.
.
.
.
 
.
Vážení čtenáři a milí přátelé,
 
srdečně Vás zveme do světla lásky terapií pro naše vnitřní dítě, které ve stvoření tolik chybí.
Ze srdce bychom přáli každému najít ve své duši naplnění v jakékoliv hravé tvořivé činnost a štěstí na duši. 
Léčivé energie začnou působit z obrázků, když se jim plně otevřeme svým srdíčkem s plnou důvěrou.
Tyto obrázky nejsou náhodné, ale řízené Prozřetelnosti, které vnímám ze záznamu Akašické matrice (knihy života).
Obrázky se budou měnit vždy v průběhu ročního období v souladu s Boží vůli, kromě prvního, na kterém 
je vyzařování struktury ve stvoření od Arch. Gabriela, pro aktivaci našeho vnitřního dítěte v oblasti tvořivé činnosti.

"Buďte jako děti,..a vejdete do Království Nebeského"...slova Ježíše.

  S láskou a božím požehnáním Daniela & Friends.
 

 
Menu od Arch. Gabriela
Menu od Arch. Gabriela
Archanděl Gabriel
Archanděl Gabriel
leden - zimní víla.jpg
29.12. 2021 - Zimní víla a naše sny

Na obrázku jsem symbolicky zakreslila zimní vílu, která zná všechna naše přání a touhy. Zimní období navazuje na podzim sklizně našich skutků a tak začínáme znovu snít pod bílou peřinkou. Nerada bych vás odrazovala od některých vašich snů a přání v novém roce, ale měli bychom myslet i na naše blízké a potřebné. A věřte, že kolik štěstí a radosti darujete, tolik se vám dostane, ba ještě víc, než byste čekali. Píšu to jen ze zkušenosti, ale pozor, dáváme od srdce, ne pro zištnosti.  Pokud tyto děje budeme žít přirozeně a v pravdě, všechno ostatní nám bude přidáno. Na všechno musí být člověk zralý a připravený, aby vše unesl i energii platidel, či skutečné lásky. Přeji nám v novém roce 2022, abychom našli svobodu ve svých duších a tu správnou cestu životem s láskou v srdci……a ještě něco, nezapomeňme teď v zimním období na ptáčky a lesní zvěř...Daniela a spol
přeměna energií andělem
přeměna energií andělem
 
 
26.11.2021 – O přeměně špatných energií

Mnoho terapeutů, lidem špatné energie v jemněhmotných tělech, při léčbě jednoduše ruší a mají hotovo. Sama pracuji a stahuji energie z vyšších sfér pro osobní a léčivé působení obrázků. Proto vím, že žádnou energii nelze zrušit, můžeme pouze přeměnit. Tuto terapii sem vkládám proto, že i v mém okolí mých známých, už dalo by se říct pohár přetéká a nebudou to příjemné poznání a následky. Hned vysvětlím zákon energií. Bůh stvořil všechno s láskou, tedy všechny energie ve vesmíru. Pokud se časem z jakékoliv z této energie stalo něco špatného, musel to udělat jedině člověk! A když už mu to v životě škodí, chtěl by jí zrušit a ještě si za to zaplatí. Jenže, když tuto jemu nepříjemnou energii, či životní děj, nemoc, bolest…aj zruší, tak zruší i tu původní energií stvořenou z lásky od boha a je oslabený. Proto doporučuji cokoliv přeměnit, hlavně špatné myšlenky a skutky. Léčitelům doporučuji rovněž nemocné energie přeměňovat s tím, že nejprve je potřeba najít v biopoli, či v akašickém záznamu skutečnou příčinu nemoci a až s tou následně pracovat v přeměně. Pokud léčitel nemá tuto schopnost, může intuicí vyčíst ze životních dějů léčeného, co se mu nepěkného stalo před tím, než onemocněl. Může toho být více, proto je nutná vždy delší konzultace. Modlitby jsou velkým pomocníkem. Obrázek, který jsem malovala jedné milé paní léčitelce vkládám, jako velkého pomocníka. Je na něm zakreslený anděl, který pomáhá tyto špatné energie přeměňovat vesmírným tónem. Málokterý člověk - (léčitel) to dokáže, když pozorujeme, že sám někdy onemocní a neumí si pomoct. Věřme svému andělskému vedení a nehrajme si na spasitele….přichází adventní čas, který by nám měl přinést pokojné dny, plné rozjímání. Ze srdce je všem přeji… Daniela
Čistá panna.jpg
30.10.2021 - Podzimní terapie a spojení s Matkou Zemí.

