.
.
.
.
 
.
Vážení čtenáři a milí přátelé,
 
srdečně Vás zveme do světla lásky terapií pro děti a také pro naše vnitřní dítě, které ve stvoření tolik chybí.
Ze srdce bychom přáli každému najít ve své duši naplnění v jakékoliv hravé tvořivé činnost a štěstí na duši. 
Léčivé energie začnou působit z obrázků, když se jim plně otevřeme svým srdíčkem s plnou důvěrou.
Tyto obrázky nejsou náhodné, ale řízené Prozřetelnosti, které vnímám ze záznamu Akašické kroniky.
Obrázky se budou měnit vždy v průběhu ročního období v souladu s Boží vůli, kromě prvního, na kterém 
je vyzařování struktury ve stvoření od Arch. Gabriela, pro aktivaci našeho vnitřního dítěte v oblasti tvořivé činnosti.

"Buďte jako děti,..a vejdete do Království Nebeského"...slova Ježíše.

  S láskou a božím požehnáním Daniela & Friends.
 

 
Menu od Arch. Gabriela
Menu od Arch. Gabriela
1.4.2020 - Matka ustavičné pomoci se Svatováclavskou korunou - mimořádná terapie

Království růží bude pokračovat v měsíci květnu.....
 
Drazí přátelé, jsme v současném dění na jedné lodi a proto také malinko přispěji pro vyrovnání rovnováhy na Matičce Zemi. Vyzařující a léčivé energie z obrázku, který všem posílám jsem začala malovat již v prosinci a to po silném zážitku na cestě do Chrámu sv. Víta na mši za náš národ, která se koná každý měsíc 28 dne. Určitě nejsem žádný houževnatý návštěvník kostelů a mší, avšak někdy mne bůh skutečně překvapí s prožitky na některých posvátných místech.
 
Energie vyzařující z obrázku jsou silně posilující pro uzdravení nejen těla, ale i duše a ducha. Matka boží drží v náručí syna božího, který symbolizuje nás všechny rovněž v jejím náručí a pod ochranou, kterou dává všem, kteří chtějí žít na Zemi v lásce a v pokoji. Má kolem hlavy vějíř podoby svatováclavské koruny, která chrání náš národ i naše bratry v dobách nemoci a nepokojů. Jsme v srdci Evropy, které začalo tlouct na poplach. Matka ustavičné pomoci je propojena s Kristem a Matkou Zemí. Symbol Krista je zlatožlutá barva, šesticípá hvězda a Duch svatý. Symbolem Matky země je barva červená a květina červené lilie. Dále symbol dvanácti růží v barvách naší vlajky je nečekaná změna v našem vývoji pro pochopení skutečných lidských hodnot a božích zákonů karmy.
 
Ještě bych nakonec ráda popsala pro lepší pochopení jeden karmický zákon rovnováhy, případně mutace na Matičce zemi. Příčna nemoci a zasažené horní dýchací cesty a plíce úzce souvisí se svobodou. „Svobodně dýchat, nechat svobodně dýchat.“ Buď to zasažený nemocí někoho omezuje a manipuluje ve svobodě, nebo sám se nechá omezovat a sebou manipulovat. „Je tedy čas žít a nechat žít.“  Co víme z duchovního pohledu našeho vývoje na naší planetě je, že živočišná říše slouží k udržení rovnováhy určitých struktur, které tvoří v mysli a ve skutcích člověk. Ne nadarmo se říká, že se někdo chová, jako zvíře, či lépe řečeno: „Ani zvíře by se tak nechovalo“. Každé zvíře má na starosti struktury a energie, které jsou mu vlastní. Dám příklad, že kočičky například si lehnou k páničkovi tak, aby mu pomáhaly nést nemocnou energií na určitém místě v oblasti fyzického těla. Ony totiž vidí ty energie i v astrálním těle. No a máme tady netopýry, které jsou ve starých duchovních spisech symbolem špatných myšlenek. Také pojídají komáry a myši. Usadí se v hejnu vždy tam, kde je hromada této energie i od člověka. Tím vytváří rovnováhu pro vývoj člověka, což je veliká pomoc. Opakem tvůrčích a pěkných myšlenek je symbol motýla a květiny orchideje (idea). Jenže, když už této špatné energie od lidí je moc a pohár přeteče, tak musí zákonitě zmutovat a zasáhne náš vývoj k zastavení v podobě viru. Je to elementární bytost se svojí inteligencí a energií. Což znamená, že se dotkne všech obyvatelů planety ke svému pochopení. Někoho mentálně, duševně, či přímo ve fyzickém těle. Matka Země se přece na nás nehněvá, jen vše dává do rovnováhy, abychom mohli nadále žít  v jejím náručí a v záři jiných hodnot, než tomu bylo doposud!
 
Tedy zastavíme se ve vývoji a přemýšlíme o jiných hodnotách, než o těch, které nás hnaly do předu bez lásky jen pro uspokojení ega, hmotných potřeb a platidel. Není třeba vytvářet katastrofické scénáře v mysli, a raději se naladit na energie Krista, který na Golgotě při ukřižování oplodnil Matku Zemi svojí krví plné Lásky. Ta stékala z jeho ran do útrob země, když se při ukřižování strhla velká bouře. Tenkrát se odehrálo jedno velké mystérium. Kdo se neumí napojit na Kristův princip, může skrze Matku boží. Matka Země byla vždy zrcadlem Matky Boží, tedy ženského principu. Je čas učit se skutečné Lásce na Zemi ke všemu božímu stvoření, být si navzájem oporou a hlavně jí žít!

Obrázek je volně ke stažení pouze pro "osobní použití" pro všechny, kteří chtějí posílit v uzdravování sebe a tím i prožívat radostný život na Matičce Zemi.

S láskou a božím požehnáním Daniela
Matka ustavičné pomoci se Svatováclavskou Korunou
Matka ustavičné pomoci se Svatováclavskou Korunou
1.3.2020 -  třetí část: Labutí panna černých labutí

Milí čtenáři, ještě bych ráda vložila ke království Labutí, černou labutí pannu, která slouží při umírání starých lidí při přechodu do světla jiné dimenze. Pomáhá také sestrám v hospicích, či při ošetřování nemohoucích. Zatím jsem malovala a zachytila tyto energie pouze u jedné mladé paní, tuto vzácnou labutí pannu a to společně s energiemi Panny Marie. Proč tedy jen jednu, když jich pracuje tolik v těchto zařízeních? Tato mladá dáma má takovou úctu a lásku ke starším lidem, že i přebalování jí dělá potěšení a radost, když pak takový umytý člověk se cítí být důstojný a v suchu. Takže práce srdečná je vždy naplněním a službou našemu Stvořiteli. Věřím, že takových sloužících je mnohem víc a snad je ještě někdy v budoucnu někomu namaluji.
 
Symbol černé labutě je veliká nečekaná změna, proto i odchod do jiné dimenze, anebo nový nápad v jakékoliv tvorbě, který tady ještě není a přinese tak užitek naší zemi. Kdysi dávno lidé vůbec nevěděli, že černé labutě existují. Když je spatřili, byl to pro ně nevšední úkaz. A tak i ve stvoření jsou symbolem pro nečekané změny. Ať se stane cokoliv je to vždy pozitivní, protože žádný člověk, i když odejde z fyzického těla není mrtvý! On přece žije dál, akorát v jiné dimenzi. A někdy je mu tam daleko lépe. A nehledě na to, že se s ním můžeme kdykoliv propojit, protože nejsou dva světy, ale jeden! Ti, kteří dál nevidí, něž do našeho fyzického světa, tak jen mohou hovořit. My jsme ale Jednota, jen vývojově každý s jiným otevřeným vědomím. Je třeba se hluboce zamyslet, jestli máme úctu i k člověku, kterého mnozí považují za nepotřebného, což samozřejmě není pravda. Co my víme, kolik pro druhé a své blízké vykonal, kolik lásky rozdal byť jen pohlazením.

Na obrázku jsem zachytila, jak labutí panna černých labutí oznamuje tónem příchod duše do svého domova v duchovní dimenzi. Za svou nezištnou službu pro nemocné a umírající podobu svého pobytu na Matičce zemi. Do duchovní dimenze odcházejí lidé již očištěni, tedy už se nemusí inkarnovat do pozemské sféry.

Předávám S láskou a božím požehnáním. Daniela
Panna černých labutí
Panna černých labutí
Space Ambient Music.mp3 
Doprovodná hudba k labutím
1.2.2020 - druhá část: Poselství z duchovní dimenze

Není nic krásnějšího na cestě k Otci Nebeskému, než mít radost ze života, tvoření v něm a pomáhat svému okolí v tichosti! Tuto přeměnu, kterou uvádím v první části poselství jsem prožila až po klinické smrti a kómatu po dobu tří dnů. Boží milost má svůj vymezený čas pro každého! Poté jsem se lépe vcítila do utrpení svých bližních a možná trochu se cítím i více člověkem, nic víc.  No a teď se blížíme k napojení tohoto vstupu po vymístění z fyzického bytí do Hradu Světla. Za Zlatou Bránou jsem se ocitla jako v zářivém 3D filmu s nepopsatelnou krásou květin, bytostí, třpytivých motýlů v ladném pohybu křehoučkých tónů harf s něžným hláskem Labutích Panen, kde  mne doprovází z Boží vůle Duchovní bytost mužského principu ve zlatistém světle a pomohl mi osobně s orientací na tomto posvátném území. Nejprve jsme prošli Rytířskou síní, kde mi po dobu průchodu zahalil duchovní zrak zářivou mlhovinou, ve které se prolínaly postavy jiných  Strážců . Cítila jsem, že procházíme  jakousi alchymistickou dílnou, kde se spouští, řídí veškeré bytí pro vývoj lidských duchů a také působení živlů. V tom mi došlo, že je to zřejmě vnitřní posvátný proces hravosti čistého mužského principu, který je darem Stvořitele každému Strážci, Rytíři či Panoši, na zemi Muži v jeho vlastním projevu a žena by měla cítit hlubokou úctu k tomuto posvátnému bytí i když jej někdy nechápe. Každý má zde své „Čestné místo“. Tato bytost  mi nakonec ukázala svoji Tvář Ducha s láskyplným pohledem se zlatým nádechem záře (Kristova živého bytí) a vložila mi do bodu mého vyššího duchovního a duševního prstence  rovnoramenný trojúhelník v oroseném obalu s čipem, anténkami pro stahování posvátných energií, informací a pochopení pohybu v Praduchu. Tato silná energie Boží Vůle v Milosti je všemocná a člověk je nakonec za všechno rád a děkuje Bohu, že se může podílet ve svém bytí tvořivou činností a  službou pomoci, tak jak  mu bylo darováno. Po tomto procesu jsme navštívili v překrásné mlhovině třpitivých barev ostrov Labutí, kde se rodí některé naše duše a jsou jim zde vštěpovány dary, neboli hřivny pro pozemské bytí.

