.
.
.
.
 
.
Vážení čtenáři a milí přátelé,
 
srdečně Vás zveme do světla lásky terapií pro naše vnitřní dítě, které ve stvoření tolik chybí.
Ze srdce bychom přáli každému najít ve své duši naplnění v jakékoliv hravé tvořivé činnost a štěstí na duši. 
Léčivé energie začnou působit z obrázků, když se jim plně otevřeme svým srdíčkem s plnou důvěrou.
Tyto obrázky nejsou náhodné, ale řízené Prozřetelnosti, které vnímám ze záznamu Akašické matrice (knihy života).
Obrázky se budou měnit vždy v průběhu ročního období v souladu s Boží vůli, kromě prvního, na kterém 
je vyzařování struktury ve stvoření od Arch. Gabriela, pro aktivaci našeho vnitřního dítěte v oblasti tvořivé činnosti.

"Buďte jako děti,..a vejdete do Království Nebeského"...slova Ježíše.

  S láskou a božím požehnáním Daniela & Friends.
 

 
Menu od Arch. Gabriela
Menu od Arch. Gabriela
Jednorožec s andělem strážným a děti
Jednorožec s andělem strážným a děti
28.4.2021- Jednorožec a jeho význam
Milí přátelé tento měsíc si dáme odlehčení a něco pěkného také pro naše děti. Jsou různé náhledy na energii Jednorožce a v každém je zrníčko pravdy. Pokusím se Vám přiblížit psaným slovem můj osobní vhled a zkušenost s touto překrásnou zářivou ochrannou energií hlavně pro čisté dětské duše. To platí samozřejmě i pro vnitřní dítě každého z nás. Za dávných časů se předávala moudrost o Jednorožci, že kdo jej spatří skutečně nebo ve snu, přinese mu veliké štěstí. Mnozí si však štěstí představují  jako sen o nabití co nejvíc hmotného majetku. Je to veliký omyl a klam pro naše duše. Naše duše se vyvíjejí v polaritě a po každém zlém, neboli dobrém prožití životního děje nastane vyrovnání. Odtud ,,Za dobrotu na žebrotu,, Ovšem pokud do životního prožitku vložíme Kristovou bytost a její lásku, můžeme vykročit na cestu skutečné lásky a služby. Na takové cestě nám může být poslán služebník ochrany hlavně při přechodu astrálem do vyšší dimenze duchovní. Je pravdou, že Jednorožce může zkrotit jen čistá panenská duše a to je jedno, jestli v mužském, nebo v ženském principu. Poté takový Jednorožec může být darován nejen pro ochranu, ale přivede nás k pokladu Ducha a duše. Světlo rohu dotyčnému tak prosvítí vědomí, že si rozpomene v podstatě na svůj význam - bytí ve stvoření  a na své poklady ducha, které někde nechal na dně své duše. Jistě tyto poklady nejsou hmotného charakteru, ale může si jimi jakoukoliv hmotu pro svou potřebu obstarat a to poctivě. Na obrázku je zachycená dívenka z mého okolí a její sen se na obrázku již naplnil. Má sebou svou sestřičku a kamaráda, kteří dostali příslib od svého anděla strážného o naplnění jejích snů dětské nevinné dušinky. Samozřejmě v jejich vnitřním světě prožívání, protože to se vždy u každého liší dle svého charakteru a rozvinuté lásky ve svém srdíčku. No…což… milí přátelé, každý máme své sny a touhy a přejme každému ten nejkrásnější poklad, který nám v přítomném okamžiku šeptá oceán, řeky, prameny, hory, lesy, skály, květiny a hlavně naše srdce……
 
 
Matka Země s křišťálovým kopím
Matka Země s křišťálovým kopím
27.3.2021 - Matka Země s Křišťálovým kopím

Milí přátelé tento výše uvedený obraz jsem kdysi v roce 2015 malovala, kde nám bylo sděleno varování pro celou planetu zemi. V kopí byla ukryta  destrukce pro nás všechny, dnes již víme, že v podobě virů. Ty způsobují zásah do naší DNA a v podobě nemoci vylučují, neboli přeměňují všechno špatné, co nás tíží. Jedno důležité sdělení z vědecké laboratoře Dánských studií ze singapurské lékařské fakulty  Duke - Nus Medical Schol pro všechny, kteří covid prodělali - vědecky je ověřeno, že lidé s prodělaným virem mají v některých připadech více protilátek, než očkovaní. Malinká část pacientů po nákaze nemusí získat žádnou imunitu před reinfekcí. Většina může však být nejméně půl roku v klidu. I kdyby se protilátky z odběru po delším čase již nezobrazily, zůstavají v paměti imunitního systému v T - lymfocytech - ( typ bílých krvinek, které se vážou na viry a likvidují je). Sami nevědí, jak bude očkování za deset, patnáct let reagovat v imunitním systému, proto je dobré, když mladí lidé raději dají přednost v očkování těm starším jedincům. To jsem jen v krátkosti shrnula z nových studií s větším obsahem. Duchovnost s vědou by se mělo v budoucnu sloučit. Ale to je jen zbožná přání pár jedinců. Na každého živého tvora mutace, neboli transformace působí jinak. Samozřejmě u lidí se jedná o chování k přírodě, mezilidské vztahy a ekonomiku. Je to meditační obraz pro každého, kdo se nacítí a také k pochopení svého zařazení se v podobě úhlu kamenného na planetě Zemi. Slova Ježíše krista. Jen s jeho světlem a láskou v srdci se můžeme dostat k Otci Nebeskému, tedy k Jednotě. Avšak již za života na zemi. Nejdůležitější je udržovat si krb čistých myšlenek, protože jimi si tvoříme veškerou realitu, která se nám zhmotňuje. Odpouštějme a neubližujme si, ani svým bližním, či svému okolí.

Přeji Vám překrásné Velikonoční svátky, mnoho božího světla lásky. Kéž se nám všem něco pěkně milého zrodí v naších duších a jsme jeden druhému k požehnání a užitku ve svém vývoji.
Velikonoční vajíčko s nápisem: Z boha jsem zrozen - v Kristu umírám a svatým Duchem povstávám
Velikonoční vajíčko s nápisem: Z boha jsem zrozen - v Kristu umírám a svatým Duchem povstávám
Kristovo Světlo
Kristovo Světlo

26.2.2021 - Milí přátelé, už probíhá Velikonoční půst a tak posílám i malou očistu pro naší duši trochu jinak....

 
Naše duše nás volá a šeptá nám skrze srdce:  Pojď prosím nahlédnout do své hlubiny a dotkni se své temnoty, neboj se…nemůžeš jen létat do duchovních výšin, pronášet vznešená slova o transformaci, probuzení, osvícení a vznášet se, jako nadutý balón, který bez mé síly splaskne a  poté si natlučeš svou povrchní fasádu. Je pošetilé si myslet, že někdo dosáhne osvícení a dotkne se své hvězdy, bez přijmutí svého stínu, aniž by se utkal svým pohledem se strážcem prahu své temnoty. Tuto bytost jsme stvořili my sami. Bůh nás stvořil v čistotě a ve světle jeho lásky. My však při sestupu do své hlubiny duše budeme vysílat lásku a naději pro naší temnotu, aby se znovu přeměnila ve všeobjímající boží lásku. Vezmeme si sebou Krista do svého srdce a  dotkneme se temného dna, kde se zažehne Kristova jiskra a vzplane oheň spalující náš egoismus, ze kterého zůstane jen šedivý popel. Je ticho, slyšíme jen cinkat zvonečky z nebeských sfér, jako bychom byli blízko hvězdného nebe a pohleďme kolem sebe: Uprostřed popela zůstalo vajíčko (symbol velikonoc), nějaký zárodek. Pozor, skořápka praská a něco se z vajíčka klube. Je to malý růžový ptáček, pohleď motýli, symboly čisté myšlenky, makové pole, jako opium lásky. Kdysi bylo toto opium v podobě peněz, drog, alkoholu a jiných citových závislostí. Ptáček se snaží vzlétnout a přitom sílí, roste mu peří, začíná mít kolem sebe zář. Sílí mu zobák, ve kterém najednou svírá sedm srdcí, naších životů. Uchopí  naši probouzející se křehkou duši a zvedá se. Barevná andělská peříčka jí ochraňují. V tom nám silně škubne při srdci, jako bychom  se odtrhli z mořského dna, kde jsme byli dlouho vězněni v chapadlech medúzy. Ano budeme se pomalu odrážet od našeho dna duše a vzlétneme do světla Ducha svatého, který nás s láskou objímá a kropí rosou – slzami naší Matičky Boží. Jsme doma, ztracený syn je opět v náručí našeho milovaného Otce Nebeského.  Probudíme se, otevřeme oči a jsme opět na zemi doma, jen v jiné rovině. Jsme lehouncí, jako pírko. Ze srdce a z očí nám tryská záře štěstí láskyplného světla a my jej chceme rozdávat všem. To všechno dokáže milí přátelé Kristova síla lásky.
Zátiší s rubínovým prstenem
Zátiší s rubínovým prstenem
24.1.2021  - Závan letního vánku v zimním období v nitru duše.
 