Tato terapie je spíše o pochopení ženského principu všude kolem nás. Možná jste si někteří všimli, že většina žen spíše inklinuje k mužské energii a jakoby umírala ženská něha, půvab, no prostě vnímat ty jemnější vibrace ženy, která by měla být spojena s Matkou Zemí a ta má obrovskou sílu vyprodukovat pro nás všechny na zemi potraviny, ropu, dřevo, nerosty, prostě všechno co potřebujeme k životu a to bez jediného slova. Občas je slyšet ptačí zpěv, jemný větřík, který jakoby svým šepotem šířil informace, co se kde šustne. Podobně i voda má nádherný zvuk, hlavně v pramenech a v potůčkách. Něco jiného jsou hurikány, tsunami, zemětřesení…aj. Tyto živly jsou ochranou Matky země, tedy boží zákon, který se řadí do mužského principu. Proč to píšu? Kdysi dávno Rytíři si vždy přáli mít vedle sebe čistou pannu. Nemyslím tím u ženy panenskou blánu, ale čistotu duše. Proč? Protože byli spojení s duchovní dimenzí a moc dobře věděli, že čistá panna - ( spojena s Matkou zemí), jim může předat energii z Grálu. Ve starých spisech je psáno, že jenom panny nosí sv. grál. Mohli tímto spojením získat mnoho – vyhrát bitvy, zbohatnout a pěstovat chrabrý mužský charakter, ke kterému mělo jeho okolí velký respekt a úctu. Proto ještě v některých zemích mají v podvědomí řád mužské cti. Bohužel tato čest je pochopena trochu jinak. Tak předávám něco málo k zamyšlení, třeba jen nad překrásnou květinou, která roste do své krásy beze slova, prostě jen tak „ vegetuje“. Ke svému růstu potřebuje čistou vodu, slunce, a samozřejmě zemi. To je takové malé přirovnání pro život v přítomnosti, nespěchat a nechat věci, ať se stanou. Jednoduše vložit vše do božích rukou. Udělat jen, co je v mých silách a nezabývat se věcmi, které nemohu ovlivnit, nebo přímo změnit. Naše ego nás vtahuje do minulosti a rádo plánuje budoucnost, a to jen abychom nežili v přítomnosti. Tím nám uniká skutečný život a jeho dary. A ještě něco“ Ani jedna špatná myšlenka“
Andělské tóny štěstí
Andělské tóny štěstí
26.9. 2021 - Andělské tóny vnitřního štěstí a  radosti

Na obrázku jsou energie pro radost ze života, který jsem malovala jedné smutné paní. Vím, že je to někdy těžké, když se člověk ocitne v nemilém zásahu do života. Jenže skoro pokaždé v takovém případě si každý položí otázku:“ Proč právě mně se to stalo?“ Nebo, co jsem komu udělal (a). podle mých zkušeností a mých blízkých jsou jen tři varianty. A to, že jsem v minulosti byl(a) příčinou pro toto poznání a pochopení dějů ve stvoření v harmonii, což se musí zákonitě vyrovnat. V tom případě událost přijmeme a časem to bude všechno dobré. Když si vezmeme do srdce Krista, tak se nám ten kříž ponese lehčeji. Viz ježíš:“ Vezmi si  svůj kříž (karmu) a následuj mne“ Anebo je to důsledek naší nezodpovědnosti, což vyžaduje nápravu. No a to třetí je děj, který musí zákonitě staré zbourat, aby mohlo nastat něco nového, krásného. Ještě sem vložím vsuvku o tom, jak nám média a reklamy na půjčky slibují nejen v televizi život bez starostí, jako v ráji, jenom podepsat a zadlužit se. Dál již se nemusím rozepisovat. Proto doporučuji koupit si jen to co potřebuji a mít čisté myšlenky, protože jen ony nám mohou  připravit krásné vjemy a zhmotnit naše sny a přání bez dluhů. Chce to trénovat. Sama již na tom pracuji skoro dvacet let a pořád ještě mám co dohánět. Nemusíte mi věřit, ale můžete si vše ověřit. A to lze zase jen v běžném životě. Přeji vám krásný barevný podzim, který také obdarovává plody života, tak jak si zasloužíme.
Cesta do Světla
Cesta do Světla
 
28.8. 2021- Cesta do Světla Lásky
                                                  
Milí přátelé, začal nám další školní rok, ale pouze v časoprostoru země. Jinak v našem nitru se s něčím novým setkáme až po nalezení naší pravé cesty v souladu s boží vůli, neboli poslání, které má každý z nás jiné a přitom vědomě působí v Jednotě.Toto pochopení Jednoty je důležitým bodem, aby člověk skutečně žil a naplnil svůj životní úkol. Co to tedy znamená? Pochopení Jednoty si můžeme uvést na jednoduchém příkladu, že když budeme přát komukoliv něco dobré, nebo špatné, přejeme to v podstatě sami sobě. Tedy se nemůžeme vymezit a odtrhnout od celku. A pokud tak někdo činí, je v zajetí svého egoismu, který jej po čase zničí. Naplněný Život štěstím nám může dát jedině Stvořitel, který je sám naše Jednota.
 