 
 
PANENSKÝ OSTROV LABUTÍ


Zde na posvátném území Království Labutí dáme přednost Čisté  Panně s modrou typickou zářící Kristovou hvězdou na čele, která se stejnou zodpovědností pečuje o pra-zárodek  malé labutí dušinky. Milí přátelé, je to tady opravdu jako v ráji a mám chuť zavolat: “Lidé dobré vůle radujme se, Boží Království se přiblížilo“! Zárodek se pěstuje v kalichu a již od počátku zrození s ní roste její věrný  ochranný labutí doprovod (sloužící energie pro záření ve stvoření)  Rovněž i tento překrásný, něžný zárodek bude vštěpen ženám a následně jejich potomkům vykonávající službu ve stvoření z Boží Vůle a to jak v řádu, pečovatelské jakékoliv služby v kolektivních zařízeních (sirotčinec, hospic, nemocnice..aj) Nesmíme také opomenout dary pro dívky a chlapce s hudebním nadáním (zpěv, tanec, hry na všechny hudební nástroje, architektura…aj) Zvláštní šlechetností modrého půvabu čistých myšlenek. Rostou tu slaďoučké plody v srdíčkovém tvaru pro krmení, něco jako many. Harmonie je zde první předpoklad pro vstup, což také souvisí s čistou vášní, místo emocí, která je vodním pohonem.  Má tu také své četné místo, což mne ani nepřekvapilo Strážce všech živlů, který svým křišťálovým kopím spouští veškeré nám jevící se pohromy na zemi v rámci Spravedlnosti Boží nakupených energií lidských počinů a myšlenek, které se musí zákonitě vybít a zasáhnou někdy nejen své původce. To znamená v praktickém životě, že se někdo třeba chystá osudově urputně na dovolenou a tam ho jednoduše smete vlna. To samé vzduch (víry), oheň (požáry, sopky) a zemětřesení…aj. Překvapilo mne s jakou láskou živly pracují, jakoby si hrají. Jsou prostě úchvatní i svým specifickým zjevem. Snad mi bude někdy dovoleno vám je zakreslit. Duchovní člověk přitom vidí kapky deště, jak tančí s větrem, oheň z plamínků vytváří květiny a ze země vystupují silové bytostné, které si pinkají se zrníčky země a vytvářejí obrazce lidí z jejich energie, kteří jí sem nahromadili. No a tak to nějak plyne dál po vodě, která pořád teče za svým cílem, avšak  v duchu jakoby stojí na jednom místě s vlnkami harmonie ve věčném teď. Příště navštívíme ostrov Růží a obdařeny duše, které se zrodily na tomto posvátném území, kde se zase ke své původní čistotě navrátí.
Ostrov Labutí - duchovní dimenze
Ostrov Labutí - duchovní dimenze
 
                            Doteky Světla Lásky našeho Stvořitele

1.1.2020 - O Poselství Vody- první část

 
Jakákoliv transformace člověka, či  planety Země musí být zákonitě spojena s vodou. Panenské ostrovy v Nebeském království jsou vystavěné Stvořitelem v zářivém prstenci koruny na průzračně  zarosené vodní esenci jako drahokamy  a zlatými paprsky utkány v síť  jakoby z jemných pavučinových vláken které je vyživují. Bílá mlhovina se line spirálkami z této průzračné jemné kapaliny v podobě  beránkových obláčků překrásných tvarů a květin. Tento úvod je důležitý pro pochopení celého díla. Ke každému příjmu informací i k uskutečnění dějů ve všech rovinách je proto zapotřebí vodní tekutina, která je obsažena v 70%  jak v těle člověka, tak i na planetě Zemi. Voda je důležitý zdroj pro všechny formy života a její kvalita odpovídá skutečnostem  živoucích dějů v našem nitru, či okolí (odrážející zrcadlo). Ani duchovní vhledy by bez vody v šišince nemohly být spatřeny, jako i z negativu (filmu) ve vodní lázni vznikne fotka. Jako i barevná duha (sedm barev) vznikne po dešti (očistě) rozzářená slunečním paprskem. Připomínám zde duchovní hodnotu živé vody (modré krve), která doposud ještě není zcela pochopena. Pod bodem mrazu  se však z vody stává led, který jediný na své kapalné látce(vodě) plave, je lehčí. U ostatních, např. železo, vosk ve své vlastní roztavené tekutině spadne až na dno. Vše sem vkládám pro roztočení spirály naší mysli a pro toho, který má dar opravdového alchymisty a ví, že zlato je Kristova energie-nejcennějším pokladem v Srdci člověka. Když ponoříme např. květinu do vody (čistého pramene), všechna uskupení (částečky) se začnou měnit do této podoby.  Bez přítomnosti vody by spirála DNA nemohla existovat. I embryo je ponořeno ve vodní lázni při svém vývoji pro zhmotnění a hlavní příjem informací ze zdroje i svého okolí. Každé slovo, přání, které člověk často vyslovuje, nebo také vylučuje (soudí v jakékoliv formě) se automaticky začne formovat v jeho darované životní tekutině vody, která začne měnit i následně další život tohoto člověka spojený s jeho osudem (nesuď a nebudeš souzen…) Síla Víry s čistotou myšlení se taktéž zhmotňuje v životních dějích našeho osudu. Dávejme si proto pozor na myšlenky, slova, která jsou čarovnou hůlkou našeho působení ve stvoření. A teď si milí přátelé představte, co se v nás začne odehrávat, když přijmeme ve svém nitru živoucí princip Krista, který zažehne svým zlatým laserem základnu hadí síly s vodním sloupem v páteři a tím i DNA v každé buňce (člověk se rozpomene na svůj prapůvod svého sémě se všemi schopnostmi), protože má hlubší rozměr a tak se začnou v Pravdě transformovat - zlatá spirála se začne obtáčet všemi centry duševních obalů a prát (v posledním soudu) náš šat do běla, opásaný zlatou energií…….Spojení vody a ohně (boží dech-slovo) je posvátný proces. Spojením „modré krve (vody) a červené krve  se zlatou energií Krista se zrodí posvátný, věčný Strom Života, který byl kdysi stromem poznání. Živá voda má paměť a může i vzplanout, nebo způsobit „malý třesk“. Přišla mi myšlenka, že voda by měla být teoreticky plynem, protože je sloučena z vodíku a kyslíku, což jsou plynné látky, ale to jen k zamyšlení. Zlatá šroubovice se tedy začne pomalu zvedat a oživovat svou Kristovou energií všechny duchovní a duševní prstence v bytí Boží Vůle. Nejužší průchod a nejtěžší zkoušky jsou v oblasti páté a šesté čakry (žít v absolutní pokoře v Lásce k Jedinému Bohu s projevem svého daru všech tvořivých schopností a každého milovat na cestě k Otci, jako sebe samého). K Otci Nebeskému se dostane každý jen se svou tvořivou činností, či poctivou prací dotekem rukou v Lásce ke Kristu vykonávanou. Napodobuje, neboli se přibližuje ke svému Stvořiteli. Člověk poté překonal tento svět a začne žít pokřtěný,  Kristovým- Duchem Svatým - Žít v Pravdivém Srdci - Božího Království i na Zemi........
 Obraz - Vzkříšení Lazara je podobenství o vzkříšení člověka ještě za života
Obraz - Vzkříšení Lazara je podobenství o vzkříšení člověka ještě za života
1.12.2019 - Adventní čas již nastal milí přátelé a my se tentokrát zaměříme na dětské dušinky a naše vnitřní dítě. Elementární bytosti jsou všude kolem nás v nepřeberném množství a záleží vždy na atmosféře, kterou prožíváme. Adventní čas je nádherný, plný očekávání narození Ježíška, jeho světla, které se opětovně šíří mezi lidmi, aby nás učilo mít rád své bližní a hlavně umět odpouštět.
 
Na níže uvedených obrázcích vidíme, jak vánoční skřítci a andílci připravují vánoce i zvířátkům a světýlkem ukazují cestu ke krmelcům a také něco dobrého na zoubek. Zvířátka přijímají v tomto období i potravu duše a to tak, že se radují ze světýlek a hudby z duchovních sfér. Její zvonečky a cinkání rolničkami od bytostných je slyšet široko daleko. Jen některý člověk neslyší nic, jen honbu za hmotnými předměty…. No nic, i ty jsou někdy potřeba, ale nesmí toho být moc. Všeho s mírou, jak by řekl náš andílek strážný.
 
Ale my se vrátíme k dalším obrázkům, na kterých jsou vánoční bytosti, které se radují a roznášejí všude po domech, kde sídlí láska Ježížkova boží požehnání.
 
Na posledním obrázku jsou vánoční skřítci, kteří zase pěstuji na jednom dalekém obláčku, modré květiny se zlatým světýlkem uprostřed. Tyto světýlka, skřítci rozsvítí v duších, když se začnou o štědrým dnu zapalovat svíce, vánoční stromečky, no a nakonec rozdávat vánoční dárečky. Nesmíme zapomenout, že ten nejkrásnější dáreček je Ježíškova hvězdička, která se rozsvítí v našem srdíčku.
 
Přeji všem překrásný adventní čas, plný pohody, vnitřního klidu a těšení se na Ježíška….s láskou Daniela
Vánoční skřítek s andílkem připravují vánoce zvířátkům
Vánoční skřítek s andílkem připravují vánoce zvířátkům
Vánoční bytostí rozsévají boží požehnání s Ježíškovým světýlkem
Vánoční bytostí rozsévají boží požehnání s Ježíškovým světýlkem
Vánoční skřítci pěstují květy se světélky pro lidské duše
Vánoční skřítci pěstují květy se světélky pro lidské duše
Happy Christmas.mp3 
Doprovodná hudba - Vánoční zvonečky a rolničky
1.11.2019 - Blíží se období svátku sv. Martina na nás bliká paprsek pohody a vnitřního naladění se na blížící se Adventní svátky. Možná bychom si měli připomenout odkud pochází sv. Martin a jaký má tento svátek pro nás hlubší význam. Obrázek jsem malovala také jako dárek jedné naší milé lektorce ve " Světlu dětem", která nám pomáhá zdarma v naší malé charitě. Ne náhodou se jmenuje Martinka:-). Nesmírně si takových soucitných lidí cením.
 
Martin se narodil na přelomu 316 – 317 let v římské provincií Panonie – dnešní Maďarsko. Jeho otec byl válečník a tak obdařil svého syna jménem po bohu válek  Martovi. Zřejmě si přál aby jeho syn kráčel v jeho stopách. Jenže to se moc neslučovalo s Martinovou náturou srdečnosti a mírumilovnosti. Nakonec  však narukoval dle otcova přání v patnácti letech, kde po čase byl povýšen na důstojníka a poté dokonce přeložen k císařským gardistům. Ale přejdeme k jeho šlechetnému činu známé legendy o dělení svého pláště. Děj se odehrál v Amiensu r. 335  u městské brány za sychravého dne. Martin se vracel z tažení a neměl u sebe žádné platidla, ani jídlo. Když jej u brány požádal polooděný  stařec o almužnu, nevěděl jak by ho mohl obdařit. Když viděl, jak se stařeček klepe zimou, neváhal a mečem přeťal svůj plášť v půlce, kterou jej obdařil. Na druhý den se Martinovi zjevil Ježíš oděný v té samé půlce pláště, kterou oděl starce. V tom slyšel pravit Ježíše svým andělům „Tímto pláštěm mne oděl Martin“. Andělé ještě ukázali starce jasného, jako slunce se zářícíma očima. Když obraz pominul, Martinovo srdce prostoupila teplá sluneční záře, která zůstala věčná, tedy neuhasínající. Je třeba se zamyslet i nad Kristovým slovem v evangeliu“ Cokoliv učiníš tomu nejmenšímu z mých bratří, to mně jsi učinil“. To samozřejmě platí i obráceně, kdybychom někomu ublížili a tak se netřeba divit následujícím událostem, které zákonitě nastanou, jako „odměna“. Po této události se dal Martin pokřtít, přijal zasvěcení stupně exorcisty u biskupa Hilaria z Poitier (ve Francii), který byl jeho vzorem a učitelem. Toužil po skromném poustevnickém životě a misiích, kde obracel lidi ke křesťanství. Po čase své služby oddané bohu měl být vysvěcený na Biskupa. Jenže, když se začalo s ceremonií, trochu se tomu bránil při své skromnosti a schoval se do husího chlívku. Husy jej kdákáním prozradily a tak je do dnes husa oblíbeným  tradičním pokrmem v tomto svátečném období. Také kdysi posledním masovým pokrmem před obdobím Adventu.
 