Milí přátelé, měla bych připomenout, že co jsme načerpali v letních měsících nás teď v zimním čase hřeje u srdce a probouzí se i touha po něčem novém, které se blíží s blížícím se jarním obdobím. To co prožívá příroda, prožívá i naše duše. To bylo od počátku stvoření, jen člověk svým honem za prožitky na to úplně zapomněl. A zapomněl i na to, jak se má chovat k přírodě. Důležité jsou také mezilidské vztahy. Co kdybychom se teď zamysleli ke svému okolí a dali si vše do pořádku, odpustili, jestli nám bylo ukřivděno. Požádali milou o ruku…aj. Věřte, že je na to úžasná příležitost. Sama pandemie, nám chce něco svým řáděním pošeptat. A na jaře se může zase nové něco překrásného zrodit v naších duších, protože zlo a ukřivděnost nás nikam neposune, jen nás brzdí v našem vývoji. Dobré je si také trénovat mysl, která by měla být čistá bez jediné špatné myšlenky. Tím nemyslím negativní, že něco nevyšlo, ale skutečné špatné myšlení s přáním ublížit svému bližnímu, přírodě. Stejně nikomu temnému nepomůže ani očkování. Tolik jen k obrázku, kde bílý holoubek drží v zobáku prsten s rubínovým kamínkem, který symbolizuje Kristovou krev a sílu pro nový život. Prsten je také symbol zasvěcení a zasvěcení znamená uzdravení. Pokud budeme mít Krista v srdci, překonáme  všechny nástrahy a složíme zkoušku Lásky, která nám dá klíč od tajemství Matky země a našeho života na Zemi.
 
Srdečně Daniela
Panna Maria pomocná
Panna Maria pomocná
24.12.2020 - 2021 - Moji milí přátelé, posílám všem v tomto svátečním čase Panenku Marii pomocnou, která nejednou každému splnila nějaké přání od srdce vyslané...tak tedy přeji mnoho lásky a náruč světla v pevném zdraví všem lidem dobré vůle na naší krásné zemi...a nezapomeňme, že Ježíšek hlavně nosí nehmotné dary, ať už je to potenciál či pěkná myšlenka k nějaké tvorbě, nebo láskyplnému skutku ve svém okolí.....vzpomeňme si v tomto duchu s Pannou Marii a Ježíškem na opuštěné děti a staré nemohoucí lidi, když ne osobním obejmutím, tak alespoň modlitbou....
A hlavně ať nám ten nový rok přinese pevné zdraví a pochopení přílivu současného dění v každém lidském srdci...
s láskou Daniela
Anděl pochopení s bytostí covidovou
Anděl pochopení s bytostí covidovou
25.11.2020 -  Anděl pochopení s bytostí Covidovou
Milí přátelé již na začátku pandemie jsem se setkala v odpovídající dimenzi s bytostí Covidovou, která slouží stvořiteli, nikoliv nějaké temné síle, jak se mnozí domnívají a nadávají. Kdybychom se raději zamysleli co špatného provádíme na planetě zemi, jak už ve svém nitru, tak i celku. Bytost covidová mi svým dotekem křídla naznačila, že se pandemie dotkne každého člověka na planetě zemi, či už pozitivně, tak i negativně, tedy buď ve fyzické rovině, duševní, či duchovní. Pocítí to hlavně mezilidské vztahy a ekonomika. Již v poselství s Pannou Marii Ustavičné pomoci na začátku roku jsem psala o symbolu netopýra, což jsou vysílané špatné myšlenky ke svým bližním, či různým událostem, které nechápeme, ale právě ty souvisí s naším vývojem na planetě zemi. A plíce jsou symbolem svobody, čili svobodně dýchat a nechat dýchat tak všechno kolem. Motýl na obrázku symbolizuje čisté mylenky. Střežme si svůj tok myšlenkových struktur v čistotě. Ještě malou vsuvku o pozorování v mé práci (zdravotnictví). Skoro všichni zasaženi virem covid 19 v mém okolí měli v sobě jakousi nenávist, strach, nebo vztek pramenící z jejich nitra. U každého k něčemu jinému. Pozor na vztek a negativní emoční vibrace ke svým bližním a hlavně k bohu. To se týká i myšlenek. Byť i duchovně ladící člověk se může takovým postojem oslabit v imunitním systému a nechat tak vniknout vir do svého biopole. Samozřejmě většina v nevědomosti si takové myšlení ani neuvědomuje. Jinak mně se netopýrci moc líbí a vlastně nám pomáhají zpracovat na zemi negativní energie. Oni z této energie žijí, ale jestli je jí už moc a pohár přeteče, vrátí se, tedy zmutuje zpět ke svému původci. To je odjakživa zákon karmy. Kapenkou se sice vir přenáší, ale musí mít k tomu uzpůsobenou půdu v buňce člověka, tedy dobře „ pohnojenou.“ Ve světle se těžko usadí, protože mají rády tmu….to jen pro zajímavost, že i vir má svoje vědomí a uhnízdí se jen tam, kde se mu daří, tedy ke stejnému. Vnímaví lidé si jistě všimli, že vlny pandemie se chovají jako příliv a odliv, tedy je ovlivněn měsícem - viz obrázek. To jen malá vsuvka k zamyšlení....
 
Všichni zlí lidé a veškeré nepříjemné události jsou pouze poslem – médiem, který přichází proto, aby se skryté stalo zjevným. Kdo to pochopí a připraven převzít odpovědnost za svůj osud. Ten se zbaví strachu před hrozící „náhodou“. Dokud si neuvědomíme, že vše špatné, co se nám děje je jen naše chyba a nepřestaneme se ptát proč se nám to stalo, nemá význam ani tuto terapii číst.  Hlavní snahou naší doby jsou opatření směřující proti nejistotám osudu. Ať už jsou to různá pojištění, očkování, nebo období socializmu, které směřuje zabránit neboli znemožnění, či změny špatného osudu. Toho se můžeme však zbavit jen tehdy převezmeme vlastní odpovědnost za svůj osud. Nikdo nemůže být nedopatřením nemocný. Nikdo nemůže být nedopatřením bohatý. Např. bohatým se může stát člověk, až k takovému bytí dozraje, nebo má odpovídající  afinitu. Což znamená určitý stupeň zralosti a sloučením s bytím bohatství. Sami již známe případy, když někdo vyhrál v loterii, následně dostal infakrt, nebo byl časem ještě na tom hůř, než před výhrou. Tedy neunesl tuto vibraci bohatství, protože jeho nastavení nebylo dostatečně připravené nést tuto zodpovědnost. Jako v chemii, když se látky v harmonii nesloučí, nastane výbuch, nebo sraženina. Rovněž jako zájemci o esoteriku hledají po celém světě svého guru. Zapomínají, nebo si neuvědomí, že guru přijde až je člověk na to zralý. A může také přijít úplně obyčejný člověk byť jenom laskavý, aby nás naučil Laskavosti. A můžeme se tak ve svém srdci zušlechťovat od olova ke zlatu. Moudrý člověk žije v harmonii se vším bytím vnějších světů a uznává, že vše co existuje je dobré. Nepotřebuje hledat štěstí ve vnějším světě, který mu ani nemůže ublížit. On to štěstí našel totiž  sám v sobě.

Přeji všem mnoho vzájemné úcty, laskavosti, pochopení našeho zdraví, aby nás pohladilo v duši a těšili se z prostého bytí na naší milované planetě zemi, kterou máme chránit a né pustošit.

S láskou a božím požehnáním Daniela
Labutí panna a její dary do vínku
Labutí panna a její dary do vínku
24.10.2020 – Darované talenty a schopnosti z Království Labutí
 
Milí přátelé, nacházíme se v čase, řekla bych v relativním. Každý z nás vnímá tuto dobu úplně jinak, podle svého nastavení a vnímání pravdy. Mnoho lidí se potýká s problémem ekonomiky, ne li úplně ztráty zaměstnání. Je mi to líto, když si vzpomenu na maminky samoživitelky, sirotky a starší lidi s minimem příjmu.
 
No nic přejdu k energiím na obrázku, který vám předkládám, jako posilující v nalezení svých skutečných darů, které můžeme v tomto období karantén probudit. Jen se zamyslete čím jste chtěli být, když jste byli jako děti. Ty sny se můžou každému naplnit. Nikdy není pozdě. Když si představíme cestu za svým snem a jdeme v mysli po ní každý boží den, věřte, že se k nám budou přidávat lidé, které zrovna potřebujeme k uskutečnění svých snů. K tomu samozřejmě potřebujeme silnou víru. Bez víry není nic, jen hmotné prázdno s mátohami v prožívání onoho:“ Jedli, pili, ženili se“. Jen tvůrčí činností se můžeme navrátit zpět k bohu, tedy domů. A tvůrčí činnost, nemusí být jen hra na hudební nástroj, zpěv, stavitelské práce, malování, keramika, vyšívání atd…..Do tvůrčího procesu můžeme zapojit i mysl, službu svým bližním, výchova dětí, péče o nemocné, staré. Tato energie právě vyzařuje z našeho obrázku, vybraného pro terapie na toto nelehké období a své děti abychom vedli v řádu již zapomenuté mravnosti a k čisté mysli. Každá civilizace padne, když se ztrácí mravnost a laskavost, která je nejdůležitější ctností našeho života.
 
