.
.
.
.
 
.

Království boží, aneb Doteky Světla Lásky našeho Stvořitele


1.1.2020 - O Poselství Vody- první část

 
Jakákoliv transformace člověka, či  planety Země musí být zákonitě spojena s vodou. Panenské ostrovy v Nebeském království jsou vystavěné Stvořitelem v zářivém prstenci koruny na průzračně  zarosené vodní esenci jako drahokamy  a zlatými paprsky utkány v síť  jakoby z jemných pavučinových vláken které je vyživují. Bílá mlhovina se line spirálkami z této průzračné jemné kapaliny v podobě  beránkových obláčků překrásných tvarů a květin. Tento úvod je důležitý pro pochopení celého díla. Ke každému příjmu informací i k uskutečnění dějů ve všech rovinách je proto zapotřebí vodní tekutina, která je obsažena v 70%  jak v těle člověka, tak i na planetě Zemi. Voda je důležitý zdroj pro všechny formy života a její kvalita odpovídá skutečnostem  živoucích dějů v našem nitru, či okolí (odrážející zrcadlo). Ani duchovní vhledy by bez vody v šišince nemohly být spatřeny, jako i z negativu (filmu) ve vodní lázni vznikne fotka. Jako i barevná duha (sedm barev) vznikne po dešti (očistě) rozzářená slunečním paprskem. Připomínám zde duchovní hodnotu živé vody (modré krve), která doposud ještě není zcela pochopena. Pod bodem mrazu  se však z vody stává led, který jediný na své kapalné látce(vodě) plave, je lehčí. U ostatních, např. železo, vosk ve své vlastní roztavené tekutině spadne až na dno. Vše sem vkládám pro roztočení spirály naší mysli a pro toho, který má dar opravdového alchymisty a ví, že zlato je Kristova energie-nejcennějším pokladem v Srdci člověka. Když ponoříme např. květinu do vody (čistého pramene), všechna uskupení (částečky) se začnou měnit do této podoby.  Bez přítomnosti vody by spirála DNA nemohla existovat. I embryo je ponořeno ve vodní lázni při svém vývoji pro zhmotnění a hlavní příjem informací ze zdroje i svého okolí. Každé slovo, přání, které člověk často vyslovuje, nebo také vylučuje (soudí v jakékoliv formě) se automaticky začne formovat v jeho darované životní tekutině vody, která začne měnit i následně další život tohoto člověka spojený s jeho osudem (nesuď a nebudeš souzen…) Síla Víry s čistotou myšlení se taktéž zhmotňuje v životních dějích našeho osudu. Dávejme si proto pozor na myšlenky, slova, která jsou čarovnou hůlkou našeho působení ve stvoření. A teď si milí přátelé představte, co se v nás začne odehrávat, když přijmeme ve svém nitru živoucí princip Krista, který zažehne svým zlatým laserem základnu hadí síly s vodním sloupem v páteři a tím i DNA v každé buňce (člověk se rozpomene na svůj prapůvod svého sémě se všemi schopnostmi), protože má hlubší rozměr a tak se začnou v Pravdě transformovat - zlatá spirála se začne obtáčet všemi centry duševních obalů a prát (v posledním soudu) náš šat do běla, opásaný zlatou energií…….Spojení vody a ohně (boží dech-slovo) je posvátný proces. Spojením „modré krve (vody) a červené krve  se zlatou energií Krista se zrodí posvátný, věčný Strom Života, který byl kdysi stromem poznání. Živá voda má paměť a může i vzplanout, nebo způsobit „malý třesk“. Přišla mi myšlenka, že voda by měla být teoreticky plynem, protože je sloučena z vodíku a kyslíku, což jsou plynné látky, ale to jen k zamyšlení. Zlatá šroubovice se tedy začne pomalu zvedat a oživovat svou Kristovou energií všechny duchovní a duševní prstence v bytí Boží Vůle. Nejužší průchod a nejtěžší zkoušky jsou v oblasti páté a šesté čakry (žít v absolutní pokoře v Lásce k Jedinému Bohu s projevem svého daru všech tvořivých schopností a každého milovat na cestě k Otci, jako sebe samého). K Otci Nebeskému se dostane každý jen se svou tvořivou činností, či poctivou prací dotekem rukou v Lásce ke Kristu vykonávanou. Napodobuje, neboli se přibližuje ke svému Stvořiteli. Člověk poté překonal tento svět a začne žít pokřtěný,  Kristovým- Duchem Svatým - Žít v Pravdivém Srdci - Božího Království i na Zemi........
 