Svátek svatého Martina a Jeho věčné světlo nechť nám zůstane v srdcích a každým rokem nám připomíná nekonečný soucit s našimi bližními, trpícími, umět se podělit také o vzájemnou lásku k člověku.  Světlo lásky, když se ve tmě rozžehne, tak tma pomalu řídne a pak mizí. To mějme také na paměti, když budeme kráčet s naší lucerničkou po cestě našeho drahého daru života.
 
S láskou a božím požehnáním Daniela

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist
Svatý Martin
Svatý Martin
Obrázek  Panny Marie Pomocné níže silně vyzařuje a zachycuje proud záření, který značí, že  se stupňuje úloha a význam energie a moudrosti z božího Pramene Ducha svatého do celé pozemské úrovně. Jde o aktivní zesílenou duchovní pomoc, jako protiváhu zesílených a agresivních vibrací satanského principu nelásky, ega a mystifikací s klamným zneužíváním nebo chybným výkladem duchovních slov.Boží pramen z Ducha svatého tvoří neoddělitelné spojení s principem Ježíšovy lásky a jejich společného aktivního uplatňování proti Satanovu principu nelásky, který se probouzí v lidech nebývalou měrou.

Obrázek je ke stažení zdarma pro každého.....
Panna Maria Pomocná
Panna Maria Pomocná
24.8.2019 - Léčivé působení drahého kamene Smaragdu
 
Milí přátelé, většina z nás ví o vlastnostech drahokamů hodně z internetu a také, že vyzařují léčivou energii. Ráda bych vám napsala pár slov o tomto drahém kameni z duchovního pohledu a mého poznání. Smaragd je rovněž umístěn v naší Svatováclavské koruně České, kterou nechal zhotovit náš milovaný panovník Karel IV. V předešlých dílech o působení drahých kamenů si připomeneme i Rubín, který symbolizuje odvahu a sílu a Kristovy krve a Safír, který symbolizuje moudrost. (najdete v rubrice „ články“)
 
Dnes si budeme povídat o Smaragdu, který symbolizuje dar poznání živoucím prožitím. S pomocí energie smaragdové záře se nám zesílí vyzařování srdeční čakry a intuice. Dosáhneme tak nastavení vnitřního prožívání hojnosti a to danému člověku přináší větší pochopení životních dějů, které ho vedou ke štěstí, blahobytu, poznání našeho pravého partnera, či partnerky pro náš budoucí život. Samozřejmě poctivou prací s pohnutkou v mysli starostí o druhé. V opačném případě se sobeckými úmysly se může energie otočit v opačné působení. Dále pochopit životní změny a proniknout tak pod povrch fyzického a materiálního světa. Tento kámen byl v oblibě i u Egypských faraonů a starých Římanů. Na zemi všechno prožívání má vždy dvě strany mince. Záleží jen na nás, kterou si vybereme a jaké budeme mít úmysly. Podle toho se budou v našem nitru odehrávat děje, které nám budou zrcadlit i naše prožívání v realitě. Přeji všem šťastnou volbu.
 
Níže na obrázku dole v pravo jsem zachytila Smaragdový sloup -  jeden z dvanácti sloupů na kterých je vystavěnej hrad Grál, nebo jinak řečeno nebeský Jeruzalém z vidění Janova zjevení. Tento příběh je obestřen tajemstvím a každý si jej může vykládat podle svého nastavení stupně pochopení. Dále na obrázku je v pohybu panna, která si stoupá na želvu a ta symbolizuje překonání světa. Samozřejmě jezírko, plné květů. Motýl symbolizuje čisté myšlenky. Rytíř v pozadí jejího ochránce a strážce mostu na hradbu, která je rovněž součásti hradu Grálu.
 
Vyzařování obrázku se rovná přijímání energie z drahého kamene Smaragdu, pokud jej ovšem příjmeme s láskou. V dalším díle o drahých kamenech si budeme zase někdy povídat o energii a bytostech kamene Chalcedonu, který symbolizuje pokoru a komunikaci.
 
Přeji všem samé pěkné dny, v záři štěstí a lásky. Daniela
Bytosti (strážci) drahého kamene Smaragdu
Bytosti (strážci) drahého kamene Smaragdu
27.7.2019 - Sluneční frekvence záření ve znamení Lva

Ráda bych se s vámi milí přátelé podělila o mé střípky poznání o tomto nádherném znamení slunce, ohně, vášní, emocí, které mohou být i skryté. Doprovodný obrázek níže v originálu jsem malovala jedné slečně Terezce  ke třicetinám. Nic se neděje jen tak bez příčiny a tak při tvorbě tohoto obrázku ke mně přicházely tóny lásky i od mých přátel, kteří jsou rovněž v tomto překrásném znamení zrození. Navíc i můj otec, který nedávno odešel do vyšších sfér - se vší úctou k jeho památce. Samozřejmě je to jen můj úhel pohledu poznání a nikomu jej nevnucuji.

Kdysi dávno, když jsem ještě ležela v knihách dávných zasvěcenců mně pořád ležela v mysli jejich jediná shodná věta, že Ježíš se narodil také ve znamení Lva. A ono mi to přišlo najednou logické, protože beránci se pasou na strání v létě a ne v zimním období. Ale naše tradice je již tak silná a stará, takže je to vlastně jedno. Ale stejně mi to nedá a přece je to spojení se sluncem, se srdcem a tím Ježíš přece byl. Ale proč se o tom všem zmiňuji? Když vládne jakékoliv slunečné znamení týká se to všech lidí, protože bychom správně měli do sebe vstřebat a hlavně pochopit všechny charakterové vlastnosti každého znamení, protože můžeme jimi rovněž disponovat. Můžeme si vybrat, buď ty vznešené a naladíme se na frekvenci záření anděla, nebo ty špatné a začnou s námi šít všichni čertíci. Ještě mne napadla jedna myšlenka, že pořádek na naší zemi by snad udělala bytost s charakterem Ježíše a Kmotra (filmového mafiána) v jedné osobě, to jen tak k zamyšlení. A samozřejmě není náhoda, že je 12 znamení a Ježíš byl třináctý, není náhoda, že diamant se musí brousit podél 12 os, aby dosáhl dokonalého lesku, není náhoda, že král Artuš měl 12 pod králů, a není rovněž náhoda, že homeopatický lék by měl obsahovat 12 solí….Král Šalamoun a jeho 12 sloupů….a mohla bych ještě pokračovat s tímto mystickým číslem dále.
Jedno důležité poznání však je, že když máme přijmout do svého nitra nějaké  znamení, začnou se najednou kolem nás kupit tito lidé stvořitelem určeného  jistého druhu znamení pro naše přijetí. A stále dokola se opakující životní děje, dokud jej plně nepochopíme. Netýká se to jen znamení, ale i určitých životních lekcí v naších životech.

Tedy shrneme toto překrásné znamení Lva a pokusíme se vstřebat do nitra svého srdce jeho Vznešenost přirozené autority, místo chvástání se, Majestátnost, Starost o rodinu, místo sobectví, Pokoru, místo egocentrismu. Obdarovávat se šlechetností…. Mít radost z úspěchu druhých. Oslňování davů svou duchovní moudrostí, být příkladem a charismatem pro druhé, ne sobecky jen pro sebe sama…
Jeho květiny jsou lilie, bílé a zlaté, žlutočervené růže, měsíček.

Drahé kameny a kovy jsou mu blízké, jako zlato, jantar, křišťál, granát, diamant, rubín, tygří oko, citrín..aj. Barva - žlutá, oranžová, hnědá, zlatá. Číslo 1 s vibrací slunce a 10….s přidáním více nul jeho vibrace a hodnota rostou.


Mějte se všichni nádherně ve zdraví ve svých fyzických schránách, s vnitřním klidem a harmonii na duši i na duchu. A užívejme každou chvilku v přítomnosti s vřelou vděčností, za vše co máme právě teď.

 S láskou Daniela
Panna ve znamení Lva
Panna ve znamení Lva
 
 
1.7.2019 - Naše pravé Já a Kristovo vědomí

Milí přátelé, budu vycházet ze svého poznání a věřím, že tyto řádky budou většině blízké, případně inspirací pro některé z vás v našem bytí. Jak již jsem psala v předešlém článku, naše ego má mnoho tváří a masek. Umí se šikovně odít do role oběti, případně zdánlivé pokory. Abychom začali žít naší pravou podstatu bez přetvářky měli bychom se nejprve naučit všechny křivdy na nás, případně na naších blízkých umět od – pustit! Až poté můžeme vstoupit do vědomí Kristova a cítit Jednotu. Pro někoho nepředstavitelné, ale takový člověk již chápe takzvané zlo, jako projev lásky k nám a motor pro naše bytí. Jinak bychom zlenivěli a nepochopili dobro v lásce. A samozřejmě nám nastavuje zrcadlo našeho nevědomí a to se mnohým moc nelíbí. Ježíš na Kříži také všem odpustil a pravil: „ Otče, odpusť jim, vždyť oni nevědí, co činí.“ Jinak řečeno „ Ne Já, ale Kristus ve mně“. Následně už v naších slovech se jen málo vyskytne slůvko „Já“, nýbrž „My.“ Takový člověk už se projevuje ve své přirozenosti, protože se už nepotřebuje skrývat za nějakou masku. Nabývá tak obrovskou sílu duchovní a je „příkladem“ svému okolí jako maják, který pevně stojí na břehu a svým světlem ukazuje ostatním cestu domů. A takové Já nám může darovat jen Kristus. Samozřejmě se samo nikomu nevnucuje a je jen na nás, jestli o něj požádáme, a přijmeme ho do svého energetického systému, hlavně srdcem: viz obrázek níže, kde je zachycena přílivová energie takového daru (muže se měnit na mužský, či ženský princip). A dále už to nechám na každém z nás pro ověření si svého počinu. A věřte, že zázraky na nás nenechají dlouho čekat. Pokud ovšem pochopíme nekonečný cyklus „dávání.“ Někteří chtějí jen brát, ale ono totiž málokdo ví, že každou rozkoš nad míru si musíme zaplatit utrpením, každé nadmíru bez práce získané hmotné bohatství zase chudobou, neboli bídou. Skuteční „Bohatí“ se vždy dělí o vše s potřebnými. To pravé bohatství a „zlato“ mají totiž ve svém srdci. Nikam nespěchají a proto nejbohatší člověk je ten, který nemá dluhy, jak hmotné, tak i duševní. Tedy nezapomeňme na „MÍRU“ všech emocí citu, pokrmů, projevu, jak psaného, tak slovního a věcí  z hmotného světa. Až poté pochopíme pokoru, harmonii duše a své skutečné Já ve světle Jednoty a Lásky Krista….a všechno ostatní nám bude přidáno…..Bůh přece nejlépe ví, co potřebujeme ke svému životu a také ví, co by nám mohlo uškodit. Děkujme za vše co máme!
 