Přeji všem ze srdce, aby vše ustáli v pozitivní mysli, beze strachu, který nám zastírá vědomí jasně myslet a rozhodovat se správně v každé situaci.
 
Srdečně Daniela
Kristův Rytíř  a pohár sv. Grálu
Kristův Rytíř a pohár sv. Grálu
19.9. 2020 - Rytíř a pohár sv. Grálu
 
Zde, v tomto živém ději v Obraze milí přátelé jsem ani nemohla uvěřit, že mi bylo dovoleno sem nahlédnout a být účastna tohoto procesu proměny v Poháru, protože jsem musela zakreslit každičký malinký detail v neustálém měnícím se pohybu v Praduchovní urovni, aby mohlo vše vyzařovat co nejblíže k Pravdě. A nakolik jsem se přiblížila, to nechám raději posoudit Duchem samotné Pravdy. Kreslím a píšu jen tak, jak mi je dovoleno ve své úrovni. Kdybych něco chtěla napsat nebo zakreslit svévolí, energie která je mi propůjčena by mne zahubila, proto mne také může být jedno, co si o tomto ději někdo myslí, nebo jestli tomu někdo věří. Jak mi bylo předloženo, tak také předávám s čistým svědomím a vkládám jen pro objasnění.
Začnu asi od začátku, když mne mojí duchovní průvodci přivedli do bezčasé duchovní sféry.

 
Pohár byl ve stavu, jakoby pára již uhasínala, kolem malé zářivé jezírko, ve kterém  Panna plavala v jezírku k Poháru uprostřed Svatyně, akorát jí na čele své korunky blikalo rubínové srdíčko. Byla trochu smutná (neozdobená), ale zároveň i plná života před naplněním. Pohár byl na počátku barvy do červena a z něj se linula jen čistá pára. Jenže najednou po ukápnutí „Slzy“ Matky Boží nad utrpením lidských duchů v bludišti, kterou zažehnul Duch Svatý a pohár se začal měnit v neuchopitelný do různých podob, jako sklenice na víno, kalich v kostele, květ života..aj. Nakonec „Slza“ vykrystalizovala při všech alchymistických procesech po několik měsíců v chronologickém čase na povrch Korunky, která se poté rozzářila. Pohár se tedy naplnil a může sloužit pro vzestup všem hledajícím „Ježíšovo Srdce“. Pro přípravu zakreslení čistých energií na obrazech, jsem byla postavena do předurčených dějů i v mém životě tak, abych vše mohla zakreslit co nejblíže všem k pochopení. Za pohárem je první Pra-stvořený Mužského čistého principu, který vyzařuje silnou Ochranu Otce Nebeského, tedy neochvějně kryje záda celé Svatyně. Vedle hned je zachycena zlatě vyzařující hadí síla, linoucí se spirálou vně páteře, o které jsem se zmiňovala v úvodu. Kristův Rytíř Pravdy na Obraze se projeví sám, až Otec Nebeský spustí tón akce, proto mi ani nepřísluší něco o něm vypisovat. Snad bych mohla vyjádřit alespoň své pocity. Při Jeho přímém pohledu jsem se cítila jako dítě u „Svatého Biřmování“. Taková šlechetnost, přímost čistoty mužského principu milí přátelé, to se opravdu nedá vyjádřit psaným slovem. Nemluví a koná v Pravdě  Kristovy lásky. Doporučuji prohlédnout si srdcem jeho“ kódy“ působení na přilbě (váhy s hvězdou, bílé zářivé šupinky v sobě sunuté, jako plásty medu a rukavici s monogramem absolutního vítězství nad hmotou).  Meč od pradávna symbolizoval Slovo, které se s posledním soudem Rytíře Pravdy bude vracet zpět ke svému východisku (prapůvodu). Na počátku bylo Slovo a to slovo bylo u Boha, které se stalo tělem (ke zhmotnění) a pobývalo mezi námi a to Slovo byl Bůh. Jan vyjádřil tedy pra-skutečnost započaté, řídící Boží energie ve stvoření. Slovo, které nám bylo darem pro náš vývoj ve svobodné vůli je křehké a můžeme sním vyjádřit laskavost, moudrost, dát pokyn k akci, ale také ublížit. Důležitý je proto jeho „tón“. Tento meč spravedlnosti je ukován ze samotné živoucí síly Krista s Mocí Otce Nebeského. Snažila jsem se zakreslit jeho švih v sekvencích vyššího duchovního vývoje tak, jak mi bylo při napojení předvedeno Duchem tohoto rytíře., který je zde v plné přítomnosti! Snad si někdo nemyslí, že jeho dílo z Boží Vůle „Slovo“ zůstane v rukou některých zaslepených, kteří  zneužívají této energie (rovnoramenného Kříže Pravdy) ke svému prospěchu. On se také projeví sám, dle Božího řádu Spravedlnosti. Neodvažuji se ani o tomto vyrovnání něco psát, protože to náleží  čistě  mužskému principu z vyšších rovin. Všechno prováděl s takovou rychlou neochvějností a přesností, že člověk jen zíral a naprázdno polykal. Pro zajímavost také sem vložím, že Bohem povolaní Rytíři si před každou akcí nasadí na svůj bílý šat „černou ochrannou vestu“ s takovou šlechetností a oddaností Otci Nebeskému, že ani nevím, jak to jinak vyjádřit, snad jen v tichu mého srdce se skláním s obdivem. Konají Boží Vůli v zákulisí s Jeho energií v plném nasazení Spravedlnosti! V hmotném světě  se děje vždy  promítnou v delších intervalech. Měla bych asi připomenout můj kdysi malovaný obraz s malým rytířem a Matkou Zemí, na kterém jsem mohla zachytit energie tehdy v dosahující duchovní úrovni. Můžete porovnat pro pochopení rychlosti vývoje lidského ducha, který je vedený Kristovou živoucí Láskou. „Buďte jako děti a vejdete do Království Nebeského.“ Ještě sem vkládám láskyplný hlas, který jsem během malování zaslechla: „A nezapomeň na rod Přemyslovců.“ Tak tedy předávám ze slyšeného tónu Ducha, že jak rod Přemyslovců po Meči zahynul, tak po Meči s Kristovou energií i Povstane!!!!!!!!!! Černá Orlice v novém “Rodu“ v plameni se přeměnila, jako nesmrtelný pták fénix na „vševidoucí“ Zlatou - Kristovou, která bude již věčná i s energií Koruny Svatého Václava v rukou našeho Panovníka v budoucnosti z Boží Vůle a Milosti v Pravdě Otce Nebeského, který povznese nejen v našem národě opět „Duchovní mravnost.“ A to ve všech oblastech bytí s úctou k Matce Boží a její Čistotě v každé duši hodné Kristovy Lásky, což je snem asi každého věřícího člověka našeho duchovního jádra, který může rovněž objevit „zlatý poklad“ ve svém milujícím Srdci. Opravdové nepomíjivé zázraky se rodí  jen z Lásky Boží. Doprovodná hudba k naplnění Poháru Sv. Grálu - kliknutím zde.
Matka Boží - zrození čistého ženského principu
Matka Boží - zrození čistého ženského principu
 