 
Vzkříšení Lazara
Vzkříšení Lazara
2.2.2020 - druhá část: Poselství z duchovní dimenze

Není nic krásnějšího na cestě k Otci Nebeskému, než mít radost ze života, tvoření v něm a pomáhat svému okolí v tichosti! Tuto přeměnu, kterou uvádím v první části poselství jsem prožila až po klinické smrti a kómatu po dobu tří dnů. Boží milost má svůj vymezený čas pro každého! Poté jsem se lépe vcítila do utrpení svých bližních a možná trochu se cítím i více člověkem, nic víc.  No a teď se blížíme k napojení tohoto vstupu po vymístění z fyzického bytí do Hradu Světla. Za Zlatou Bránou jsem se ocitla jako v zářivém 3D filmu s nepopsatelnou krásou květin, bytostí, třpytivých motýlů v ladném pohybu křehoučkých tónů harf s něžným hláskem Labutích Panen, kde  mne doprovází z Boží vůle Duchovní bytost mužského principu ve zlatistém světle a pomohl mi osobně s orientací na tomto posvátném území. Nejprve jsme prošli Rytířskou síní, kde mi po dobu průchodu zahalil duchovní zrak zářivou mlhovinou, ve které se prolínaly postavy jiných  Strážců . Cítila jsem, že procházíme  jakousi alchymistickou dílnou, kde se spouští, řídí veškeré bytí pro vývoj lidských duchů a také působení živlů. V tom mi došlo, že je to zřejmě vnitřní posvátný proces hravosti čistého mužského principu, který je darem Stvořitele každému Strážci, Rytíři či Panoši, na zemi Muži v jeho vlastním projevu a žena by měla cítit hlubokou úctu k tomuto posvátnému bytí i když jej někdy nechápe. Každý má zde své „Čestné místo“. Tato bytost  mi nakonec ukázala svoji Tvář Ducha s láskyplným pohledem se zlatým nádechem záře (Kristova živého bytí) a vložila mi do bodu mého vyššího duchovního a duševního prstence  rovnoramenný trojúhelník v oroseném obalu s čipem, anténkami pro stahování posvátných energií, informací a pochopení pohybu v Praduchu. Tato silná energie Boží Vůle v Milosti je všemocná a člověk je nakonec za všechno rád a děkuje Bohu, že se může podílet ve svém bytí tvořivou činností a  službou pomoci, tak jak  mu bylo darováno. Po tomto procesu jsme navštívili v překrásné mlhovině třpitivých barev ostrov Labutí, kde se rodí některé naše duše a jsou jim zde vštěpovány dary, neboli hřivny pro pozemské bytí.

 
 
PANENSKÝ OSTROV LABUTÍ


Zde na posvátném území Království Labutí dáme přednost Čisté  Panně s modrou typickou zářící Kristovou hvězdou na čele, která se stejnou zodpovědností pečuje o pra-zárodek  malé labutí dušinky. Milí přátelé, je to tady opravdu jako v ráji a mám chuť zavolat: “Lidé dobré vůle radujme se, Boží Království se přiblížilo“! Zárodek se pěstuje v kalichu a již od počátku zrození s ní roste její věrný  ochranný labutí doprovod (sloužící energie pro záření ve stvoření)  Rovněž i tento překrásný, něžný zárodek bude vštěpen ženám a následně jejich potomkům vykonávající službu ve stvoření z Boží Vůle a to jak v řádu, pečovatelské jakékoliv služby v kolektivních zařízeních (sirotčinec, hospic, nemocnice..aj) Nesmíme také opomenout dary pro dívky a chlapce s hudebním nadáním (zpěv, tanec, hry na všechny hudební nástroje, architektura…aj) Zvláštní šlechetností modrého půvabu čistých myšlenek. Rostou tu slaďoučké plody v srdíčkovém tvaru pro krmení, něco jako many. Harmonie je zde první předpoklad pro vstup, což také souvisí s čistou vášní, místo emocí, která je vodním pohonem.  Má tu také své četné místo, což mne ani nepřekvapilo Strážce všech živlů, který svým křišťálovým kopím spouští veškeré nám jevící se pohromy na zemi v rámci Spravedlnosti Boží nakupených energií lidských počinů a myšlenek, které se musí zákonitě vybít a zasáhnou někdy nejen své původce. To znamená v praktickém životě, že se někdo třeba chystá osudově urputně na dovolenou a tam ho jednoduše smete vlna. To samé vzduch (víry), oheň (požáry, sopky) a zemětřesení…aj. Překvapilo mne s jakou láskou živly pracují, jakoby si hrají. Jsou prostě úchvatní i svým specifickým zjevem. Snad mi bude někdy dovoleno vám je zakreslit. Duchovní člověk přitom vidí kapky deště, jak tančí s větrem, oheň z plamínků vytváří květiny a ze země vystupují silové bytostné, které si pinkají se zrníčky země a vytvářejí obrazce lidí z jejich energie, kteří jí sem nahromadili. No a tak to nějak plyne dál po vodě, která pořád teče za svým cílem, avšak  v duchu jakoby stojí na jednom místě s vlnkami harmonie ve věčném teď. Příště navštívíme ostrov Růží a obdařeny duše, které se zrodily na tomto posvátném území, kde se zase ke své původní čistotě navrátí
Království Labutí
Království Labutí
 Černá labutí panna