S láskou a božím požehnáním všem Daniela
Naše pravé Já vstupuje do našeho energetického systému - duchovní děj
Naše pravé Já vstupuje do našeho energetického systému - duchovní děj
1.6.2019 - Přetvářky, masky a naše pravé Já
 
I k tomuto povídání bych začala příměrem, že „ Klec zůstane klecí i když je zlacená.“ Tento malý článek jsem vybrala ze svého poznání záměrně, protože je mi líto některých mých přátel, kteří se pořád jakoby plácají na jednom místě a ne a ne se projevit svým krásným přirozeným talentem. Pořád chtějí být, jako někdo, ale ne sebou samými. Ptáte se, jak se to pozná? Jednoduše…odpovědi najdeme ve svém nitru: co by tomu řekli ostatní, jak bych vypadal pře tím sousedem, a co děti…ne, ne, ne, raději to udělám jinak, abych se zalíbil všem a nikomu neublížil, nebo záměrně ublížil, jakoby s nadhledem, tedy objektivně. Tento případ se týká dospělého, ale měli bychom mít na paměti, že někdy takovou masku už připravujeme svému dítěti od narození. Jedná se o program, který dítěti podvědomě podsouváme a to tím, koho by jsme v dítěti nejraději viděli. Dítě tento program zachytí a někdy dobrovolně, aby vyhovělo svým rodičům jej přijme. Druhý případ je trochu extrémní - Dítě se brání a natruc uteče z domu, nebo dělá všechno proto, aby toto přání rodičů ponížil. Nebezpečí je v tom, že už si v podstatě zase nasadil trochu jinou masku, než je jeho podstata. Poté v dospělosti již těžko může najít své já, kterého část je uvězněná většinou v oblasti žaludku (nádoba k přijímání potravy, jak hmotné , tak i duševní), neboli v solar plexu. Ten nám občas dává znamení při stahování, jako: pozor nebezpečí, nebo blaženosti (naplnění) po dobrém jídle, zamilovanosti a jiné. Jenže naše Já by chtělo trochu výš do oblasti srdce, komunikace, něco krásného vytvořit, napsat ze svého poznání, ale pozor ne opsat! Základní myšlenka by se měla zrodit v našem nitru z našeho poznání, či zkušeností. Jinak to všechno pomine a náš vývoj se pořád točí v jednom kole. Kolik umělců se hledalo, než našlo v dílech sebe sama. Poté už lidé řeknou při pohledu na dílo to je přece Drtikol, nebo to jsou šaty Blanky Matragi…atd. Samozřejmě pravé já, neboli osobnosti najdeme i v jiných odvětvích a v jakékoliv činnosti. Dary máme na dně své duše, jen je vykopat a začít je prožívat. Tím je už nastavený vývoj ve světle božím, které pořád sílí. A ještě, než předložím signály našeho bytí ve světle pravé podstaty, je tady ještě jedna návnada, která vzniká přehnaným a hltavým čtením knih a článků různých autorů. Člověk by chtěl být a žít, jako on. Tím ale nikdy nemůže najít svou podstatu svého pravého Já. Pozor, to co čteme je vždy cesta autora, ne naše!!!!! Zkuste alespoň na rok odložit všechny možné knihy, semináře a žít raději svůj život. Pravé poznání není přece z přečteného, ale z prožitého!
 
No a teď je na čase nějak připodobnit skutečné signály, kdy už se začínáme projevovat ve své původní čistotě bytí. Tedy ve svém pravém Já. Než se rozhodneme žít svůj život, měli bychom své Já zavolat, aby se v nás začalo projevovat, tedy žít. Je potřeba poděkovat Egu za dosavadní poučení od života a přenechat prostor projevu ve svém citlivém nitru - chrámu své pravé podstaty. Požádejme Krista a zázrak nás nenechá dlouho čekat. A proč právě Kristus? Kristus byl před Ježíšem, byl za Ježíše a bude existovat dál, tedy věčně. Je to Světlo Lásky celého vesmíru, které je věčné pro každého žijícího člověka. Kristus (Jednota) nám může dát své pravé já ze svého pláště a přitom bude každé jiné a jedinečné ve svém projevu. Můžete si nejprve ověřit, jestli to funguje. Naše já (Duch) čeká v duchovní dimenzi na náš signál jej znovu přijmout. Dříve jsme žili v jeho lůně v bezpečí. Člověk neměl strachu o nic, protože věděl, že všechno máme jen díky bohu a co budeme potřebovat k životu, vše nám bude „půjčeno.“  Věděl též, že všechno patří bohu a je jen na nás, jak se všemi dary, hřivnami naložíme službou pro druhé. Budeme totiž skládat účty! Pokud cítíme ve svém nitru naše skutečné já, jsme neskonale šťastní, vážíme si každé maličkosti, děkujeme na konci dne za všechno prožité a vůbec milujeme všechno živé! A hlavně nesoudíme! Odložme tedy masky přetvářky...karneval přeci již dávno skončil. Ať jsem, jaký jsem, jsem to já a začnu žít v Pravdě. Co mám uvnitř, to dávám ven. Chce to odvahu a trpělivost, která nám zaručeně po čase přinese plnou náruč růží naší milující Matičky Boží.

O projevu v běžném životě našeho pravého Já Vám napíšu z vlastní zkušenosti a Jeho přijetí, jako daru od Krista zase za měsíc.....
 
Mějte se moc pěkně milí přátelé a přeji všem překrásné léto, plné slunce, pozitivních myšlenek, skvělých nápadů a hlavně moře božího světla  s láskou v srdci……Daniela
Klec a naše pravé Já
Klec a naše pravé Já
1.5.2019 - Práce s láskou a mystika peněz
 
Začala bych slovy básníka Khálila Gibrána, že práce bez lásky je jen ztrátou času a energie. Chléb, který byl upečen bez lásky, je trpký  a nasytí jen polovinu hladu člověka. Měli bychom si uvědomit, že jsme se narodili proto, abychom se zařadili svým duchem na životní pouti svojí prací, či jakýmkoli řemeslem (hřivnou) do stvoření a přinášeli tak svému okolí radost s potěšením. Existuje totiž vždy něco, co umíte dělat jen vy! Práce, kterou obohatíte svojí jedinečnou individualitou, vnitřních motivů, či snů. A věřte, že k takovému daru nám dal bůh i dispozice, abychom to zvládli někdy s lehkostí a někdy i s vykoupením. K cíli se můžeme dobrat buď inspirací, nebo despirací. Obojí nás k němu dovede. To je jen jeden z vesmírných zákonů. Určitě si teď někteří říkají, vždyť musím platit nájem, půjčky a vůbec jsem rád, že mám práci a nebudu přece vysedávat a přemýšlet o mých darech. A bůh ví, jestli nějaké mám. Je to samozřejmě jen na nás a naší svobodné vůli, jak s touto informací naložíme.
 
Základem je vždy ekonomická gramotnost, kterou bychom měli vštěpovat i naším dětem. Odměnu si musíme vždy zasloužit. Ať již slovní, nebo hmotnou. A ten potištěný papírek, kterému říkáme pníze, musí být vždy podložen  nějakou činností a poctivou prací. Dobře víme, že kradené peníze, nebo podložené lstí je jen dočasná energie platidla. Kde nejsou pevné základy i u domu, musí se zákonitě časem zhroutit. Práce s láskou je taková, kterou bychom dělali, kdyby nám za ní ani neplatili. Takovou činnost doprovází nadšení, vnitřní štěstí a radost s přídavkem hromady peněz, které nám začnou přebývat. Ale pozor, vždy je třeba nepřestat dávat a dávání nám započne oběh peněz podle zákona vesmíru. Každá energie musí mít pohyb i platidla, jinak se zastaví. A tak to je i s láskou, která by se měla pořád dávat a živit, jinak v nás odumře. Ověřte si, vložme vše do božích rukou, nechme věci plavat a nemějte strachy ze ztráty peněz a lásky. Měli bychom začít dáváním od srdce i z mála co máme a věřme, že i kapka z „Oceánu vědomé energie“ nám započne nekonečný koloběh a příliv lásky i platidla na všechno co potřebujeme k naplnění našeho života a naších snů.

Níže na obrázku je ukázka skupiny božích pomocníků při činnosti s láskou v oboru kadeřnictví. Je třeba si uvědomit, že jakákoliv činnost má své neviditelné pomocníky, jak světlé bytosti, tak temné. Záleží jen na nás, jakou cestu si vybereme, takové dostaneme darem  i naše pomocníky.
Skupina andělských pomocníků při práci v oboru Kadeřník
Skupina andělských pomocníků při práci v oboru Kadeřník
 6.4.2019 - Tajemství vody
 
Milí přátelé, blíží se Velikonoční svátky a tyto dny jsou spojené s vodou, která je zázračnou tekutinou pro všechny formy života na Zemi. Zaměříme se dnes na formu našeho těla, duše i ducha. V první řadě si musíme uvědomit, že 90% vody obsahuje naše tělo  a tudíž všecny naše orgány jsou v ní ponořené a prosáklé. Struktura vody je mnohem důležitější, než její složení Molekuly vody se dokážou seskupit do různých formací. Tyto formace se ve vědě nazývají Klastry. A právě klastry umožňují ,, vepsání,, informací do vody v našem těle, jako na magnetofonový pásek. Zapisuje do našeho těla včetně mozku, vše co cítí, slyší a vidí. Voda tedy zůstane vodou, ale její struktura se dokáže měnit. Je to úžasný zdroj informací, jako živoucí počítač s úložištěm dat. Svým myšlením můžeme tedy změnit náš osud a splnit si i všechna přání, pokud jsou ovšem v souladu s boží vůli. Když ale budeme vysílat myšlenky špatné vůči svým bližním, v tu chvíli se bude měnit struktura vody i v našem těle. Začne se kazit a to co jsme přáli svému bližnímu, začne se pomalu i zhmotňovat nám samým. Pro lepší život bych doporučila pít denně alespoň 2 litry vody, ale pozor za tuto vodu bychom měli poděkovat našemu Stvořiteli. Vyřčením modlitby, nebo srdečného děkuji s z vody stává,, živá voda,,. Prosákne tak všemi útrobami a v našem těle započne čistící proces. Nesmíme zapomenout, že vnitřní teplota našeho těla je skoro 36 stupňů a tím dochází k vypařování skrze naše póry. Citliví tím cítí i naše nemoci, požití alkoholu, česneku, ovoce a jiné. Proto na tomto základě funguje staré rčení : ,,vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá,,. Vodní struktura se mění na magnetické pole a přitáhne nám sobě rovného. Což znamená, když budeme vyzařovat lásku a štěstí, přitáhneme podobně smýšlející a můžeme dokázat i nemožné. Když ale budeme vyzařovat špatné myšlenky, přitáhneme také špatný dopad na náš život. Vznikne tím jakési zrcadlení a tak začneme vidět děje okolo sebe s naším smýšlením. Pokud jsou špatné, vadí nám to. Pokud jsou pěkné vzniká v našem nitru harmonie. Na tomto podkladě vzniká i víra. Vírou vtiskneme do formace vody v našem těle informaci a tím se nám vše vyplní.  Záleží na intenzitě víry. Připomenu Mojžíše, který přikázal vodě v moři,  aby se rozestoupila. Ježíš dokázal chodit po vodě. Přeměnil vodu na víno při svatbě v Káni. Voda je posvátný zdroj ve všech náboženstvích. Počínaje křtem a konče omývaní všech údů. Važme si vody milí přátelé, děkujme za tuto blahodárnou tekutinu a bude v našem životě požehnáním. Mějte krásné jaro a zase za měsíc se na vás moc těším.
 