21.8. 2020 - O zrození čistého ženského principu
 
 
Drazí přátelé, ani nevím, jak Vám mám co nejlépe k pochopení podat tento živoucí děj, ve kterém je ukryto tisícileté  putování milující pra-stvořené Duše v Duchu naší Drahé Matičky Boží vyslanou na dlouhou pouť -  „bosá“ projít stvořením-tedy její „Patou překonat tento dočasný Svět“. Milovat ve skutečnosti všechno zlo spojené s utrpením člověka. Tiše v duchu jí nazývám jako „Ježíšovo dítě.“  Setkání s naší Nebeskou Matičkou, Jejím láskyplným-soucitným pohledem s Dotekem ruky budu mít na věčnost v srdci i  před mým duchovním zrakem. Tento hluboký prožitek přeji každému, proto se s Vámi o něj ráda podělím. Ale teď si povíme pár slov o tom vrcholném zrození naší dívenky (čistého ženského duchovního principu) zobrazenou s Beránkem Božím v Srdci Královny Nebes a Novou Archou Úmluvy.
Čelnou korunu na prstenci v Božím království  zdobí  zářící zámek s Beránkem Božím na nejvyšším bodě kopule. Zde byl pěstěný zárodek čisté panny se všemi vlastnostmi  čistého ženského principu a připravený ke službě na Matičce Zemi , přispět k její záchraně  pro posilu ve stvoření  ve vyšším vývoji lidského ducha. Jen čistá Panna může zrodit v sobě Kristovo Světlo Kristovým plamenem (poté oděná sluncem). Pro objasnění ještě vložím, že tato duchovní  bytost není zrozená z pozemské ženy a je vždy jen pasivním nosičem tohoto Světla v  čisté schráně pod absolutní ochranou Otce Nebeského konající  Jeho Vůli. I když její schopnosti jsou nevídané, budou sloužit v Božím řádu  potřebným v tichosti a samozřejmě jejímu protějšku (Rytíři) pro ryze duchovní činnost  na Zemi. Než se naše dívenka znovu zrodila, prošla „bosá“ po všech stezkách falešného ženského principu, který byl podstrčen lidským duchům Satanem k  neúctě a strachu některých kněžích, kteří se této panenské čistoty bojí dodnes, proto jí odsoudili jako nehodnou v rovině mužského principu i v některých pozemských - takzvaně zbožných institucí. Následovalo poté ovoce různých falešných vzorů …..nemám ani potřebu někoho jmenovat. Tato bytost s energií Matky boží, která v určeném období svého života má zahalen duchovní zrak a z Boží Vůle  projde těmito stezkami  zneužité „matérie“ a naplno všechno prožije ve své duši, která přes všechna utrpení a ponížení  ve všech těchto rolích věří v Království svého prince, který jí přijde zachránit.Vše se dá překonat jen prožitím. Tím vysněným princem milí přátelé nebyl nikdo jiný, než náš milovaný Ježíš , který očistil na Zemi svoji „Krev“ (čistý ženský duchovní princip) ze které se sám zrodil!!! „Buďte jako děti a vejdete do Království Nebeského“. Ježíše jsem na obraze zakreslila v bílém hávu pro lepší pochopení. Kristus se  však zjevuje jinak a kdo Jeho dotek přežije po dobu tří dnů v bezvědomí, mluví o něm jen se svým srdcem! Tento děj je však velice vzácný a výjimečný. Vrcholem zrození Čistého ženského principu je tedy její  „Korunka“ vykrystalizovaná v Poháru ze Slzy Matky Boží (nejčistšího pramene všech vod s nejsilnější Láskou Krista a bude sloužit k vývoji lidského ducha pouze svým posilujícím vyzařováním, jako anténa. Proto i ten úvod s vodou, která má paměť!!! Pochopit vše může někdo klidně i za pár let, protože dílo je nadčasové, určené pro budoucí vývoj lidského ducha.
Strážkyně duchovní dimenze
Strážkyně duchovní dimenze
20.7.2020 - Další část o duchovní dimenzi: Strážkyně prahu a průchod bezčasou bránou

Než duchovní člověk – zasvěcený projde bezčasou bránou do duchovní dimenze, kterou jsem vám v předešlých dílech popisovala, musí projít bezpočet zkoušek. Jedna z nich je propustka Matky země, kterou symbolizuje na obrázku červená lilie. Takový člověk by měl mít odčiněnou veškerou karmu na zemi i v duševní rovině. Proto po straně ty přesýpací hodiny, které jsou symbolem pána času a karmy Saturna. A hlavně takový člověk vykonává v tichosti duchovní činnost, tedy své poslání na zemi pro své okolí, ne li pro svůj národ. Samozřejmě nemá zájem o publicitu, ani nějakou ezoterickou slávu. Ví, že boží energie, pro kterou slouží jej posune, kam je potřeba. Ještě malé upozornění pro ty, kteří se hodlají vydat na cestu duchovního vývoje - věřte, že žádný člověk, včetně různých kurzů vás nemůže zasvětit do přechodu jiné dimenze. To může jen Život sám, neboli bůh. A jistě vám pošle, až budete připraveni na cestu duchovního průvodce, tedy vašeho Anděla strážného, nebo jinou duchovní bytost. Sami jí ucítíte srdcem, nebo přímo uvidíte svým otevřeným duchovním okem. Bez otevřeného duch. oka bychom tam ani nic neviděli Tím netvrdím, že na různých setkáních se nic nového nedozvíte.Tato strážkyně má za zády torbu šípů a luk. Každého zvědavce srazí bez milosti do astrální roviny.. Alespoň máme jistotu, že se tam nikdo bez boží vůle nemůže dostat. Snažila jsem se tento děj na obrázku podat jednoduše, tak snad to už bude k lepšímu pochopení. Přeji vám mojí milí krásné léto, plné sluníčka, pohody a zdraví. Srdečně Daniela
Království Lilií
Království Lilií
Další část poselství z praduchovní úrovně - Panenského ostrova Lilií

22.6.2020 - Než podrobněji vysvětlím výklad Obrazu, z hloubi srdce sem vložím záměrně děj (zkoušku pochopení krásy a půvabu Panen). Při malování čisté lilie mi náhle do cesty vstoupila neskutečně ošklivá pavoučí bytost, až z ní zářila jemná krása, která se velice styděla a v duchovní rovině vyzařuje milí přátelé “ Mravnost“. I teď při psaní se napojila a asi si nepřeje podrobný popis. Tak jen přiblížím děj, kde mi zazpívala píseň o kráse a ušlechtilosti s takovým krásným chvějícím  se hláskem, že mi linuly slzy, jako i teď, když mám živě prožitý tento děj v duši. Pohladila jsem jí s něhou, přivinula do srdce a ona mi ukázala tajemství bytí těchto Čistých Panen, které jsem mohla použít při malování a pokusila jsem se Vám jej přiblížit alespoň v zářivých energiích. Zde u vrcholu Božího Království působí naše drahá „Panna Marie“, která je energií Matky Boží. Pro lepší pochopení Matka Boží nemůže vstoupit do žádné pozemské ženy, protože by její světlo roztrhalo lidskou fyzickou schránu. Proto takové inkarnace a vtělení jsou nesprávně pochopeny. Matka Boží může tedy působit svým vyzařováním jen přes Čistou Pannu s předurčeným posláním na Zemi.  Na obrázku  předává Panna Lilie svůj zárodek Panně Marii a Strážci Korunky Čistého ženského principu k rituálu korunovace, které probíhá s předáním darů pro působení s předurčeným posláním. Darem jsou v podstatě ochranná energie Čistoty Panny Marie v závojíčku, ve zlatém meči Kristova energie přísnosti a spravedlnosti (moudrosti). V motýlu je znázorněn dar svobody čisté mysli lidskému duchu a tím i ochrana duše nečistých myšlenek od jiných lidských tvorů působící v hmotném světě . No a nakonec v Korunce zasvěcení v plném předurčeném působení ve všech úrovních řízené Boží vůlí. Odpovídá také její jakoby studená krása laskavé přísnosti ve hřejivém srdci, plném Boží Lásky a neochvějnosti. Jen pro zajímavost, několik osobních obrázků se zárodky lilie jsem už malovala, ale jen malou část rozvinutou. Tak tolik milí přátelé z této části úrovně Praducha pro přípravu celkové očisty na naší překrásné planetě Zemi. Již mi srdce plesá, že se dočká i Matička Země ocenění své podstaty bytí neustálého plození s darem Boží energie, abychom měli s pohledem na krásu květin, skal, stromů, dostatek plodů, čistého kyslíku a také pramen řeky Života.

PS:Milí přátelé, ještě dodatek k výše uvedenému popisu. Moji blízcí mi psali, že textu nerozumí. Ono takovéto duchovní prožitky někdy nejdou  odít do fyzických slov. Možná mně časem něco napadne blíže přiblížit tento děj. Jinak věřím, že ten kdo má pochopit, pochopí, anebo až při nějakém podobném duchovním prožitku.

Srdečně Daniela
 
 
Království růží - paví symbol duše
Království růží - paví symbol duše
17.5.2020 – Do království růží patří i paví energie a některý lidský charakter, který se vyznačuje projevem krásy duše ve společenství, či ve svém okolí. Nesmíme opomenout, že mnozí si říkají: „ Je pyšný, jako páv.“ Ano, jistě má taková paví duše i stinnou stránku a měla by zapracovat na svém egu. Ale pokud má v srdci Kristův princip, žije v Jednotě tak se projevuje pouze v lásce. Což znamená, že má dar pomoci člověku předvést se v rouchu páva, jako když roztáhne svou krásu do kruhu svým ocasem (hadí sílou). Vyzařuje tak zářící krásu duše do svého okolí. To platí pro každé řemeslo, které má zlaté dno.Tento paví symbol má daleko hlubší obsah spojený i s Matkou zemí, ale to předávám každému osobně ve výkladu ke svému os. Obrázku, pokud jej zachytím při napojení. Přeji vám krásné slunné dny a překrásný pohled do svých květinových zahrad ve svých duších.