Ještě bych ráda vložila ke království Labutí, černou labutí pannu, která slouží při umírání starých lidí při přechodu do světla jiné dimenze. Pomáhá také sestrám v hospicích, či při ošetřování nemohoucích. Zatím jsem malovala a zachytila tyto energie pouze u jedné mladé paní, tuto vzácnou labutí pannu a to společně s energiemi Panny Marie. Proč tedy jen jednu, když jich pracuje tolik v těchto zařízeních? Tato mladá dáma má takovou úctu a lásku ke starším lidem, že i přebalování jí dělá potěšení a radost, když pak takový umytý člověk se cítí být důstojný a v suchu. Takže práce srdečná je vždy naplněním a službou našemu Stvořiteli. Věřím, že takových sloužících je mnohem víc a snad je ještě někdy v budoucnu někomu namaluji.

 
Symbol černé labutě je veliká nečekaná změna, proto i odchod do jiné dimenze, anebo nový nápad v jakékoliv tvorbě, který tady ještě není a přinese tak užitek naší zemi. Kdysi dávno lidé vůbec nevěděli, že černé labutě existují. Když je spatřili, byl to pro ně nevšední úkaz. A tak i ve stvoření jsou symbolem pro nečekané změny. Ať se stane cokoliv je to vždy pozitivní, protože žádný člověk, i když odejde z fyzického těla není mrtvý! On přece žije dál, akorát v jiné dimenzi. A někdy je mu tam daleko lépe. A nehledě na to, že se s ním můžeme kdykoliv propojit, protože nejsou dva světy, ale jeden! Ti, kteří dál nevidí, něž do našeho fyzického světa, tak jen mohou hovořit. My jsme ale Jednota, jen vývojově každý s jiným otevřeným vědomím. Je třeba se hluboce zamyslet, jestli máme úctu i k člověku, kterého mnozí považují za nepotřebného, což samozřejmě není pravda. Co my víme, kolik pro druhé a své blízké vykonal, kolik lásky rozdal byť jen pohlazením.

Na obrázku jsem zachytila, jak labutí panna černých labutí oznamuje tónem příchod duše do svého domova v duchovní dimenzi. Za svou nezištnou službu pro nemocné a umírající podobu svého pobytu na Matičce zemi. Do duchovní dimenze odcházejí lidé již očištěni, tedy už se nemusí inkarnovat do pozemské sféry.
Černá Labutí panna
Černá Labutí panna
 Pokračování poselství z duchovní dimenze - Panenský ostrov růží:
Tento ostrov se nachází v duchovní dimenzi v oparu mlhy s fialkovými  paprsky nad ostrovem Labutí, kde se pěstují semínka darů a talentů pro lidské duše. Ty se poté inkarnují na planetu Zemi, kde jim začnou semínka klíčit a růst pokud si chtějí rozvíjet svojí hřivnu a zařadit se do stvoření dle boží vůle. Sami dobře víme, když se nám něco podaří v jakékoliv tvorbě, tak se cítíme být naplněni a užiteční. Je to veliký rozdíl, když člověk chodí do práce jen pro peníze, aby měl na nájem, na jídlo, než když pracuje s láskou a peníze mu přebývají. Nemá zájem ani utrácet, koupí si jen to co potřebuje a je zabraný celým svým duchem do tvorby v jakékoliv formě pro druhé a hlavně pro stvořitele. Na tomto ostrově se pěstují semínka hřiven pro duše, které jsou obdařeny láskou k přírodě, k dětem s lektorským talentem. Vše co souvisí s rodinou, která je podporována duchem svatým, láskou Agape – tedy všeláskou ke všemu živému. Aj…

Na obrázku jsem zachytila Archanděla Uriela, který je nejblíže k Matce zemi a každá činnost, která je spojená s přírodou a jejími bytostmi. Bytosti jak jemnohmotné, tak i ze zvířecí říše. Nesmí chybět amórek ( symbol lásky) a motýl, který je symbolem čistých myšlenek. Na pravé straně máme ještě ptáka fénixe, kteří se vždy zjevují, kde se rodí něco nového, krásného, jak v duši tak na zemi, či v celém vesmíru. 