S láskou Daniela
 
Anděl nového věku vodnáře - probouzí schopnosti člověka
Anděl nového věku vodnáře - probouzí schopnosti člověka
Přivítání Jara
6.3 2019 – Nastalo překrásné období nejen v přírodě, ale i v naších duších, ve kterých se probouzí nová naděje obrody a znovuzrození. Svátky jara vždy ohlašovala Královna jara – Vesna, neboli Venus (Venuše) se svým kohoutem, který je symbolem nového dne, probuzení a plodnosti. Doprovází jí samozřejmě víla čistého pramene naší blahodárné voděnky. Na to však již bylo dávno pozapomenuto a proto si připomeňme tyto nádherné světelné bytosti, které přijali Krista ještě dřív, než lidé a církev. Vesna Je oděna duchovním sluncem s jarními červánky se svými symboly. Někteří jí považují za pohanský symbol, což svědčí o nepochopení sloužících bytostí bohu a jeho lásce.  
Královna jara Vesna
Královna jara Vesna
3.2. 2019 - Únor – měsíc lásky

Tento níže uvedený obraz a jeho vyzařování je vstupní brána K Otci Nebeskému při spojení Lásky muže a ženy samotným Kristem. Bůh stvořil člověka - muže a ženu stvořil k „Obrazu svému“! Tato čistá láska se musela vykoupit těžkým utrpením v několika životech a podstoupit nesčetně zkoušek, aby došlo k naplnění tohoto posvátného spojení. Tedy přijmout do svých duší a odžít si všechny protiklady tohoto světa. Jinak by se nemohli spojit v JEDNOTU, kterou zpečetí pouze Kristus.  A tak se vše osvětluje, že by Parsifal musel vstoupit do Hradu Grálu podruhé až se svojí pravou polovinou (v čistém ženském principu), kterou musel nejdříve poznat v příšerné „masce“ a vykoupit živým prožitím z područí Lucifera a Ahrimana? Ale zase je to na každém, jak vše pochopí ve svém dosaženém stupni vědomí. Meč Excalibur, který drží svými drápy pták Fénix je síla energie Krista, kterou vykoupil na Golgotě svou „Krví“ a Matka Země (zrcadlo Matky Nebeské) jej vydává ze svých útrob jen nejčistější lásce ve stvoření, která myslí jen na druhé a chce Světlu lásky nesobecky sloužit. Už ne jedinci, tedy jedné půlce ve stvoření. Toto znovuzrození Lásky muže a ženy v září Krista se zákonitě promítne i na planetě Zemi – to je onen zmiňovaný „bod obratu“.  Při mém vhledu přes „kód“ Zlaté bytosti Krista  jsem viděla, jak  vzlétnul ze sopečného útvaru ze dna oceánu pták fénix a vystupuje na povrch nová pevnina (země) se sloupy, které znázorňují též posvátné spojení ohně a vody v duchovní rovině.  To je ona  posvátná živoucí energie Krista, která nemusí být zrovna při zpětném dopadu nenávidějícímu příjemná. To jsem sem vložila opravdu se soucitem k člověku, který neví, co činí. Tento očisťující proces, který raději necháme na pánu Bohu je vždy zákonitě spojený s vodou! Každý milující člověk přece touží po své pravé polovině, vždyť to je přece smysl života na zemi a naplnění čisté lásky. Každý takový předurčený pár vyšel společně z věčnosti a nastoupil každý zvlášť cestu poznání a pochopení všech 12 znamení zvěrokruhu, aby je vstřebal do své duše a plně si uvědomil jednotu ve stvoření, poté se vrátil v pokoře „Domů“ jako milující muž a žena v původní Božské Čistotě (Jednotě). O tomto spojení - poznání duchovních párů ve znameních někdy příště. Ježíš měl také 12 apoštolů, rok má 12 měsíců. Král Artuš měl 12 podkrálů, diamant se musí brousit podél 12 os, aby dosáhl dokonalého lesku. A tak se nějak vybrušujeme milí přátelé samotným životem všichni. Ještě pro lepší osvětlení symbol labutí - oddanost a věrnost službě Bohu, delfíni - symbol vesmírné inteligence (předávají svým hlasem zašifrované tóny o stvoření. A nakonec Pohár v září grálu a jeho naplnění Kristovou Láskou. K tomuto obrazu mi snesla tóny Labutí Panna, které jsem zahrála na lyru. Lyra je od pradávna symbolem naší původní čisté nervové soustavy společně s duchovním okem v lilii (propojené s čistým ženským principem). Děkuji také J.Konvalinkové za zvonkohru a Jiřímu S. za technické zpracování skladby. Zdravím delfínky a moře, kteří mi do hry občas zapějí šifru o lásce. Zdravím delfínky a moře, kteří mi do hry občas zapějí šifru  o Lásce zde.
Spojení  lásky muže a ženy Kristem
Spojení lásky muže a ženy Kristem
4.1.2019 - Cesta do Světla Lásky
                                                  
Milí přátelé, začal nám další rok, ale pouze v časoprostoru země. Jinak v našem nitru se s něčím novým setkáme až po nalezení naší pravé cesty v souladu s boží vůlí, neboli poslání, které má každý z nás jiné a přitom vědomě působí v Jednotě.Toto pochopení Jednoty je důležitým bodem, aby člověk skutečně žil a naplnil svůj životní úkol. Co to tedy znamená? Pochopení Jednoty si můžeme uvést na jednoduchém příkladu, že když budeme přát komukoliv něco dobré, nebo špatné, přejeme to v podstatě sami sobě. Tedy se nemůžeme vymezit a odtrhnout od celku. A pokud tak někdo činí, je v zajetí svého egoismu, který jej po čase zničí. Naplněný Život štěstím nám může dát jedině Stvořitel, který je sám naše Jednota.
 
Jeden děj souvisí s druhým a jak máme nastavenou mysl, tak budeme postaveni pro setkání se vším, co jsme z našeho života vyloučili, abychom to přijali a milovali. Někdo si může myslet, že to co myslí není nikde vidět. Ale je to vidět a odařený člověk jasnoslyšností také naše myšlenky slyší, protože každá myšlenka, každá naše činnost má svůj tón. A nastává tak boží zákon akce a reakce! Proto doporučuji trénovat mysl, nebo nastavit bez jediné špatné myšlenky. Špatná myšlenka znamená: chtít něco zničit, nebo někomu ublížit či přát něco špatného. A pozor, neměli bychom nic zlého přát ani člověku, který nám ublížil! V takovém případě je možné přát mu pouze boží spravedlnost a odpustit. A to je veliký rozdíl. Jinak budeme v poutech karmy, dokud nepochopíme Jednotu. Viz ježíš: “Vezmi si svůj kříž (karmu) a následuj mne“…..  dále pak „Odpusť jim Otče, vždyť oni nevědí, co činí“. Na svou životní cestu si tak bereme Kristovo Světlo Lásky do svého nitra (srdce), které v nás sílí a to nás dovede k Otci nebeskému do věčnosti hradu grálu, tedy k Jednotě.
 
Výklad obrazu k příspěvku: Na obrazu vidíme delfíny, které jsou stvořené od počátku naší země. Mají v sobě zakódovanou moudrost stvořitele, kterou nám předávají hrou a tónem – zvukem, který vysílají. Důležité je tedy na naší cestě vědomě naslouchat našemu vnitřnímu dítěti, které je bezelstné hravé a úpřimné. Viz: pohádka -  Císařovy nové šaty. Dále vidíme: zrození Jitřenky (panny) v mušli, která rodí perly. Bez úcty a lásky k ženskému principu se v nás nemůže zákonitě nic nového zrodit. Samozřejmě nesmí chybět Fénix, symbol znovuzrození a nakonec hrad Grálu, kde je ukrytý pohár věčného života, plný síly a Lásky. Na své cestě bychom měli hrát však čistou hru s bílou kartou. A nakonec oceán – symbol věčnosti.
 
 
Zrození Jitřenky - hvězdičky každého z nás
Zrození Jitřenky - hvězdičky každého z nás
1.12. 2018 - Zapomenuté ctnosti:

Laskavost – paprsek růženínu. Kdo laskavé srdíčko má, ten každou bolest hravě překoná, ale kdo protivný jest, toho čeká poučný trest. Bůh však nikoho netrestá, to člověk sám si trápení nadělí a poté sbírá jen bludné kamení

 
 Pokora – paprsek chalcedonu. Kdo pokoru ve svém srdíčku hýčká, tomu se na lepší časy blýská, ale kdo pýchou se nadýmá, věřte, že brzy se nosem samotného dna dotýká. Takový už boží zákon jest, a proto jen tvořením a laskavým srdcem můžeme pochopit pokoru a lidskou čest.
 
 
Odvaha – paprsek rubínu. Kdo odvážný jest, ten nemá strachu, neboť utrpením již prošel, milý brachu. Tím se jen posílila jeho víra, vždyť jej na cestě provázela boží síla. 
 
Moudrost – paprsek safíru. Komu moudrost s láskou vládne, ten hravě všechno zvládne. Bez lásky moudrosti není a komu jen rozum na srdci sedí, tomu se brzy všechno v opak změní. Nuž, takový už boží zákon jest, co s láskou a s anděly pro druhé vytvoříš, to věčné jest.
 
 .
Čistota – paprsek křišťálu. Co čistého ve svém nitru máme, to navenek k ostatním vysíláme. Nepotřebujeme masky a přetvářky, a ti, kdo je přesto používají, sklidí jen žal a nářky.
 
 
Soucit – paprsek ametystu. Soucit je spojnice s Ježíškem a svědomím a velice křehký zdá se být. Kdo skutečně cítí, ten v pravdě koná a štěstí jej nemine. Kdo však hluchý k tomuto hlásku srdce jest, ten svou šanci promarní a jeho cesta se do smutku zavine.
 
 
Spravedlnost – paprsek turmalínu. Spravedlivý ve svém srdci být, to znamená myslet i na druhé a držet se dávné moudrosti: „Co nechceš, aby ti činili druzí, nečiň ani ty jim.“ Možná je to pro někoho divné přirovnání, ale jak to je doopravdy, může si každý ověřit, až nadejde čas vyrovnání.
 
 
Přejícnost – paprsek citrínu. Kdo myslí na druhé a všechno dobré jim přeje, ten sám sebe desetkrát obdařil. Když štěstí a lásku i nepříteli od srdce přeješ, pak věř, že brzy budeš obdařen tímtéž darem a pěkně si v životě povedeš. Když však budeš jen kameny zla házet a druhé pomlouvat, po čase sám budeš rány si lízat a všem se jen omlouvat.
 
Vděčnost – paprsek jantaru. Že máme být vděčni za vše bohu, je důležité pochopit a pravou míru všeho ve svém životě uchopit. Jak lehounce budeš životem s vděčností v srdci proplouvat, tak budeš moci se v duši i z každé chvilky života radovat. 
 
 
Čest – paprsek smaragdu. Jak silný je duch, který v hrudi svoji čest neochvějně nosí. Ten nemusí se bát pravdu vyslovit a poté kráčet bosý s čistým svědomím krůpějemi ranní rosy.
 
 
 
Věrnost – paprsek měsíčního kamene. Věrnost člověku jistotu v životě dává a sám se bohu v srdci oblíbeným stává. Bohumilé přání se vždy splní a zázraky nenechají na sebe dlouho čekat, jen nesmíme vše příliš uspěchat. Člověk křivý a nevěrný pak duši svou temným silám zaprodá, a proto se z trápení jen stěží vymotá.
 