S láskou  Daniela
 Ostrov Království růží
Ostrov Království růží
1.5.2020 - Pokračování poselství z duchovní dimenze - Panenský ostrov růží:

Tento ostrov se nachází v duchovní dimenzi v oparu mlhy s fialkovými  paprsky nad ostrovem Labutí, kde se pěstují semínka darů a talentů pro lidské duše. Ty se poté inkarnují na planetu Zemi, kde jim začnou semínka klíčit a růst pokud si chtějí rozvíjet svojí hřivnu a zařadit se do stvoření dle boží vůle. Sami dobře víme, když se nám něco podaří v jakékoliv tvorbě, tak se cítíme být naplněni a užiteční. Je to veliký rozdíl, když člověk chodí do práce jen pro peníze, aby měl na nájem, na jídlo, než když pracuje s láskou a peníze mu přebývají. Nemá zájem ani utrácet, koupí si jen to co potřebuje a je zabraný celým svým duchem do tvorby v jakékoliv formě pro druhé a hlavně pro stvořitele. Na tomto ostrově se pěstují semínka hřiven pro duše, které jsou obdařeny láskou k přírodě, k dětem s lektorským talentem. Vše co souvisí s rodinou, která je podporována duchem svatým, láskou Agape – tedy všeláskou ke všemu živému. Aj…

Na obrázku výše jsem zachytila Archanděla Uriela, který je nejblíže k Matce zemi a každá činnost, která je spojená s přírodou a jejími bytostmi. Bytosti jak jemnohmotné, tak i ze zvířecí říše. Nesmí chybět amórek ( symbol lásky) a motýl, který je symbolem čistých myšlenek. Na pravé straně máme ještě ptáka fénixe, kteří se vždy zjevují, kde se rodí něco nového, krásného, jak v duši tak na zemi, či v celém vesmíru. Tolik vám drazí přátelé opět předávám z mého pramene poznání s láskou a božím požehnáním.

Daniela
 
 
1.4.2020 - Matka ustavičné pomoci se Svatováclavskou korunou - mimořádná terapie

Království růží bude pokračovat v měsíci květnu.....
 
Drazí přátelé, jsme v současném dění na jedné lodi a proto také malinko přispěji pro vyrovnání rovnováhy na Matičce Zemi. Vyzařující a léčivé energie z obrázku, který všem posílám jsem začala malovat již v prosinci a to po silném zážitku na cestě do Chrámu sv. Víta na mši za náš národ, která se koná každý měsíc 28 dne. Určitě nejsem žádný houževnatý návštěvník kostelů a mší, avšak někdy mne bůh skutečně překvapí s prožitky na některých posvátných místech.
 
Energie vyzařující z obrázku jsou silně posilující pro uzdravení nejen těla, ale i duše a ducha. Matka boží drží v náručí syna božího, který symbolizuje nás všechny rovněž v jejím náručí a pod ochranou, kterou dává všem, kteří chtějí žít na Zemi v lásce a v pokoji. Má kolem hlavy vějíř podoby svatováclavské koruny, která chrání náš národ i naše bratry v dobách nemoci a nepokojů. Jsme v srdci Evropy, které začalo tlouct na poplach. Matka ustavičné pomoci je propojena s Kristem a Matkou Zemí. Symbol Krista je zlatožlutá barva, šesticípá hvězda a Duch svatý. Symbolem Matky země je barva červená a květina červené lilie. Dále symbol dvanácti růží v barvách naší vlajky je nečekaná změna v našem vývoji pro pochopení skutečných lidských hodnot a božích zákonů karmy.
 
Ještě bych nakonec ráda popsala pro lepší pochopení jeden karmický zákon rovnováhy, případně mutace na Matičce zemi. Příčna nemoci a zasažené horní dýchací cesty a plíce úzce souvisí se svobodou. „Svobodně dýchat, nechat svobodně dýchat.“ Buď to zasažený nemocí někoho omezuje a manipuluje ve svobodě, nebo sám se nechá omezovat a sebou manipulovat. „Je tedy čas žít a nechat žít.“  Co víme z duchovního pohledu našeho vývoje na naší planetě je, že živočišná říše slouží k udržení rovnováhy určitých struktur, které tvoří v mysli a ve skutcích člověk. Ne nadarmo se říká, že se někdo chová, jako zvíře, či lépe řečeno: „Ani zvíře by se tak nechovalo“. Každé zvíře má na starosti struktury a energie, které jsou mu vlastní. Dám příklad, že kočičky například si lehnou k páničkovi tak, aby mu pomáhaly nést nemocnou energií na určitém místě v oblasti fyzického těla. Ony totiž vidí ty energie i v astrálním těle. No a máme tady netopýry, které jsou ve starých duchovních spisech symbolem špatných myšlenek. Také pojídají komáry a myši. Usadí se v hejnu vždy tam, kde je hromada této energie i od člověka. Tím vytváří rovnováhu pro vývoj člověka, což je veliká pomoc. Opakem tvůrčích a pěkných myšlenek je symbol motýla a květiny orchideje (idea). Jenže, když už této špatné energie od lidí je moc a pohár přeteče, tak musí zákonitě zmutovat a zasáhne náš vývoj k zastavení v podobě viru. Je to elementární bytost se svojí inteligencí a energií. Což znamená, že se dotkne všech obyvatelů planety ke svému pochopení. Někoho mentálně, duševně, či přímo ve fyzickém těle. Matka Země se přece na nás nehněvá, jen vše dává do rovnováhy, abychom mohli nadále žít  v jejím náručí a v záři jiných hodnot, než tomu bylo doposud!
 
Tedy zastavíme se ve vývoji a přemýšlíme o jiných hodnotách, než o těch, které nás hnaly do předu bez lásky jen pro uspokojení ega, hmotných potřeb a platidel. Není třeba vytvářet katastrofické scénáře v mysli, a raději se naladit na energie Krista, který na Golgotě při ukřižování oplodnil Matku Zemi svojí krví plné Lásky. Ta stékala z jeho ran do útrob země, když se při ukřižování strhla velká bouře. Tenkrát se odehrálo jedno velké mystérium. Kdo se neumí napojit na Kristův princip, může skrze Matku boží. Matka Země byla vždy zrcadlem Matky Boží, tedy ženského principu. Je čas učit se skutečné Lásce na Zemi ke všemu božímu stvoření, být si navzájem oporou a hlavně jí žít!

Obrázek je volně ke stažení pouze pro "osobní použití" pro všechny, kteří chtějí posílit v uzdravování sebe a tím i prožívat radostný život na Matičce Zemi.

S láskou a božím požehnáním Daniela
Matka ustavičné pomoci se Svatováclavskou Korunou
Matka ustavičné pomoci se Svatováclavskou Korunou
1.3.2020 -  třetí část: Labutí panna černých labutí

Milí čtenáři, ještě bych ráda vložila ke království Labutí, černou labutí pannu, která slouží při umírání starých lidí při přechodu do světla jiné dimenze. Pomáhá také sestrám v hospicích, či při ošetřování nemohoucích. Zatím jsem malovala a zachytila tyto energie pouze u jedné mladé paní, tuto vzácnou labutí pannu a to společně s energiemi Panny Marie. Proč tedy jen jednu, když jich pracuje tolik v těchto zařízeních? Tato mladá dáma má takovou úctu a lásku ke starším lidem, že i přebalování jí dělá potěšení a radost, když pak takový umytý člověk se cítí být důstojný a v suchu. Takže práce srdečná je vždy naplněním a službou našemu Stvořiteli. Věřím, že takových sloužících je mnohem víc a snad je ještě někdy v budoucnu někomu namaluji.
 
Symbol černé labutě je veliká nečekaná změna, proto i odchod do jiné dimenze, anebo nový nápad v jakékoliv tvorbě, který tady ještě není a přinese tak užitek naší zemi. Kdysi dávno lidé vůbec nevěděli, že černé labutě existují. Když je spatřili, byl to pro ně nevšední úkaz. A tak i ve stvoření jsou symbolem pro nečekané změny. Ať se stane cokoliv je to vždy pozitivní, protože žádný člověk, i když odejde z fyzického těla není mrtvý! On přece žije dál, akorát v jiné dimenzi. A někdy je mu tam daleko lépe. A nehledě na to, že se s ním můžeme kdykoliv propojit, protože nejsou dva světy, ale jeden! Ti, kteří dál nevidí, něž do našeho fyzického světa, tak jen mohou hovořit. My jsme ale Jednota, jen vývojově každý s jiným otevřeným vědomím. Je třeba se hluboce zamyslet, jestli máme úctu i k člověku, kterého mnozí považují za nepotřebného, což samozřejmě není pravda. Co my víme, kolik pro druhé a své blízké vykonal, kolik lásky rozdal byť jen pohlazením.

Na obrázku jsem zachytila, jak labutí panna černých labutí oznamuje tónem příchod duše do svého domova v duchovní dimenzi. Za svou nezištnou službu pro nemocné a umírající podobu svého pobytu na Matičce zemi. Do duchovní dimenze odcházejí lidé již očištěni, tedy už se nemusí inkarnovat do pozemské sféry.

