.
.
.
.
 
.

Anděl pochopení s bytostí Covidovou

Anděl s bytostí covidovou
Anděl s bytostí covidovou
Anděl pochopení s bytostí covidovou
 Anděl pochopení s bytostí Covidovou

Milí přátelé již na začátku pandemie jsem se setkala v odpovídající dimenzi s bytostí Covidovou, která slouží stvořiteli, nikoliv nějaké temné síle, jak se mnozí domnívají a nadávají. Kdybychom se raději zamysleli co špatného provádíme na planetě zemi, jak už ve svém nitru, tak i celku. Bytost covidová mi svým dotekem křídla naznačila, že se pandemie dotkne každého člověka na planetě zemi, či už pozitivně, tak i negativně, tedy buď ve fyzické rovině, duševní, či duchovní. Pocítí to hlavně mezilidské vztahy a ekonomika. Již v poselství s Pannou Marii Ustavičné pomoci na začátku roku jsem psala o symbolu netopýra, což jsou vysílané špatné myšlenky ke svým bližním, či různým událostem, které nechápeme, ale právě ty souvisí s naším vývojem na planetě zemi. A plíce jsou symbolem svobody, čili svobodně dýchat a nechat dýchat tak všechno kolem. Motýl na obrázku symbolizuje čisté mylenky. Střežme si svůj tok myšlenkových struktur v čistotě. Ještě malou vsuvku o pozorování v mé práci (zdravotnictví). Skoro všichni zasaženi virem covid 19 v mém okolí měli v sobě jakousi nenávist, strach, nebo vztek pramenící z jejich nitra. U každého k něčemu jinému. Pozor na vztek a negativní emoční vibrace ke svým bližním a hlavně k bohu. To se týká i myšlenek. Byť i duchovně ladící člověk se může takovým postojem oslabit v imunitním systému a nechat tak vniknout vir do svého biopole. Samozřejmě většina v nevědomosti si takové myšlení ani neuvědomuje. Jinak mně se netopýrci moc líbí a vlastně nám pomáhají zpracovat na zemi negativní energie. Oni z této energie žijí, ale jestli je jí už moc a pohár přeteče, vrátí se, tedy zmutuje zpět ke svému původci. To je odjakživa zákon karmy. Kapenkou se sice vir přenáší, ale musí mít k tomu uzpůsobenou půdu v buňce člověka, tedy dobře „ pohnojenou.“ Ve světle se těžko usadí, protože mají rády tmu….to jen pro zajímavost, že i vir má svoje vědomí a uhnízdí se jen tam, kde se mu daří, tedy ke stejnému. Vnímaví lidé si jistě všimli, že vlny pandemie se chovají jako příliv a odliv, tedy je ovlivněn měsícem - viz obrázek. To jen malá vsuvka k zamyšlení....
 
Všichni zlí lidé a veškeré nepříjemné události jsou pouze poslem – médiem, který přichází proto, aby se skryté stalo zjevným. Kdo to pochopí a připraven převzít odpovědnost za svůj osud. Ten se zbaví strachu před hrozící „náhodou“. Dokud si neuvědomíme, že vše špatné, co se nám děje je jen naše chyba a nepřestaneme se ptát proč se nám to stalo, nemá význam ani tuto terapii číst.  Hlavní snahou naší doby jsou opatření směřující proti nejistotám osudu. Ať už jsou to různá pojištění, očkování, nebo období socializmu, které směřuje zabránit neboli znemožnění, či změny špatného osudu. Toho se můžeme však zbavit jen tehdy převezmeme vlastní odpovědnost za svůj osud. Nikdo nemůže být nedopatřením nemocný. Nikdo nemůže být nedopatřením bohatý. Např. bohatým se může stát člověk, až k takovému bytí dozraje, nebo má odpovídající  afinitu. Což znamená určitý stupeň zralosti a sloučením s bytím bohatství. Sami již známe případy, když někdo vyhrál v loterii, následně dostal infakrt, nebo byl časem ještě na tom hůř, než před výhrou. Tedy neunesl tuto vibraci bohatství, protože jeho nastavení nebylo dostatečně připravené nést tuto zodpovědnost. Jako v chemii, když se látky v harmonii nesloučí, nastane výbuch, nebo sraženina. Rovněž jako zájemci o esoteriku hledají po celém světě svého guru. Zapomínají, nebo si neuvědomí, že guru přijde až je člověk na to zralý. A může také přijít úplně obyčejný člověk byť jenom laskavý, aby nás naučil Laskavosti. A můžeme se tak ve svém srdci zušlechťovat od olova ke zlatu. Moudrý člověk žije v harmonii se vším bytím vnějších světů a uznává, že vše co existuje je dobré. Nepotřebuje hledat štěstí ve vnějším světě, který mu ani nemůže ublížit. On to štěstí našel totiž  sám v sobě.

Přeji všem mnoho vzájemné úcty, laskavosti, pochopení našeho zdraví, aby nás pohladilo v duši a těšili se z prostého bytí na naší milované planetě zemi, kterou máme chránit a né pustošit.
21.10.2021 13:14:38
daniela.filipi
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one