 
Odpovědnost – paprsek modrého topazu. Zodpovědní za všechno naše konání a myšlení jsme vždy před bohem, a proto je náš osud spravedlivý a člověk je po zásluze štěstím odměněn. Kdo však svévoli podléhá a bezohledně se k okolí chová, tomu přijde čas, kdy se u něj bída schová. 
 
Sofie - chůva moudrosti
Sofie - chůva moudrosti
 
20.10. – 2018 - TKALCI LIDSKÉHO OSUDU
 
 
Že tkalci lidského osudu nejsou? Jenže nám se tkalci lidského osudu v obláčku ve snu skutečně objevili a prozradili nám, jak takové nitky osudu splétají a připravují nás na prožitky, které si zasloužíme. Ty můžou být dobré, nebo špatné, poučné, či laskavé. Vždy podle toho, jaké jsou naše skutky a pohnutky. Ten malý tkadlec, v červeném oblečku a s brejličkami na nose, tká nitku lásky. Kolik lásky dáme svým bližním a svému okolí, tolik lásky se nám buď od okolí dostane, někdy i mnohokrát více, protože láska se násobí. Také mi prozradili, že jejich strava jsou okvětné lístečky z bílé růže.
Tkadlec v oblečku světle modré barvy přede niť našeho citu. To znamená,
že všechno, co cítíme k druhým, i to nepěkné, se nám opět vrátí. Potom tady máme tkalce naší vůle ve fialkovém oblečku. Tato nitka představuje aktivitu v našem životě, která nás pohání kupředu, nebo také lenost, která nás brzdí. Všimněte si, milé děti, že naši tkalci mají na zádech batůžky, ve kterých se jim tvoří jemná tekutina, a z té předou naše nitě osudu. Dále je tam s nimi čistá panna, která předává upředená vlákna ke zpracování andělům či karmickým bytostem, jež musí dohlížet, zda je spravedlnosti učiněno zadost. Tedy, to je docela moudré. Jinak by si všichni dělali, co chtějí. Někteří lidé se totiž diví, proč mají těž život, když nikdy nikomu nic neudělali. Jenže to oni už si ten svůj nepěkný skutek zřejmě nepamatují. A také si asi neuvědomují, že nic se neděje náhodou a že všechno má svoji příčinu. Tolik milí přátelé jsem jen chtěla přiblížit úryvkem z mé nové pohádkové knížky s názvem: "Tajemství zrození ptáka Fénixe", která vyjde v průběhu měsíce listopadu. Samozřejmě budu včas informovat.
 
Přeji všem překrásné podzimní rozpoložení v nádherných barvách a hlavně s láskou na pravém místě! Daniela
Tkalci lidského osudu
Tkalci lidského osudu
Ale nejdřív k významu toho poselství o vodě, která má pro náš život velký význam. Jistě jste si všimli, že spodní voda vůbec ubývá a zvlášť u nás se v některých oblastech zvyšuje extrémní sucho. Je třeba si uvědomit, že k velkým škodám přispělo i nešetrné zemědělství, vedoucí k erozi půdy. Spojením malých políček ve velké plošné celky likvidujeme tak remízky, meze, mokřady, které přirozeně sloužily k zadržování vody, pomalém vsakování do půdy, hnízdění ptactva, vodních živočichů pro filtraci apod. Používáme umělá hnojiva, místo hnoje. Pořád věda spoléhá na techniku. Jenže tady se musí začít učit a chápat klíčové přírodní a duchovní  procesy! Nerespektuje se střídání výsevu plodin, jak to dělali naši předci. Všimněte si těch lán řepky a kukuřice pořád na stejných místech. Půda musí také přece odpočívat. A tento způsob pěstování jen pro peníze vede k tomu, že když zaprší, voda se do půdy nevsakuje, ale stéká po ní a bere sebou tak veškerou ornici, která mizí na dně vodních ploch, nebo jako bahno při povodních, když zaprší. Kácejí se lesy a tam kde nejsou lesy, potůčky nemůže ani pršet z přirozeného koloběhu odpařování. Je tedy potřeba znovu obnovit, remízky, meze, mokřady, lesní porosty, stavět vodní nádrže, mít úctu k dešti, děkovat za každou kapku, jinak bez přirozené vděčnosti zahyneme. Viz ve třetích zemí už nastávají konflikty o vodu, nejen o ropu.  Z duchovního pohledu, tam, kde není voda, není dostatečný cit, pružnost, harmonie. Vládnou jen ohnivé emoce a války. Modleme se tedy pro dostatečný příliv vody, tohoto nebeského daru pro naši zemi, planetu i pro náš prostý - tak drahocenný život.
 
 
A na řadě je význam vody v našem těle jak fyzickém, duševním a duchovním. Byla jsem překvapena, že i někteří duchovní lidé si myslí, že voda je pouze ve fyzické rovině. Nesmíme zapomenout, že voda se dělí do čtyř seskupení a jedním z nich je i plazma, část plynu který působí i v duchovní rovině. Lidský duch je v podstatě určitým plynem ve tvaru kruhu, neboli vzdušné spirály. Proto ve spojení s boží jiskrou září. Světlo může být vytvořeno jakýmkoliv systémem, který umí vysílat nabité částice do ionosféry. Voda se světlem, také krev (95%vody) je nosič informací v každé rovině. Viz DNA apod. Člověk též při tření někdy vydává jiskry. V duchovní rovině spojení vody a ohně je posvátné. Tady myslím, že popis je dostatečný, přestože pro fyzika, by to byl jen zlomek. Ale vraťme se k našemu tělu a přiblížíme si více  v něm význam vody.
 
Je třeba si uvědomit, že v našem těle je skoro devadesát procent vody a tudíž všechny orgány plavou ve vodě, bez které by nemohly pracovat, tedy žít! Když nebudeme dostatečně popíjet čistou vodu, aby probíhala cirkulace výměny, voda v našem těle se začne kazit. Člověk vydrží bez vody max. sedm dní. Nejlépe pít čistou z pramenů spojenou se zemí. Pokud není, je dobrá i filtrovaná z kohoutku nejlépe položena na nějakém vyzařujícím obrázku. Nebo mám ověřený rituál, vodu pokřížkovat a představit si, že je podaná Kristem (přeměna ve víno). Chuťově je lehoučká na patře a nasládlá.  Bylinkové čaje jsou rovněž blahodárné, ale všeho s mírou. Ostatní dochucované vody, coly, moc nedoporučuji. Neměli bychom zapomenout, že je již vědecky prokázané, že voda má paměť a způsobuje magnetickou přitažlivost stejnorodého. Proto se setkáváme s lidmi karmicky spojenými i osudovými.
 
 A ještě důležitá informace, že voda mění svojí strukturu a tvar podle druhu energie a informace s níž se voda setká. Ověřeno známým japonským vědcem Masurem Emotem. Špatné podmínky a vznik negativní energie (vyřčených slov) způsobí vnik nevzhledným krystalům. Naopak čistá voda z hor spojená se zemí, pramenů a milujícího prostředí vytváří voda povznášející a harmonické tvary nebývalé krásy ve tvaru šesticípé vločky. Na obraze, který vám předkládám a v koruně našeho stromu života jsou zachyceny krystaly slov: anděl, pravda, mír, slovo, harmonie, děkuji, láska, moudrost, vděčnost, věčnost, duch, štěstí. A nezapomeňme prosím, že to, jak myslíme, mluvíme mění se i struktura vody v našem těle. Voda má paměť a je to v podstatě takový počítač, který zapisuje každé slovo, informace, obrazy, které nás obklopují. I fotografie, tedy přenos obrazu musí probíhat ve vodě. A tak tedy podle tohoto božího zákona, přitahujeme vše, co se nám děje. Víra, naděje a láska, pokud je otiskem v našem srdci trvalá, může s pomocí vody života dosáhnout i zázraku a zhmotnit každé bohu milé přání. Bez vody není života ani na zemi, ani na nebi, ani nikde v celém vesmíru. Bez vody se nemůže narodit člověk, ani rozkvést žádná květinka. Buďme tedy za ní vděční a mějme rádi každou kapičku vody, ve které je ukryto tajemství života. 

 
 
 
Ještě bych ráda popsala symboly na výše uvedeném obraze. Archanděl Michael je jeden ze čtyř Archandělů, kteří žijí v duchovní rovině s Pannou Marií a vždy je doprovázená zjeveními, podle potřeby reprodukce dané energie boží síly jedním z nich, případně všemi. Mimochodem bez napojení se na Mariánský princip se nikdo ke Kristu nedostane. Lépe řečeno jeho poselství nepochopí. Ještě zopakuji tu slavnou čtyřku strážců Panny Marie (Ženského principu z božského) a tou je: Michael, Rafael, Gabriel a Sandalfon. Michael se v pomoci zaměřuje především na řídící pozice, vůdců, větších skupin, národů apod. Apeluje na pokoru a uvědomění si, že řídit cokoliv, znamená „sloužit, nikoliv diktovat a poroučet sobeckou vůli. Nezáleží přece na tom, abychom se vyrovnali tomu, nebo onomu člověku, ale na tom, abychom se stali sebou samými.
 
Dalším  výrazným symbolem na obrazu je Drak. Mnozí si myslí, že drak je nějakým symbolem zla ve světě. Draci vyjadřují různé charaktery dle své struktury. Je to veliká síla a proto jen Láska může takového draka zkrotit a použít jeho energii i ve prospěch lidstva.  Náš drak na obraze symbolizuje milí přátelé lidský egoismus v každém člověku, a ten svým projevem způsobuje takzvané ,,nedorozumění,, ve svém okolí a ve světě. Každý ho vnímá vždy dle svého nastavení vědomé mysli. Milující člověk žádné zlo nevidí, jen lásku a boží spravedlnost. Egoismus se umí odít do různých masek sebestředností a pozor, také umí plakat a udělat ze sebe chudinku -  oběť. Je třeba se učit žít v pravdě. Co jest uvnitř, stejné dávám ven a tím je můj vnitřní pohár čistý. Když ale, něco myslím a něco jiného říkám, můj pohár je nečistý a hromadí se v něm špína a faleš, která když přeteče, zákonitě nastane zkáza.
Pták fénix – symbol znovuzrození ze svého popela, u někoho též symbol Krista, protože, jako jediný prorok vstal z mrtvých.
Růže: bílá - nevinná čistota, modrá – symbol zasvěcení a ctností. V Anglii jsou dokonce i některé rytířské řády v těchto symbolech. Samotná červená symbol lásky Panny Marie k nám. I my lidé s růží vyjadřujeme lásku.
 Lilie – symbol čistoty panny Marie, spravedlnosti a přísností Otce Nebeského. Je toho daleko víc, ale k vyzařování květin z obrazu jen tolik.
Bílá holubice – symbol Ducha sv. a jeho křest s vodou pro každého otevřeného člověka jeho energiím ve stvoření.
Strom života -  symbol větviček proudící krve, vody a energetických center (čaker) v každém duchovně žijícím člověku.
 Misky vah – vyváženost pravé a levé hemisféry, tedy harmonie mužského a ženského principu v každém člověku.
Kopí – je vyobrazeno opět osudové, řídící Pannou Marií ochrannou.
Štít v podobě zrcadla -  zrcadlení při setkání s podobným člověkem se stejnou, neli vyšší mírou egoismu v nás. V podstatě, to co nám vadí na druhém je jenom a jen náš problém. Příhodný citát od Dr. J. Brzobohaté : „Člověče pohlédni ke Stvořiteli a do svého nitra! Hleď, co ti vadí jsou jen tvé vlastní chyby a jejich následky. Překážející následky tvých vlastních nedokonalostí jsou tu proto, abys pochopil a odstranil jejich příčinu. Láska Boží proudí k tobě přes tvou nedokonalost.“

Doprovodní hudba k obrazu Zde.
 