Předávám S láskou a božím požehnáním. Daniela
Panna černých labutí
Panna černých labutí
Space Ambient Music.mp3 
Doprovodná hudba k labutím
1.2.2020 - druhá část: Poselství z duchovní dimenze

Není nic krásnějšího na cestě k Otci Nebeskému, než mít radost ze života, tvoření v něm a pomáhat svému okolí v tichosti! Tuto přeměnu, kterou uvádím v první části poselství jsem prožila až po klinické smrti a kómatu po dobu tří dnů. Boží milost má svůj vymezený čas pro každého! Poté jsem se lépe vcítila do utrpení svých bližních a možná trochu se cítím i více člověkem, nic víc.  No a teď se blížíme k napojení tohoto vstupu po vymístění z fyzického bytí do Hradu Světla. Za Zlatou Bránou jsem se ocitla jako v zářivém 3D filmu s nepopsatelnou krásou květin, bytostí, třpytivých motýlů v ladném pohybu křehoučkých tónů harf s něžným hláskem Labutích Panen, kde  mne doprovází z Boží vůle Duchovní bytost mužského principu ve zlatistém světle a pomohl mi osobně s orientací na tomto posvátném území. Nejprve jsme prošli Rytířskou síní, kde mi po dobu průchodu zahalil duchovní zrak zářivou mlhovinou, ve které se prolínaly postavy jiných  Strážců . Cítila jsem, že procházíme  jakousi alchymistickou dílnou, kde se spouští, řídí veškeré bytí pro vývoj lidských duchů a také působení živlů. V tom mi došlo, že je to zřejmě vnitřní posvátný proces hravosti čistého mužského principu, který je darem Stvořitele každému Strážci, Rytíři či Panoši, na zemi Muži v jeho vlastním projevu a žena by měla cítit hlubokou úctu k tomuto posvátnému bytí i když jej někdy nechápe. Každý má zde své „Čestné místo“. Tato bytost  mi nakonec ukázala svoji Tvář Ducha s láskyplným pohledem se zlatým nádechem záře (Kristova živého bytí) a vložila mi do bodu mého vyššího duchovního a duševního prstence  rovnoramenný trojúhelník v oroseném obalu s čipem, anténkami pro stahování posvátných energií, informací a pochopení pohybu v Praduchu. Tato silná energie Boží Vůle v Milosti je všemocná a člověk je nakonec za všechno rád a děkuje Bohu, že se může podílet ve svém bytí tvořivou činností a  službou pomoci, tak jak  mu bylo darováno. Po tomto procesu jsme navštívili v překrásné mlhovině třpitivých barev ostrov Labutí, kde se rodí některé naše duše a jsou jim zde vštěpovány dary, neboli hřivny pro pozemské bytí.

 
 
PANENSKÝ OSTROV LABUTÍ


Zde na posvátném území Království Labutí dáme přednost Čisté  Panně s modrou typickou zářící Kristovou hvězdou na čele, která se stejnou zodpovědností pečuje o pra-zárodek  malé labutí dušinky. Milí přátelé, je to tady opravdu jako v ráji a mám chuť zavolat: “Lidé dobré vůle radujme se, Boží Království se přiblížilo“! Zárodek se pěstuje v kalichu a již od počátku zrození s ní roste její věrný  ochranný labutí doprovod (sloužící energie pro záření ve stvoření)  Rovněž i tento překrásný, něžný zárodek bude vštěpen ženám a následně jejich potomkům vykonávající službu ve stvoření z Boží Vůle a to jak v řádu, pečovatelské jakékoliv služby v kolektivních zařízeních (sirotčinec, hospic, nemocnice..aj) Nesmíme také opomenout dary pro dívky a chlapce s hudebním nadáním (zpěv, tanec, hry na všechny hudební nástroje, architektura…aj) Zvláštní šlechetností modrého půvabu čistých myšlenek. Rostou tu slaďoučké plody v srdíčkovém tvaru pro krmení, něco jako many. Harmonie je zde první předpoklad pro vstup, což také souvisí s čistou vášní, místo emocí, která je vodním pohonem.  Má tu také své četné místo, což mne ani nepřekvapilo Strážce všech živlů, který svým křišťálovým kopím spouští veškeré nám jevící se pohromy na zemi v rámci Spravedlnosti Boží nakupených energií lidských počinů a myšlenek, které se musí zákonitě vybít a zasáhnou někdy nejen své původce. To znamená v praktickém životě, že se někdo třeba chystá osudově urputně na dovolenou a tam ho jednoduše smete vlna. To samé vzduch (víry), oheň (požáry, sopky) a zemětřesení…aj. Překvapilo mne s jakou láskou živly pracují, jakoby si hrají. Jsou prostě úchvatní i svým specifickým zjevem. Snad mi bude někdy dovoleno vám je zakreslit. Duchovní člověk přitom vidí kapky deště, jak tančí s větrem, oheň z plamínků vytváří květiny a ze země vystupují silové bytostné, které si pinkají se zrníčky země a vytvářejí obrazce lidí z jejich energie, kteří jí sem nahromadili. No a tak to nějak plyne dál po vodě, která pořád teče za svým cílem, avšak  v duchu jakoby stojí na jednom místě s vlnkami harmonie ve věčném teď. Příště navštívíme ostrov Růží a obdařeny duše, které se zrodily na tomto posvátném území, kde se zase ke své původní čistotě navrátí.
Ostrov Labutí - duchovní dimenze
Ostrov Labutí - duchovní dimenze
 
                            Doteky Světla Lásky našeho Stvořitele

1.1.2020 - O Poselství Vody- první část

 
Jakákoliv transformace člověka, či  planety Země musí být zákonitě spojena s vodou. Panenské ostrovy v Nebeském království jsou vystavěné Stvořitelem v zářivém prstenci koruny na průzračně  zarosené vodní esenci jako drahokamy  a zlatými paprsky utkány v síť  jakoby z jemných pavučinových vláken které je vyživují. Bílá mlhovina se line spirálkami z této průzračné jemné kapaliny v podobě  beránkových obláčků překrásných tvarů a květin. Tento úvod je důležitý pro pochopení celého díla. Ke každému příjmu informací i k uskutečnění dějů ve všech rovinách je proto zapotřebí vodní tekutina, která je obsažena v 70%  jak v těle člověka, tak i na planetě Zemi. Voda je důležitý zdroj pro všechny formy života a její kvalita odpovídá skutečnostem  živoucích dějů v našem nitru, či okolí (odrážející zrcadlo). Ani duchovní vhledy by bez vody v šišince nemohly být spatřeny, jako i z negativu (filmu) ve vodní lázni vznikne fotka. Jako i barevná duha (sedm barev) vznikne po dešti (očistě) rozzářená slunečním paprskem. Připomínám zde duchovní hodnotu živé vody (modré krve), která doposud ještě není zcela pochopena. Pod bodem mrazu  se však z vody stává led, který jediný na své kapalné látce(vodě) plave, je lehčí. U ostatních, např. železo, vosk ve své vlastní roztavené tekutině spadne až na dno. Vše sem vkládám pro roztočení spirály naší mysli a pro toho, který má dar opravdového alchymisty a ví, že zlato je Kristova energie-nejcennějším pokladem v Srdci člověka. Když ponoříme např. květinu do vody (čistého pramene), všechna uskupení (částečky) se začnou měnit do této podoby.  Bez přítomnosti vody by spirála DNA nemohla existovat. I embryo je ponořeno ve vodní lázni při svém vývoji pro zhmotnění a hlavní příjem informací ze zdroje i svého okolí. Každé slovo, přání, které člověk často vyslovuje, nebo také vylučuje (soudí v jakékoliv formě) se automaticky začne formovat v jeho darované životní tekutině vody, která začne měnit i následně další život tohoto člověka spojený s jeho osudem (nesuď a nebudeš souzen…) Síla Víry s čistotou myšlení se taktéž zhmotňuje v životních dějích našeho osudu. Dávejme si proto pozor na myšlenky, slova, která jsou čarovnou hůlkou našeho působení ve stvoření. A teď si milí přátelé představte, co se v nás začne odehrávat, když přijmeme ve svém nitru živoucí princip Krista, který zažehne svým zlatým laserem základnu hadí síly s vodním sloupem v páteři a tím i DNA v každé buňce (člověk se rozpomene na svůj prapůvod svého sémě se všemi schopnostmi), protože má hlubší rozměr a tak se začnou v Pravdě transformovat - zlatá spirála se začne obtáčet všemi centry duševních obalů a prát (v posledním soudu) náš šat do běla, opásaný zlatou energií…….Spojení vody a ohně (boží dech-slovo) je posvátný proces. Spojením „modré krve (vody) a červené krve  se zlatou energií Krista se zrodí posvátný, věčný Strom Života, který byl kdysi stromem poznání. Živá voda má paměť a může i vzplanout, nebo způsobit „malý třesk“. Přišla mi myšlenka, že voda by měla být teoreticky plynem, protože je sloučena z vodíku a kyslíku, což jsou plynné látky, ale to jen k zamyšlení. Zlatá šroubovice se tedy začne pomalu zvedat a oživovat svou Kristovou energií všechny duchovní a duševní prstence v bytí Boží Vůle. Nejužší průchod a nejtěžší zkoušky jsou v oblasti páté a šesté čakry (žít v absolutní pokoře v Lásce k Jedinému Bohu s projevem svého daru všech tvořivých schopností a každého milovat na cestě k Otci, jako sebe samého). K Otci Nebeskému se dostane každý jen se svou tvořivou činností, či poctivou prací dotekem rukou v Lásce ke Kristu vykonávanou. Napodobuje, neboli se přibližuje ke svému Stvořiteli. Člověk poté překonal tento svět a začne žít pokřtěný,  Kristovým- Duchem Svatým - Žít v Pravdivém Srdci - Božího Království i na Zemi........
 Obraz - Vzkříšení Lazara je podobenství o vzkříšení člověka ještě za života
Obraz - Vzkříšení Lazara je podobenství o vzkříšení člověka ještě za života
Obrázek  Panny Marie Pomocné níže silně vyzařuje a zachycuje proud záření, který značí, že  se stupňuje úloha a význam energie a moudrosti z božího Pramene Ducha svatého do celé pozemské úrovně. Jde o aktivní zesílenou duchovní pomoc, jako protiváhu zesílených a agresivních vibrací satanského principu nelásky, ega a mystifikací s klamným zneužíváním nebo chybným výkladem duchovních slov.Boží pramen z Ducha svatého tvoří neoddělitelné spojení s principem Ježíšovy lásky a jejich společného aktivního uplatňování proti Satanovu principu nelásky, který se probouzí v lidech nebývalou měrou.

