem těla fyzického, kosti, zuby, nechty, časem a příjmem potravy, tedy s Matkou Zemi. V duševní rovině je to tělesný magnetizmus, prosazení se, sex a léčivé energie z přírody. Porucha se zde může projevit agresí, hněvem, nedostatkem pohybu, nesprávná životospráva, neúcta k životu, plýtvání časem. V první čakře je také vložena informace karmická, jakou cestou člověk půjde, nebo se opraví a změní svůj dosavadní směr. Jak se lidově říká „půjdu, kam mně nohy ponesou“. To se týká i partnerských vztahů.
Astrologické vlivy: Duševní rovina je ve znamení berana - Mars – uvědomění si svého prvotního bytí - boj o přežití, planety Pluto a Saturn – reinkarnace - karmické bytí a pevnost. V duchovní rovině je to bezpředmětná radost ze života a úcta k jeho Stvořiteli, víra, radost z pohybu po zemi, která je propojena se sedmou čakrou.


2.čakra

Léčivé kameny – měsíční kámen, karneol, růženín.
Čistě vyzařující má barvu oranžovou, někdy do růžova se šesti okvětními lístečky. Při nějaké vadě - nemoci, nebo blokaci v otáčení je podle intenzity prožívání rozvibrovaná a má barvu špinavě oranžovou. Souvisí s partnerstvím, rodičovstvím, výchovou dětí a úctě k opačnému pohlaví. Proto zde patří také pohlavní orgány, ledviny, močové cesty, děloha. Poruchy v této čakře ovlivňují i nemoci těchto orgánů a to v nepochopení mužského a ženského principu, nesprávné pojetí mezilidských vztahů, vadná výchova potomků, a pod. V duchovní rovině člověk prožívá skutečnou ctnost mravnosti, úctu k otcovství, mateřství a plodnosti.
Astrologické vlivy: V duševní rovině je druhá čakra ve znamení Býka doteků a něhy, ale také naší hmatatelné existence při pobytu na zemi. Vládne i planeta Venuše (Váhy) - tvoření, Měsíc (rak), který je ve spojení s vodou a citem. Pluto - štír symbolizuje sexuální spojení a transformaci.


3.čakra

Léčivé kameny citrín, jantar, topas, hematit
Čistě vyzařující má barvu zářivě žlutou s tryskovou nádhernou otáčející spirálou s deseti okvětními lístky – je to symbol deseti božích přikázání, nachází se v oblasti sleziny. Při nesprávném žití, nemoci vypadá, jako uvadlý květ okrové barvy, který se klikatí pomalu dokola. Souvisí s empatií, harmonického spojení s přírodou a jejími obyvateli i v jemnohmotných světech a s odvahou. Poruchy v této oblasti se mohou projevovat sobeckým prosazováním se na úkor ostatních (tyrani), strachem, při kterém se nám jakoby svírá solár plexus nad pupíkem. Související orgány s třetí čakrou jsou žaludek, játra, žlučník, veškeré trávící ústrojí aj.V duchovní rovině je to zdravé prosazení se, odborná znalost v astrální rovině, znalost přírodních zákonů, vize, sny.
Astrologické vlivy: V duševní rovině vládne znamení Panny souvisí s analýzou, plány, oddanou službou ve stvoření. Slunce - lev symbolizuje příjem slunečních paprsků, moc ve společenství.