Jeden děj souvisí s druhým a jak máme nastavenou mysl, tak budeme postaveni pro setkání se vším, co jsme z našeho života vyloučili, abychom to přijali a milovali. Někdo si může myslet, že to co myslí není nikde vidět. Ale je to vidět a odařený člověk jasnoslyšnosti také naše myšlenky slyší, protože každá myšlenka, každá naše činnost má svůj tón. A nastává tak boží zákon akce a reakce! Proto doporučuji trénovat mysl, nebo nastavit bez jediné špatné myšlenky, což znamená něco zničit, nebo někomu ublížit či přát něco špatného. A pozor nepřát nic špatného ani člověku, který nám ublížil! V takovém případě je možné přát mu boží spravedlnost a odpustit. A to je veliký rozdíl. Jinak budeme v poutech karmy, dokud nepochopíme Jednotu. Viz ježíš: “Vezmi si svůj kříž (karmu) a následuj mne“…..  dále pak „Odpusť jim Otče, vždyť oni nevědí, co činí“. Na svou životní cestu si tak bereme Kristovo Světlo Lásky do svého nitra (srdce), které v nás sílí a to nás dovede k Otci nebeskému do věčnosti hradu grálu, tedy k Jednotě.
Levandulová panna
Levandulová panna
23.6.2020 – Levandulová panna
Terapie na tento letní měsíc spočívá k zamyšlení nejen pro maminky, které jsou na mateřské dovolené a trápí se, že nemohou přispět na domácnosti vyšším příjmem. Víte, ono než se začaly ženy emancipovat, také zmizely jiné vyšší hodnoty ženského principu jak v naší společnosti, tak také i v rodinách. Tím samozřejmě netvrdím, že žena by se neměla realizovat a vyvíjet v tvůrčí činnosti, ale jen na pár hodin. Nejprve však bychom se měly věnovat výchově dětí a postavit je do života v plné síle lásky, kvalitním vzděláním a pochopením. Muži připravit útulný domov, kam by se mohl z práce unavený vrátit a odpočívat. A ještě malá rada, měl by být pořád chválený. Poté vám dá také jistotu a bezpečí. Některé ženy si však raději najmou chůvy a hurá do práce. Jenže většina těch peněz, co si vydělají dají chůvě a dítě je ochuzeno o přirozený příjem lásky a péče své vlastní matky. Levandulová panna nám předává obrovskou posilu pro budoucí generace v duchovní rovině. Levandulové trsy jsou symbolem silného duchovního rodu se všemi ctnostmi. Bylo by dobré přehodnotit si dosavadní úlohy v partnerství, či manželství. Určitě by klesly u dětí psychické symptomy a bylo by více šťastnějších rodin. Tolik jen něco málo objektivně k tomuto aktuálnímu jevu v naší společnosti. Základ dobře fungujícího státu je vždy šťastná rodina.

Přeji všem překrásné léto, plné sluníčka, vody, pěkných prožitků z dovolených, či dětských prázdnin.....Daniela
Serafín - Jiříček z království lilií
Serafín - Jiříček z království lilií
království růží
království růží
 
23.5.2021 - království lilií a růží
 
Milí přátelé, blíží se nám den dětí a určitě se všichni na něj moc těší a také za chvilku bude konec školního roku. Prázdniny jsou před dveřmi a všichni se radují, jen kdyby bylo více sluníčka. Jistě se dočkáme krásných dnů a nejen sluníčka.
 
Při této příležitosti bych Vám ráda opět představila dva z nebeských ostrovů a tím je Království lilií a růží. Vím, že to zní pohádkově, ale v duchovní rovině je všechno, jako sen z pohádky. Jinak např.  ostrov Lilií úzce souvisí se spravedlností, přísností na zemi a čistotou lidských duchů. No a zde také předkládám starší osobní obrázek se Serafínem a malým rytířkem Jiříčkem z království lilií. Serafíni opěvují boha a jsou mu nejblíž u božího trůnu včetně Cherubínů. Ale o těch někdy příště. Proč jsem vám  v terapiích předložila tyto dva obrázky? Dobře víte,že skoro denně maluji pro vás osobní obrázky. No a poslední dobou přibývají inkarnovaní silní duchové, kteří vědomě vědí o svém úkolu v naší zemi začít pomalu " uklízet" a nastolit vládu silných Duchů. chvilku to ještě potrvá, ale můžeme být v klidu, že naší patroni nespí a skutečně se připravuje velká duchovní obroda. Máme se na co těšit a také můžeme přispět málem jak umíme a co je v naších možnostech.
 