Obrázek je ke stažení zdarma pro každého.....
Panna Maria Pomocná
Panna Maria Pomocná
 
20.10. – 2018 - TKALCI LIDSKÉHO OSUDU
 
 
Že tkalci lidského osudu nejsou? Jenže nám se tkalci lidského osudu v obláčku ve snu skutečně objevili a prozradili nám, jak takové nitky osudu splétají a připravují nás na prožitky, které si zasloužíme. Ty můžou být dobré, nebo špatné, poučné, či laskavé. Vždy podle toho, jaké jsou naše skutky a pohnutky. Ten malý tkadlec, v červeném oblečku a s brejličkami na nose, tká nitku lásky. Kolik lásky dáme svým bližním a svému okolí, tolik lásky se nám buď od okolí dostane, někdy i mnohokrát více, protože láska se násobí. Také mi prozradili, že jejich strava jsou okvětné lístečky z bílé růže.
Tkadlec v oblečku světle modré barvy přede niť našeho citu. To znamená,
že všechno, co cítíme k druhým, i to nepěkné, se nám opět vrátí. Potom tady máme tkalce naší vůle ve fialkovém oblečku. Tato nitka představuje aktivitu v našem životě, která nás pohání kupředu, nebo také lenost, která nás brzdí. Všimněte si, milé děti, že naši tkalci mají na zádech batůžky, ve kterých se jim tvoří jemná tekutina, a z té předou naše nitě osudu. Dále je tam s nimi čistá panna, která předává upředená vlákna ke zpracování andělům či karmickým bytostem, jež musí dohlížet, zda je spravedlnosti učiněno zadost. Tedy, to je docela moudré. Jinak by si všichni dělali, co chtějí. Někteří lidé se totiž diví, proč mají těž život, když nikdy nikomu nic neudělali. Jenže to oni už si ten svůj nepěkný skutek zřejmě nepamatují. A také si asi neuvědomují, že nic se neděje náhodou a že všechno má svoji příčinu. Tolik milí přátelé jsem jen chtěla přiblížit úryvkem z mé nové pohádkové knížky s názvem: "Tajemství zrození ptáka Fénixe", která vyjde v průběhu měsíce listopadu. Samozřejmě budu včas informovat.
 
Přeji všem překrásné podzimní rozpoložení v nádherných barvách a hlavně s láskou na pravém místě! Daniela
Tkalci lidského osudu
Tkalci lidského osudu
24.8. 2018 - Znamení panny trochu jinak
 
Milí přátelé, nacházíme se právě období znamení panny. Můj příspěvek ale nepíšu jen pro toto krásné znamení, ale ráda bych vám chtěla přiblížit, jak souvisí každé znamení s naším charakterem, tělem i když jsme třeba raci, štíři, ryby,aj…my všichni máme v sobě část každého znamení zvěrokruhu. Tak třeba u panny, které vládne planeta merkur najdeme vždy smysl pro nějaký řád, pořádek, někdy až extrémně. Nebo úžasnou inteligenci -  smysl pro organizaci a nejen to.
 
Pro lepší pochopení  bych se asi měla zmínit, že každá část těla, nebo orgán má své řazení do určitého znamení. Beran – hlava, Býk – krk, blíženci – ramena, rak – plíce, srdce – lev, panna – žaludek a trávicí ústrojí, váhy – boky, ledviny, štír – pohlavní ústrojí včetně vaječníků, střelec – horní stehna, kozoroh – kolena, vodnář – lýtka, ryby – chodidla.
 
V současné konzumní době se zaměříme na příjem potravy i energií. Je to aktuální, protože roste počet obézních lidí a poruchy metabolizmu. Žaludek a veškeré trávicí ústrojí je právě přiřazeno našemu krásnému znamení,, Panny“.  Je to i příhodné přirovnání ke třídění veškerých živin v našem organizmu, proto takový smysl pro pořádek a řád, můžeme pozorovat u tohoto znamení. Než tedy něco začneme zpracovávat, musíme přijímat nějakou substanci ve formě potravy, nebo energie (bolest, radost) Jen pro zajímavost: všechny orgány v lidském těle jsou dvojí, ruce, oči, nohy, ledviny, plíce, srdce (dvě komory), nos (dva otvory na pránu)…aj. Pouze příjem potravy skrze ústa a žaludek je jen jeden, proto musíme hledat dvojí přísun potravy a to pro fyzické tělo, tak pro duši a ducha! Všichni už určitě zažili, když je něco trápilo, nebo měli strach, tak se jim svíral žaludek, nebo něco nemohli „strávit“ i nějaký názor od přátel Leží nám to v žaludku… apod. Nedávno vědci dokázali, že serotonin se vytváří i ve střevech. Všichni,  kdo jsou zamilovaní ani někdy nemusí jíst, jsou blaženi hlavně na hrudi a v okolí žaludku. Jsou nasyceni láskou. Proto obezita většinou vzniká, pokud to není z nemoci, z nedostatku lásky, pochvaly, ocenění. Člověk se tedy snaží něco přijímat jako nadmíru fyzické potravy. Jenže výsledek působí jen na chvilku a tělo jde spíše do šířky. Je třeba se v této oblasti také hlouběji zamyslet, jestli vysíláme dostatek lásky k přírodě, ke zvířátkům, ke svým bližním. Ono totiž všechno si musíme vykoupit a hlavně zasloužit!
 
Ne nadarmo je psáno ve starých spisech, že jenom Panny nosí Sv. Grál (posvátnou léčivou energii). Každý může mít kus panny v sobě a posvátnou čistou nádobu ve svém žaludku. Když si jí pořád čistí. Všechno špatné, co je uvnitř, musí ven, aby nás to netížilo. Tedy i problémy. Je nutné se s někým podělit i o to špatné a uvidíte, jak se vám uleví. Nebát se přiznat chyby. Pouze do čistého poháru může proudit čistá energie lásky boží. Nevěříte, můžete vyzkoušet…. Víra není přeci k věření, ale k ověření!
 
 Srdečně zdravím a přeji všem boží požehnání.
 Daniela
Znamení Panny
Znamení Panny
23.11.2015 - Milí přátelé, srdečně všechny zdravím a posílám poselství ze světla lásky ve světelných tónech barev, které ke mně proudily z vyšších duchovních sfér. Než začalo ke mně proudit tvořivé světlo s informací, zahlédla jsem tuto panenskou tvář ve skále ve tvaru pyramidy v zářícím duchovním zlatém srdci.  Pojďme tedy společně nahlédnout z pohledu duchovní roviny, jak mi bylo předloženo. Možná i pro doplnění lépe pochopíme současné světové dění a novou rodící se plodivou sílu v principu Krista na Zemi. Vyzařující symboly na obraze tentokrát nebudu popisovat, protože ke každému budou promlouvat jeho“ vlastní“ vibrací lásky, kterou vyzařuje do okolí při pobytu na naší drahé planetě Zemi. Barvy jsou ředěny výtažkem z borovice, vytvářejí strukturu a po nanesení se vypařují zpět staženým světlem do éteru.   
 
Duchovně zralý člověk si jistě rozpomene na dávný, již zapomenutý, biblický text Písně písní: Nigra sum vobis - přeloženo od Jana Vodňanského:
 
Černá jsem pro vás dcery Jeruzalemské, leč krásná pro svého milého.
Jak stany cedarské krásná, jak tabule královská zářící.
Nehleďte na mne, že jsem tak snědá, to sluneční žár obarvila mou tvář.
Vzplanuli proti mně hněvem mé (vlastní) matky, ( rodní) synové, mně hlídat
dali svoje vinice, svou vinici však hlídat jsem nemohla.
 