 
 
Panenský ostrov růží
Panenský ostrov růží
Panenský ostrov Lilií

Než podrobněji vysvětlím výklad Obrazu, z hloubi srdce sem vložím záměrně děj (zkoušku pochopení krásy a půvabu Panen). Při malování čisté lilie mi náhle do cesty vstoupila neskutečně ošklivá pavoučí bytost, až z ní zářila jemná krása, která se velice styděla a v duchovní rovině vyzařuje milí přátelé “ Mravnost“. I teď při psaní se napojila a asi si nepřeje podrobný popis. Tak jen přiblížím děj, kde mi zazpívala píseň o kráse a ušlechtilosti s takovým krásným chvějícím  se hláskem, že mi linuly slzy, jako i teď, když mám živě prožitý tento děj v duši. Pohladila jsem jí s něhou, přivinula do srdce a ona mi ukázala tajemství bytí těchto Čistých Panen, které jsem mohla použít při malování a pokusila jsem se Vám jej přiblížit alespoň v zářivých energiích. Zde u vrcholu Božího Království působí naše drahá „Panna Marie“, která je energií Matky Boží. Pro lepší pochopení Matka Boží nemůže vstoupit do žádné pozemské ženy, protože by její světlo roztrhalo lidskou fyzickou schránu. Proto takové inkarnace a vtělení jsou nesprávně pochopeny. Matka Boží může tedy působit svým vyzařováním jen přes Čistou Pannu s předurčeným posláním na Zemi.  Na obrázku  předává Panna Lilie svůj zárodek Panně Marii a Strážci Korunky Čistého ženského principu k rituálu korunovace, které probíhá s předáním darů pro působení s předurčeným posláním. Darem jsou v podstatě ochranná energie Čistoty Panny Marie v závojíčku, ve zlatém meči Kristova energie přísnosti a spravedlnosti (moudrosti). V motýlu je znázorněn dar svobody čisté mysli lidskému duchu a tím i ochrana duše nečistých myšlenek od jiných lidských tvorů působící v hmotném světě . No a nakonec v Korunce zasvěcení v plném předurčeném působení ve všech úrovních řízené Boží vůlí. Odpovídá také její jakoby studená krása laskavé přísnosti ve hřejivém srdci, plném Boží Lásky a neochvějnosti. Jen pro zajímavost, několik osobních obrázků se zárodky lilie jsem už malovala, ale jen malou část rozvinutou. Tak tolik milí přátelé z této části úrovně Praducha pro přípravu celkové očisty na naší překrásné planetě Zemi. Již mi srdce plesá, že se dočká i Matička Země ocenění své podstaty bytí neustálého plození s darem Boží energie, abychom měli s pohledem na krásu květin, skal, stromů, dostatek plodů, čistého kyslíku a také pramen řeky Života.
 
 
 
Království Lilií
Království Lilií
 Strážkyně prahu a průchod bezčasou bránou

Než duchovní člověk – zasvěcený projde bezčasou bránou do duchovní dimenze, kterou jsem vám v předešlých dílech popisovala, musí projít bezpočet zkoušek. Jedna z nich je propustka Matky země, kterou symbolizuje na obrázku červená lilie. Takový člověk by měl mít odčiněnou veškerou karmu na zemi i v duševní rovině. Proto po straně ty přesýpací hodiny, které jsou symbolem pána času a karmy Saturna. A hlavně takový člověk vykonává v tichosti duchovní činnost, tedy své poslání na zemi pro své okolí, ne li pro svůj národ. Samozřejmě nemá zájem o publicitu, ani nějakou ezoterickou slávu. Ví, že boží energie, pro kterou slouží jej posune, kam je potřeba. Ještě malé upozornění pro ty, kteří se hodlají vydat na cestu duchovního vývoje - věřte, že žádný člověk, včetně různých kurzů vás nemůže zasvětit do přechodu jiné dimenze. To může jen Život sám, neboli bůh. A jistě vám pošle, až budete připraveni na cestu duchovního průvodce, tedy vašeho Anděla strážného, nebo jinou duchovní bytost. Sami jí ucítíte srdcem, nebo přímo uvidíte svým otevřeným duchovním okem. Bez otevřeného duch. oka bychom tam ani nic neviděli Tím netvrdím, že na různých setkáních se nic nového nedozvíte.Tato strážkyně má za zády torbu šípů a luk. Každého zvědavce srazí bez milosti do astrální roviny.. Alespoň máme jistotu, že se tam nikdo bez boží vůle nemůže dostat. Snažila jsem se tento děj na obrázku podat jednoduše, tak snad to už bude k lepšímu pochopení.
 
Strážkyně duchovní dimenze
Strážkyně duchovní dimenze
Pokračování se připravuje v rubrice Terapie......
21.07.2020 09:02:33
daniela.filipi
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one