4.čakra

Léčivé kameny růženín, turmalín, rubín, smaragd.
Vyzařuje zelenkavě, někdy s nádechem zlatavým, nebo růžovým. Podle intenzity lásky v oblasti srdce. Má dvanáct okvětních lístečků, které symbolizují dvanáct znamení zvěrokruhu. Její účel je učit se milovat všechny znamení a také jim předávat cit z toho našeho a vzájemně se doplňovat. Dělení se, odevzdanost, uzdravování. Tedy žít v harmonií a lásce se vším živým. Být příkladem svému okolí i v partnerských vztazích. Při blokaci průchodu lásky a zadržování citových projevů vznikají všechny srdeční poruchy včetně infarktu. Orgány – srdce, krevní oběh, kůže, dolní část plic. V duchovní rovině je zde již propojení s „duchovním srdcem“, šesticípou hvězdou - Kristem a Jeho Všelásky.
Astrologické vlivy: V duševní astrální harmonické rovině vládne Slunce -lev symbolizuje srdečnost, velkorysost, šlechetnost, překonání ega ve zdravé já. Venuše -váhy láska, cit, něha, kontakt, doplnění.


5.čakra

Léčivé kameny - chalcedon, tyrkys, akvamarín.
Vyzařuje zářivě modrou, někdy až tyrkysově. Má šestnáct okvětních lístečků, které umožňují při odpoutání se z hmotného zajetí vstup do nadhmotné roviny světa idejí v jakékoliv tvořivé činnosti. Je vše spojeno s pokorou a osvobození se od veškerých závislostí citových, materiálních, vědomostních. Člověk, který si myslí, že všechno ví, nemůže již dál čerpat ze studnice pokladů svobodné tvorby svého ducha a duše. Při poruchách této vibrační roviny má člověk strach, který mu znemožňuje cokoliv vytvořit, nebo se projevit slovem a písmem. Viz poruchy řeči, sluchu, horní části plic – svoboda, dýchací cesty, paže. Filozof Platon řekl, že ve světě Idejí je všechno hotovo a již takový odpoutaný od všech zátěží „ génius“ pouze něco převede do našeho hmotného světa. Třeba jen malý vzorec, tón, sílu slova božího…aj.
Astrologické vlivy:
V duševní astrální rovině vládne Uran – Vodnář – projev z božské inspirace, moudrost a její zprostředkování, nezávislost, poznání. Merkur – blíženci – komunikace ve všech rovinách, vědění a jeho vzájemná výměna. V duchovní rovině se projevuje hlubokou pokorou, přenosem Božího Světla ve své tvořívé činnosti a Lásky do fyzické roviny.


6.čakra

Léčivé kameny modrý safír, ametyst, křišťál.
Při správné funkci vyzařuje tmavě modře až fialově, někdy i žlutě podle nastavení přenosu. Má dva okvětní lístečky, někdy symbol křídel. Nachází se v oblasti čela a je spojena s Boží moudrosti, spravedlnosti a zákonem Boží Lásky ve stvoření. Proto jsme zde spojení s Karmickými vyššími bytostmi, které dohlížejí na naší karmu, která může být dobrá i špatná. „ Jak zasejeme, tak i sklidíme!“. Působí na nás všechny mentální vlivy z našeho okolí, proto je důležité s jakými lidmi se stýkáme, kteří náš můžou brzdit, či posouvat v našem vývoji. Čistá a otevřená duše lásce přijímá andělské myšlenky, může být spojena s duchovním vůdcem, našimi předky a pod. Zde se také nachází náš šestý smysl, intuice, otevřené třetí oko. Je zde propojení s mozkovou pravou - analogovou i levou - digitální hemisférou. Samozřejmě v případě poruchy napojení se na temné struktury (vadné myšlení)spojená s onemocněním mozku, epilepsie, nádory..a pod. souvisí s orgány na obličeji, oči, uši, nos, V duchovní rovině jsme si zde všichni rovni, neboli slunce svítí na dobré i zlé. Člověk může zde také dosáhnout spojení se sv. grálem – léčivou energií a následně s ní pomáhat potřebným, nebo ji používat ke zhmotnění bohumilých myšlenek.
Astrologické vlivy: V duševní astrální rovině vládne Merkur intelektuální poznání, zdravý rozum. Jupiter střelec poznání dějů v souvislosti, objektivní myšlení. Neptun představivost, intuice, výklad snů. Uran náhlá vnuknutí, vyšší vhledy.