 V této písní je ukryta hluboká moudrost o dávání. A zase pochopí jen ten, který má. Již staří esejští uctívali Matku Zemi, neboli Černou Madonu - bohyni plodnosti, zrození, a Otce Nebeského, stvořitele našeho vědomí ducha a duše, již před příchodem Krista. Proč černá? Možná bychom se mohli vrátit na počátek, kdy nebylo nic, všechno bylo černé. A Bůh řekl: „Budiž Světlo,“ a stalo se. Mnozí tak mluví jen o světlu, ale málokdo si uvědomí, že světlo nemůže existovat bez tmy, která má hlubší význam pro náš vývoj. Ve starověkém Egyptě s původním názvem: Al – kemi, což znamená černá země, měli v úctě úrodnou půdu, která se ukládala na břehu Nilu. Tato úrodná půda (aluvium) byla přemístěna vodním tokem a obyvatelé na ní byli zcela závislí kvůli pěstování plodin. Egyptská kultura a její věda dosahovala vysoké úrovně, která není dodnes pochopená. Působili zde takzvaní posvátní vědci, kteří znali spojení s hvězdným nebem, úskalí duší a jejich smysl bytí. Alchymisté zde pracovali s prvotní hmotou prima materia a v pracovních postupech ji nazývali černou pannou. A tady se dotýkáme známého alchymistického procesu o výrobě zlata z jiné hmoty. Kristus září také přece ve Zlaté barvě! To je přeci úžasná souvislost. Je již prokázáno vědci, kteří se zabývají historií, že egyptská bohyně Isis byla černou madonou se svým synem Horem – synem světla. Na podstavcích jejích soch je vždy nápis: Virgini partitura, což znamená Panna, která porodí. Tento uznávaný ženský princip se v době křesťanství transformoval do ženského principu Panny Marie a Ježíška. Ježíš přece z kříže volal „ Toto je vaše Matka,“ a díval se na Pannu Marii, která klečela a plakala pro Jeho lásku na Zemi. Egyptská Isis /„Isch“ znamená Ta která pláče/ plakala také pro lásku svého rozsekaného muže Osirise jeho bratrem Shetem na 14 částí rozsetých po Zemi. Ženský princip každé vývojové etapy představovala čistá panna – zrcadlo Matky Boží na Zemi. Mnozí však zapomněli a nejsou si vědomi toho, že všechno – vzduch, který dýcháme, krása květin, stromů, vod, luk, skal aj., všechno, z čeho jsme živi (plodiny), oblečení, naše střecha nad hlavou pochází z darů Země! Dokonce i zbraně, letadla, auta, PC, šperky aj. jsou vytvořeny ze surovin naší Matky Země! Kdo co z darů země vyrobil pro druhé, to si také sklidí. Jsme tedy na Zemi, kde probíhá náš vývoj uvědomění si lásky ke všemu stvořenému. Přikládám ještě předchozí poselství, které se stávajícím úzce souvisí. Můžete nahlédnout, zavzpomínat a porovnat.

http://www.agapebrno.cz/Magazin/Tvorba-ctenaru/Daniela-Filipi-Poselstvi-Matky-Zeme.aspx  
Proč nám tedy byl  předložen tento živoucí děj v obraze? Zřejmě proto, že brzy nastane proces znovuzrození spasitelského „Světla“, druhého příchodu pro ty, kteří chtějí žít v lásce, soucitu a tvořivé smysluplné činnosti (službě) pro Boha a pro druhé vyvěrající z pramene čistého srdce. Nejedná se však o zrození fyzického těla dítěte. Bez bohu milé tvořivosti ze svého ducha se podle zákona karmy nemůže nikdo k Bohu přiblížit, natož přijmout v srdci Kristův princip.  Mluví se už dlouho o bodě obratu, neboli posunu kartografické sítě země do vyšší roviny dimenze času, která je zašifrovaná v pyramidách Gizy. Jistě též pozorujete u všech dějů nápadné zrychlení a to z důvodu třídění lidstva, který se bohužel musí odehrát i v odhaleném procesu viditelného zla na Zemi, které rovněž slouží k uvědomění si daru života a lásky při pobytu na naší planetě. Vím, že je to těžké k pochopení, ale Bůh přece stvořil v každém z nás jen Jeho čiré světlo pro náš vývoj. A jak byla u mnohých tato energie lásky použita? Začali se sami cítit bohy, zapomněli na boží zákony a tak musel vždy Otec nebeský zasáhnout z lásky k nám. Neboli lépe řečeno: „Co jsme si při pobytu na Zemi zaseli, to si také sklidíme.“ To se týká také našich činů a myšlenek. Samozřejmě, že princip Krista je věčný a je na každém, kdy jej přijme do svého srdce. Naše drahá Matka Země – zrcadlo Matky Boží také přijala princip Krista a Jeho Světlo lásky do svých útrob již na Golgotě, když se Jeho krev řinula při bouři s deštěm po Zemi. Uvědomme si také, že voda je živoucí zdroj informace, vrací paměť a je rovněž plodivou silou. Když se dešťová voda na Golgotě vsákla do útrob Země a spojila s Kristovou krví - Jeho DNA, započal přirozený alchymistický proces , který vyprodukuje „Zlato“, tedy Spasitelské Kristovo světlo po celé naší planetě. Jistě se dočkáme i viditelného děje, který nebudu popisovat. Otec nebeský zajisté ví, co je pro nás dobré. Myslím, že to je nadějná vize při současném světovém dění.  Jenže nestačí milovat a modlit se k Ježíši. Jsme na Zemi, nebo snad šlapeme po nebi? Je tedy potřeba přijmout do svého srdce i Matku Zemi s jejími bytostmi – ženský princip plodnosti a zrození. Jinak se nikdo nemůže spojit s Kristovou bytostí a dočkat se svého vzkříšení při druhém příchodu a spravedlivém zúčtování! Neumím si představit člověka, který žije na zemi a vysílá nenávist k této  milující bytosti, která jej živí, šatí, dává mu kyslík - nápoj pro příjemný pobyt v přírodě a radosti ze života. Co se od nás tedy očekává? V první řadě nikoho nesoudit, nemít v duši ani jednu špatnou myšlenku a pomáhat ve svém okolí, jak kdo může. V naší zemi je přece dost dětí, starých, nemohoucích, kteří potřebují naši pomoc. Nemusíme proto nutně za hranice. A jsme nakonec u „Panny“ z Apokalypsy, která zrodí na Zemi duchovní slunce. Neznám v současné době jinou pannu na Zemi, která by to dokázala, než síla Lásky naší “Matky Země“ – opakuji “Zrcadlo Matky Boží“. Je třeba se nad tímto dějem hlouběji zamyslet, až přijdeme na jednoduchou přirozenost a dokonalý zákon boží spravedlnosti. Jak v nebi, tak i na Zemi. Význam slova Apokalypsa není žádný konec světa, ale odhalení neviditelných dějů fyzickému zraku! Doprovodná hudba o otevření tajemství hluboké noci tentokrát bude posilovat spíše aktivitu než rozjímání. Hudbu jsem kdysi dávno dostala darem od svého učitele hudby. Mnohým samozřejmě nic nepoví hudba ani obraz. Avšak těm, kteří se otevřou tomuto vyzařování svým duchovním srdcem, odhalí „Zlatý poklad“  ukrytý v hlubinách každé duše zrozené na Matičce Zemi. Přeji všem krásný duchovní a duševní prožitek s čistými myšlenkami o lásce, naději a pevné víře, jako skála ve dnech blízkých i budoucích.  Hudbu si spustíte ZDE
Předávám s láskou a božím požehnáním všem.

Daniela                                        
Matka Země
Matka Země
Posilující - léčivé energie níže na obrázku k nám vyzařují silnou ochranu z Duchovní dimenze na cestě  k našemu Otci Nebeskému o kterou je potřeba v pokoře požádat a otevřít se ve svém Srdci. Pro dítě by měl tak učinit jeho rodič, či zástupce. Žádná ochrana, či pomoc nemůže být vykonávaná bez svobodné vůle člověka, tedy bez jeho rozhodnutí a důvěry. Ochranná struktura, která již začala vyzařovat v celém stvoření byla zhotovena s pomocí mého „Duchovního vedení“ na přání jednoho mladého muže, kterému děkuji za zveřejnění se záměrem podělit se s námi o  tyto léčivé energie lásky Ježíše Krista.
 
Přejdeme tedy k obrázku a stručnému popisu dějů z Akašického záznamu.“Ochranný Meč“, který byl spuštěn Duchem Svatým do stvoření je přeměněný Ježíšův Kříž z Golgoty v objetí Rytířského Kristova Věnce. Je to silný zářič hlavně pro ochranu lidské duše, která se neumí ubránit různorodým temným strukturám jakéhokoliv charakteru včetně přisedlých jiných duší, které na člověka doléhají svými emočními potřebami. Rytíř v liliovém plášti čistoty s pověřenou andělskou bytostí je mohou odvést do patřičné úrovně svého dalšího vývoje, pokud ovšem nepodléhají s dotyčnou duší karmickému zákonu. V takovém případě je potřeba prosit o milost a učit se nemít ani jednu špatnou myšlenku, aby se neměly znovu o co zachytit. Přeji všem příjemné prožitky při meditaci i s hudbou a předávám s láskou a božím požehnáním.
 
Rytířský ochranný Kristův věnec
Rytířský ochranný Kristův věnec

© 2014 - 2020 Daniela Filipi - Všechna práva vyhrazena

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one