24.8. 2018 - Znamení panny trochu jinak
 
Milí přátelé, nacházíme se právě období znamení panny. Můj příspěvek ale nepíšu jen pro toto krásné znamení, ale ráda bych vám chtěla přiblížit, jak souvisí každé znamení s naším charakterem, tělem i když jsme třeba raci, štíři, ryby,aj…my všichni máme v sobě část každého znamení zvěrokruhu. Tak třeba u panny, které vládne planeta merkur najdeme vždy smysl pro nějaký řád, pořádek, někdy až extrémně. Nebo úžasnou inteligenci -  smysl pro organizaci a nejen to.
 
Pro lepší pochopení  bych se asi měla zmínit, že každá část těla, nebo orgán má své řazení do určitého znamení. Beran – hlava, Býk – krk, blíženci – ramena, rak – plíce, srdce – lev, panna – žaludek a trávicí ústrojí, váhy – boky, ledviny, štír – pohlavní ústrojí včetně vaječníků, střelec – horní stehna, kozoroh – kolena, vodnář – lýtka, ryby – chodidla.
 
V současné konzumní době se zaměříme na příjem potravy i energií. Je to aktuální, protože roste počet obézních lidí a poruchy metabolizmu. Žaludek a veškeré trávicí ústrojí je právě přiřazeno našemu krásnému znamení,, Panny“.  Je to i příhodné přirovnání ke třídění veškerých živin v našem organizmu, proto takový smysl pro pořádek a řád, můžeme pozorovat u tohoto znamení. Než tedy něco začneme zpracovávat, musíme přijímat nějakou substanci ve formě potravy, nebo energie (bolest, radost) Jen pro zajímavost: všechny orgány v lidském těle jsou dvojí, ruce, oči, nohy, ledviny, plíce, srdce (dvě komory), nos (dva otvory na pránu)…aj. Pouze příjem potravy skrze ústa a žaludek je jen jeden, proto musíme hledat dvojí přísun potravy a to pro fyzické tělo, tak pro duši a ducha! Všichni už určitě zažili, když je něco trápilo, nebo měli strach, tak se jim svíral žaludek, nebo něco nemohli „strávit“ i nějaký názor od přátel Leží nám to v žaludku… apod. Nedávno vědci dokázali, že serotonin se vytváří i ve střevech. Všichni,  kdo jsou zamilovaní ani někdy nemusí jíst, jsou blaženi hlavně na hrudi a v okolí žaludku. Jsou nasyceni láskou. Proto obezita většinou vzniká, pokud to není z nemoci, z nedostatku lásky, pochvaly, ocenění. Člověk se tedy snaží něco přijímat jako nadmíru fyzické potravy. Jenže výsledek působí jen na chvilku a tělo jde spíše do šířky. Je třeba se v této oblasti také hlouběji zamyslet, jestli vysíláme dostatek lásky k přírodě, ke zvířátkům, ke svým bližním. Ono totiž všechno si musíme vykoupit a hlavně zasloužit!
 
Ne nadarmo je psáno ve starých spisech, že jenom Panny nosí Sv. Grál (posvátnou léčivou energii). Každý může mít kus panny v sobě a posvátnou čistou nádobu ve svém žaludku. Když si jí pořád čistí. Všechno špatné, co je uvnitř, musí ven, aby nás to netížilo. Tedy i problémy. Je nutné se s někým podělit i o to špatné a uvidíte, jak se vám uleví. Nebát se přiznat chyby. Pouze do čistého poháru může proudit čistá energie lásky boží. Nevěříte, můžete vyzkoušet…. Víra není přeci k věření, ale k ověření!
 
 Srdečně zdravím a přeji všem boží požehnání.
 Daniela
Znamení Panny
Znamení Panny
30.7.2018 - Léčivá síla květin
 
V tomto vrcholném období květenství se milí přátelé dnes zaměříme na skrytou léčivou sílu květin. Každá květinka, strom, keřík, potůček mají své řídící neviditelné bytosti v přírodě, jako my lidé máme neviditelnou duši a ducha. Tento charakter v každé květině i u člověka se projeví jak svým fyzickým vzhledem, tak i svými specifickými vlastnostmi, kterými disponují. Dnes jsem pro Vás vybrala květinky ,,Stračku modrofialovou, pivoňku červenou“ a jejich víly. S oběma jsem prožila neskutečné zážitky a proto bych se ráda s vámi o ně podělila v této terapii. Přece jen živoucí prožitek má větší sílu a opravdovost, než nějaké domněnky- nepochopení.
 
Nejdříve bych se asi měla zmínit, že jakákoliv vyslaná láska k živoucí bytosti, ať již je to člověk, zvíře, nebo rostlina, strom, kámen nám zpětně posílá rovněž specifickou sílu lásky svého působení na zemi. Začnu hned květinkou „Stračkou modrofialovou“ a její vílou, kterou jsem zachytila na níže uvedeném obrázku. Tato energie zmíněné květiny na nás silně působí v oblasti mentální a nervové v okolí šesté čakry (oči, čelo, spánková část mozku, intuice). Záleží, jak tuto energii přijímáme. Pokud květině vyšleme kdykoliv lásku, ať již je to před rokem, či ve chvíli, kdy potřebujeme posilu v mentální a myšlenkové sféře, pošle nám náležitou ochranu. Zázrakem se jakoby vše zharmonizuje. Ochrana se týká ataků od lidí, kteří k nám vysílají nenávist, či svojí zášť způsobenou egoismem a nedostatečným pochopením našeho konání a tvořivé činnosti. V současnosti obzvlášť působí a sílí dávné proroctví „Co je skryto, ve světle bude odkryto, neboli odhaleno.“ Někdy až člověk žasne, když se projeví v tomto světle osoba, která v sobě k nám chová nenávist po léta o které jsme si mysleli pravý opak. A ještě si dovolím připomenout slova Ježíše a vlastní zkušenost:“Milujte své nepřátelé a neublíží vám ani na těle, ani na duši.“
 
Přiblížíme si ještě působení „Pivoňky červené“ se zlatým středem a její vílu. Tento prožitek se odehrál rovněž na Karlově mostě, jako u výše uvedené květinky. Před několika lety mně navštívila paní, která viděla různé rohaté příšery z astrálu a nemohla se těch halucinací zbavit. Druhý den jsme se obě vydaly na procházku po Karlově mostě a po chvilce jsem našla u jedné sochy ležet poupě pivoňky. Jakoby mi říkala :„Vem si  mně domů.“ Pivoňky jsem vždy milovala zvláště na zahrádce u mé babičky. Když jsme se vrátily, květinku jsem dala do vody na stoleček, kde spala paní, která mně navštívila. V duchu si říkám, jakou asi má vílu tato květina. Naladím se tedy na jemně hmotnou sféru a vidím tam poletovat příšerky kolem hlavy nemocné paní. Velice rázně jsem vyslovila, že u květiny by měla být víla a ne takové příšerky (myšlenkové útvary bojácných lidí). Najednou ze zlatého středu červené pivoňky začala vyzařovat zlatavá spirála a všechny ty obludy pohltila. Paní se ráno probudila a cítila se být lehčí a hlavně zbavená svých nepěkných představ. Samozřejmě tomuto zázraku předcházely modlitby k Ježíši a panence Marii s prosbou o pomoc. Je třeba vždy naslouchat vnitřnímu hlasu svého srdce.
 
Na obrázku je ještě pro potěšení zakreslený datel, který se vyznačuje, jako doktor stromů a malý pivoňkový elfík na hlemýžďovi, který rozhodně nikam nespěchá. Tolik k mým živoucím prožitkům s květinami na obrázku. Nesmí také chybět poletující motýlci, kteří nám symbolizují čisté myšlenky. Zmíním ještě mantru, pro ty, kteří se nedovedou zbavit sami svojí mentální silou špatných myšlenek. „Pane Ježíši Kriste, pomoz mi prosím přeměnit všechny mé špatné myšlenky ve všeobjímající boží lásku.“Skutečně to funguje, ale je třeba to stále opakovat a samozřejmě věřit, že se nám dostane náležité pomoci.
 
Nu, co dodat, snad už jen ze srdce všem popřát krásné prázdniny, hodně láskyplných prožitků v přírodě se sluníčkem a vodou, která nás vždy tolik osvěží v těchto horkých dnech.
 
 Srdečně k vám Daniela
Víla květiny Stračky modrofialové a Pivoňky červené
Víla květiny Stračky modrofialové a Pivoňky červené
23.11.2015 - Milí přátelé, srdečně všechny zdravím a posílám poselství ze světla lásky ve světelných tónech barev, které ke mně proudily z vyšších duchovních sfér. Než začalo ke mně proudit tvořivé světlo s informací, zahlédla jsem tuto panenskou tvář ve skále ve tvaru pyramidy v zářícím duchovním zlatém srdci.  Pojďme tedy společně nahlédnout z pohledu duchovní roviny, jak mi bylo předloženo. Možná i pro doplnění lépe pochopíme současné světové dění a novou rodící se plodivou sílu v principu Krista na Zemi. Vyzařující symboly na obraze tentokrát nebudu popisovat, protože ke každému budou promlouvat jeho“ vlastní“ vibrací lásky, kterou vyzařuje do okolí při pobytu na naší drahé planetě Zemi. Barvy jsou ředěny výtažkem z borovice, vytvářejí strukturu a po nanesení se vypařují zpět staženým světlem do éteru.   
 
Duchovně zralý člověk si jistě rozpomene na dávný, již zapomenutý, biblický text Písně písní: Nigra sum vobis - přeloženo od Jana Vodňanského:
 
Černá jsem pro vás dcery Jeruzalemské, leč krásná pro svého milého.
Jak stany cedarské krásná, jak tabule královská zářící.
Nehleďte na mne, že jsem tak snědá, to sluneční žár obarvila mou tvář.
Vzplanuli proti mně hněvem mé (vlastní) matky, ( rodní) synové, mně hlídat
dali svoje vinice, svou vinici však hlídat jsem nemohla.
 