7. čakra

Léčivé drahokamy - diamant, ametyst, rubín, křišťál.
Vyzařuje podle dosažené úrovně napojení fialkovou barvu, výjimečně zlatou energií Krista, nebo čistě bílou našeho Stvořitele, která září všemi barvami. Okvětních lístečků se může otevřít až tisíc podle úrovně služby Bohu a plnění Jeho zákonů. Zde je umožněno skutečným sloužícím nazírání přes duchovní oko do Akašického záznamu (knihy života) a to z úrovně věčnosti, tedy jak to vidí bůh. Toto pootevřené - otevřené vědomí má jen do 10% naší populace. Mnozí si své představy, nebo sny pletou s tímto darem a tak mohou i svému okolí uškodit. Skutečné bohem obdarovaný se nebude nahlížet na nic bez boží vůle, bez souhlasu dotyčného, nebo rodiče v případě malého dítěte. Tato oblast je také spojená s Nirvánou, tedy rozplynutím ega, které se spojilo v Jednotu. Odsud započala naše cesta životem v semínku a sem se po poznání a uvědomění sebe sama zase „ domů“ navrátíme. V duchovní rovině se napojení projeví spojením se zlatým božím světlem, pocit blaženosti, všeláska ke všemu živému, uvědomění si své služby bohu. Samozřejmě existují ještě vyšší roviny čaker, ale ten který je má rozvinuté, nepotřebuje znát jejich popis.
Astrologické vlivy:
V duševní vyšší rovině zde působí Pluto orel - přeměněná nižší štírova esence ke službě bohu a  potřebným. Mars - beran, Saturn proniknutí svým duchovním zřením do hmotné roviny. Neptun ryby rozplynutí hranic a spojení s boží láskou a její vůli.
……
Životní enrgie pro naše tělo duši a ducha
Životní enrgie pro naše tělo duši a ducha
Životní energie pro naše tělo, duši a ducha
Životní energie pro naše tělo, duši a ducha
VĚČNÝ KOLOBĚH NIKDY NEKONČÍCÍHO ZÁŘENÍ

Na obrázku s čakrami jsem ještě znázornila vysunutím „aurického sarkofágu“ na levé straně duševní tělo citové, které přijímá energií ze sv. Grálu a na pravé straně duchovní tělo vědomé boží vůle, jež přijímá energií Krista a působí ve stvoření ( duch je ve skutečnosti tvar koule). Jinak jsou vcelku a vzájemně se prolínají. Všimněte si, že veškeré energie jsou spojené se srdcem a následně přeneseny rukama. Z toho vyplývá, že k Bohu se můžeme dopracovat pouze láskyplnou tvořivou činnosti, kterou můžeme čerpat z hlavního zdroje. Poté darovanou energií zpracujeme v naší jakékoliv tvorbě a posíláme zase zpět Bohu. Je to jako věčný koloběh záření, který nikdy nekončí. A ti, kteří chtějí jen ničit, nebo narušují harmonií ve stvoření jsou poté vlečení utrpením. To je boží spravedlnost, vetkaná božím zákonem do stvoření z lásky k nám. Bůh však nikoho nesoudí, protože všechno co stvořil, miluje. Člověk se odsoudí sám svými nepěknými skutky a myšlenkami. Předávám celé pojednání o energiích života s láskou a božím požehnáním…

Pokud byste chtěli znát momentální stav vašich čaker, karmu  a napojení k Prapodstatě, doporučuji Agape Brno, kde tyto AK vyhotovují. Na počátku mé cesty jsem z toho zdroje načerpala mnoho poznatků, za které jsem dodnes nesmírně vděčná.

Daniela Filipi

Poznámka : v červencovém vydání 2016 časopisu Záhady života chybí některé pasáže z důvodů nedostatku místa, proto jsem založila tuto novou rubriku v celistvosti....

 
30 Kč
Vyberte velikost obrázku
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one