 V této písní je ukryta hluboká moudrost o dávání. A zase pochopí jen ten, který má. Již staří esejští uctívali Matku Zemi, neboli Černou Madonu - bohyni plodnosti, zrození, a Otce Nebeského, stvořitele našeho vědomí ducha a duše, již před příchodem Krista. Proč černá? Možná bychom se mohli vrátit na počátek, kdy nebylo nic, všechno bylo černé. A Bůh řekl: „Budiž Světlo,“ a stalo se. Mnozí tak mluví jen o světlu, ale málokdo si uvědomí, že světlo nemůže existovat bez tmy, která má hlubší význam pro náš vývoj. Ve starověkém Egyptě s původním názvem: Al – kemi, což znamená černá země, měli v úctě úrodnou půdu, která se ukládala na břehu Nilu. Tato úrodná půda (aluvium) byla přemístěna vodním tokem a obyvatelé na ní byli zcela závislí kvůli pěstování plodin. Egyptská kultura a její věda dosahovala vysoké úrovně, která není dodnes pochopená. Působili zde takzvaní posvátní vědci, kteří znali spojení s hvězdným nebem, úskalí duší a jejich smysl bytí. Alchymisté zde pracovali s prvotní hmotou prima materia a v pracovních postupech ji nazývali černou pannou. A tady se dotýkáme známého alchymistického procesu o výrobě zlata z jiné hmoty. Kristus září také přece ve Zlaté barvě! To je přeci úžasná souvislost. Je již prokázáno vědci, kteří se zabývají historií, že egyptská bohyně Isis byla černou madonou se svým synem Horem – synem světla. Na podstavcích jejích soch je vždy nápis: Virgini partitura, což znamená Panna, která porodí. Tento uznávaný ženský princip se v době křesťanství transformoval do ženského principu Panny Marie a Ježíška. Ježíš přece z kříže volal „ Toto je vaše Matka,“ a díval se na Pannu Marii, která klečela a plakala pro Jeho lásku na Zemi. Egyptská Isis /„Isch“ znamená Ta která pláče/ plakala také pro lásku svého rozsekaného muže Osirise jeho bratrem Shetem na 14 částí rozsetých po Zemi. Ženský princip každé vývojové etapy představovala čistá panna – zrcadlo Matky Boží na Zemi. Mnozí však zapomněli a nejsou si vědomi toho, že všechno – vzduch, který dýcháme, krása květin, stromů, vod, luk, skal aj., všechno, z čeho jsme živi (plodiny), oblečení, naše střecha nad hlavou pochází z darů Země! Dokonce i zbraně, letadla, auta, PC, šperky aj. jsou vytvořeny ze surovin naší Matky Země! Kdo co z darů země vyrobil pro druhé, to si také sklidí. Jsme tedy na Zemi, kde probíhá náš vývoj uvědomění si lásky ke všemu stvořenému. Přikládám ještě předchozí poselství, které se stávajícím úzce souvisí. Můžete nahlédnout, zavzpomínat a porovnat.

http://www.agapebrno.cz/Magazin/Tvorba-ctenaru/Daniela-Filipi-Poselstvi-Matky-Zeme.aspx  
Proč nám tedy byl  předložen tento živoucí děj v obraze? Zřejmě proto, že brzy nastane proces znovuzrození spasitelského „Světla“, druhého příchodu pro ty, kteří chtějí žít v lásce, soucitu a tvořivé smysluplné činnosti (službě) pro Boha a pro druhé vyvěrající z pramene čistého srdce. Nejedná se však o zrození fyzického těla dítěte. Bez bohu milé tvořivosti ze svého ducha se podle zákona karmy nemůže nikdo k Bohu přiblížit, natož přijmout v srdci Kristův princip.  Mluví se už dlouho o bodě obratu, neboli posunu kartografické sítě země do vyšší roviny dimenze času, která je zašifrovaná v pyramidách Gizy. Jistě též pozorujete u všech dějů nápadné zrychlení a to z důvodu třídění lidstva, který se bohužel musí odehrát i v odhaleném procesu viditelného zla na Zemi, které rovněž slouží k uvědomění si daru života a lásky při pobytu na naší planetě. Vím, že je to těžké k pochopení, ale Bůh přece stvořil v každém z nás jen Jeho čiré světlo pro náš vývoj. A jak byla u mnohých tato energie lásky použita? Začali se sami cítit bohy, zapomněli na boží zákony a tak musel vždy Otec nebeský zasáhnout z lásky k nám. Neboli lépe řečeno: „Co jsme si při pobytu na Zemi zaseli, to si také sklidíme.“ To se týká také našich činů a myšlenek. Samozřejmě, že princip Krista je věčný a je na každém, kdy jej přijme do svého srdce. Naše drahá Matka Země – zrcadlo Matky Boží také přijala princip Krista a Jeho Světlo lásky do svých útrob již na Golgotě, když se Jeho krev řinula při bouři s deštěm po Zemi. Uvědomme si také, že voda je živoucí zdroj informace, vrací paměť a je rovněž plodivou silou. Když se dešťová voda na Golgotě vsákla do útrob Země a spojila s Kristovou krví - Jeho DNA, započal přirozený alchymistický proces , který vyprodukuje „Zlato“, tedy Spasitelské Kristovo světlo po celé naší planetě. Jistě se dočkáme i viditelného děje, který nebudu popisovat. Otec nebeský zajisté ví, co je pro nás dobré. Myslím, že to je nadějná vize při současném světovém dění.  Jenže nestačí milovat a modlit se k Ježíši. Jsme na Zemi, nebo snad šlapeme po nebi? Je tedy potřeba přijmout do svého srdce i Matku Zemi s jejími bytostmi – ženský princip plodnosti a zrození. Jinak se nikdo nemůže spojit s Kristovou bytostí a dočkat se svého vzkříšení při druhém příchodu a spravedlivém zúčtování! Neumím si představit člověka, který žije na zemi a vysílá nenávist k této  milující bytosti, která jej živí, šatí, dává mu kyslík - nápoj pro příjemný pobyt v přírodě a radosti ze života. Co se od nás tedy očekává? V první řadě nikoho nesoudit, nemít v duši ani jednu špatnou myšlenku a pomáhat ve svém okolí, jak kdo může. V naší zemi je přece dost dětí, starých, nemohoucích, kteří potřebují naši pomoc. Nemusíme proto nutně za hranice. A jsme nakonec u „Panny“ z Apokalypsy, která zrodí na Zemi duchovní slunce. Neznám v současné době jinou pannu na Zemi, která by to dokázala, než síla Lásky naší “Matky Země“ – opakuji “Zrcadlo Matky Boží“. Je třeba se nad tímto dějem hlouběji zamyslet, až přijdeme na jednoduchou přirozenost a dokonalý zákon boží spravedlnosti. Jak v nebi, tak i na Zemi. Význam slova Apokalypsa není žádný konec světa, ale odhalení neviditelných dějů fyzickému zraku! Doprovodná hudba o otevření tajemství hluboké noci tentokrát bude posilovat spíše aktivitu než rozjímání. Hudbu jsem kdysi dávno dostala darem od svého učitele hudby. Mnohým samozřejmě nic nepoví hudba ani obraz. Avšak těm, kteří se otevřou tomuto vyzařování svým duchovním srdcem, odhalí „Zlatý poklad“  ukrytý v hlubinách každé duše zrozené na Matičce Zemi. Přeji všem krásný duchovní a duševní prožitek s čistými myšlenkami o lásce, naději a pevné víře, jako skála ve dnech blízkých i budoucích.  Hudbu si spustíte ZDE
Předávám s láskou a božím požehnáním všem.

Daniela                                        
Matka Země
Matka Země
 Srdečně všechny zdravím již v prožívání nového roku, který nám přinese mnoho změn, ale kdy také bude působit pro náš vývoj z duchovní dimenze silnější proud pro zařazení se do okruhu Kristova principu se srdečnou touhou hledajícím Jeho „Pravdu“ v našem duchu a duši. Při napojení z boží vůle mým „Duchovním vedením“ okolo Vánoc, kdy sem proudí mocné síly Božího Světla Lásky, jsem po částech stahovala z Pra-duchovní roviny ochranné energie čistého ženského principu pro toto nastávající období s nově vytvořenou strukturou ve stvoření. Slova Matky Boží, která  mne při malování doprovázela, snad více napoví: 

                                             Až nastane v nejedné lidské duši čas smutku a bolesti,
                                           otevřete svá srdce a má Ruka zažehne v nich věčný plamen
                                                        Božího Světla Lásky - z Boží Milosti.                                                     
                                       Pro toho, kdo touží  sloužit tomuto Světlu s plamenem věčného bytí,
                                         neměl by čekat, ale konat nápravu svou. Dostane darem ochranu   
                                           mého pláště, dokud mu světlo na „ Cestu“ jeho „Životem“ svítí.
                                                 Poté bude zřít a žít ve věčném Teď, skutečnou „ Pravdu“
                                                                 Syna Božího a Jeho Čisté Bytí.
 
   Každého otevřeného člověka napadne myšlenka - čím větší tlak, tím větší pomoc z duchovní roviny. A také nejde přehlédnout Kopí s rubínovým srdcem-zlatem propletené, které drží Panna Maria v pravici. Sama jsem byla malinko překvapená při zachycení této silné energie, která nejdřív prorážela Její Duchovní Srdce v plamenech a až poté jej uchopila. K tomuto ději pro zajímavost bych ráda napsala, že podle učení starých Esejců, kde studoval i Ježíš, paprsek rubínu (kámen zn. Berana) protne i ten nejtvrdší kámen diamantu (kámen zn. Kozoroha), kterému vládne pán času karmy-Starý moudrý Saturn. Tento děj s kopím ve vyšších rovinách se stal, když Maria do svého Srdce přijala vysokou obětní moudrost, která vyplynula ze spoluprožívání pozemského života Ježíše Krista, onu moudrost, která tímto Srdcem měla proniknout jako kopí, aby se z něho do stvoření vylévala nejvyšší čistota „darující ctnosti“ Panny Marie v podobě Milosti. O Milost je však potřeba požádat, také si přiznat vinu a hlavně nesoudit děje, které člověk v současnosti nechápe. Náš milující Otec Nebeský je spravedlivý víc, než si dokážeme představit, proto mu důvěřujme v každém okamžiku, ať se děje cokoliv. Doprovodnou hudbu k obrázku si pustíte kliknutím zde.                       
Panna Maria Ochranná
Panna Maria Ochranná
Předávám s láskou a božím požehnáním všem, kteří jsou otevření ve svých srdcích k příjmu těchto čistých vibrací z Praduchovních rovin. Daniela
Posilující - léčivé energie níže na obrázku k nám vyzařují silnou ochranu z Duchovní dimenze na cestě  k našemu Otci Nebeskému o kterou je potřeba v pokoře požádat a otevřít se ve svém Srdci. Pro dítě by měl tak učinit jeho rodič, či zástupce. Žádná ochrana, či pomoc nemůže být vykonávaná bez svobodné vůle člověka, tedy bez jeho rozhodnutí a důvěry. Ochranná struktura, která již začala vyzařovat v celém stvoření byla zhotovena s pomocí mého „Duchovního vedení“ na přání jednoho mladého muže, kterému děkuji za zveřejnění se záměrem podělit se s námi o  tyto léčivé energie lásky Ježíše Krista.
 
Přejdeme tedy k obrázku a stručnému popisu dějů z Akašického záznamu.“Ochranný Meč“, který byl spuštěn Duchem Svatým do stvoření je přeměněný Ježíšův Kříž z Golgoty v objetí Rytířského Kristova Věnce. Je to silný zářič hlavně pro ochranu lidské duše, která se neumí ubránit různorodým temným strukturám jakéhokoliv charakteru včetně přisedlých jiných duší, které na člověka doléhají svými emočními potřebami. Rytíř v liliovém plášti čistoty s pověřenou andělskou bytostí je mohou odvést do patřičné úrovně svého dalšího vývoje, pokud ovšem nepodléhají s dotyčnou duší karmickému zákonu. V takovém případě je potřeba prosit o milost a učit se nemít ani jednu špatnou myšlenku, aby se neměly znovu o co zachytit. Přeji všem příjemné prožitky při meditaci i s hudbou a předávám s láskou a božím požehnáním.
 
Rytířský ochranný Kristův věnec
Rytířský ochranný Kristův věnec

© 2014 - 2020 Daniela Filipi - Všechna práva vyhrazena

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one