 
 Království růží: Všimněte si na obrázku, že tato královna má v rukou duchovní zárodek malé růžičky, řekněme čisté dušičky. Všechny bytosti žijící na nebeském ostrově se nám snaží vysílat posilu pro naše životy, abychom zde na zemi začali naplňovat své poslání a šířili tak štěstí a lásku do všech ještě neprobuzených duchů, kteří ještě nenašli svůj smysl života. Potácejí se jako mátohy a život s nimi mává od zdi ke zdi dokud se neprobudí. Božské bytosti z Království Růží  nám posílají energií a posilu v odvětví školství, výchovy dětí, probuzení spícího potenciálu, vztah k Matce zemi, k veškeré přírodě a hlavně k vodě. Voda dává všemu nový život a i na nebesích jsou tyto ostrovy na vodě a všude je prastará mlhovina. I miminko musí pobývat během svého růstu v děloze plné vody. A zase jsme u toho, že nový život nám může dát prostě ženský princip. Tedy Matka Boží je nejvyšší Královnou na nebesích a všech těchto ostrovů. Otec nebeský se stará o naší výchovu, někdy i o výprask, bez kterého není pochopení. Také o naší ochranu a  spravedlnost, což je mužský princip. Možná někdo namítne, kdyby byl bůh, tak nedopustí to, co se děje na zemi. A já vám říkám, právě proto že existuje, proto se to děje. Nikdo není nevinná oběť. Jestli se někomu něco zlého stane, sám vyslal návnadu svého nepěkného myšlení, činu, nebo  se jedná o splátku z minulého života. A tak to pořád bude dokola, dokud si ty křivdy nezačneme odpouštět. Odpuštění je nejtěžší zkouška života. Ale dost bylo přísnosti a vrátíme se ještě k obrázku, na kterém nám dává posilu Archanděl Uriel a andílek Amórek v šatičkách posetými srdíčky. Tyto bytosti z nebeských sfér vysílají všem jen energií Lásky, bez ohledu, jestli je člověk dobrý, nebo špatný. Každému stejně. Ale záleží také na jedinci, na kolik se těmto energiím otevře svým srdcem a požádá o posilu. Takže maminky, učitelé, vychovatelé, ekologové, milovníci zvířátek, lesníci, vodáci, můžete načerpat novou posilu z obrázku pro své láskyplné počínání. Je třeba však v pokoře požádat.
 
Přeji všem překrásné léto, plné slunce, vody, radosti a pohody.
 
 S láskou Daniela

 
 
Jednorožec s andělem strážným a děti
Jednorožec s andělem strážným a děti
28.4.2021- Jednorožec a jeho význam
Milí přátelé tento měsíc si dáme odlehčení a něco pěkného také pro naše děti. Jsou různé náhledy na energii Jednorožce a v každém je zrníčko pravdy. Pokusím se Vám přiblížit psaným slovem můj osobní vhled a zkušenost s touto překrásnou zářivou ochrannou energií hlavně pro čisté dětské duše. To platí samozřejmě i pro vnitřní dítě každého z nás. Za dávných časů se předávala moudrost o Jednorožci, že kdo jej spatří skutečně nebo ve snu, přinese mu veliké štěstí. Mnozí si však štěstí představují  jako sen o nabití co nejvíc hmotného majetku. Je to veliký omyl a klam pro naše duše. Naše duše se vyvíjejí v polaritě a po každém zlém, neboli dobrém prožití životního děje nastane vyrovnání. Odtud ,,Za dobrotu na žebrotu,, Ovšem pokud do životního prožitku vložíme Kristovou bytost a její lásku, můžeme vykročit na cestu skutečné lásky a služby. Na takové cestě nám může být poslán služebník ochrany hlavně při přechodu astrálem do vyšší dimenze duchovní. Je pravdou, že Jednorožce může zkrotit jen čistá panenská duše a to je jedno, jestli v mužském, nebo v ženském principu. Poté takový Jednorožec může být darován nejen pro ochranu, ale přivede nás k pokladu Ducha a duše. Světlo rohu dotyčnému tak prosvítí vědomí, že si rozpomene v podstatě na svůj význam - bytí ve stvoření  a na své poklady ducha, které někde nechal na dně své duše. Jistě tyto poklady nejsou hmotného charakteru, ale může si jimi jakoukoliv hmotu pro svou potřebu obstarat a to poctivě. Na obrázku je zachycená dívenka z mého okolí a její sen se na obrázku již naplnil. Má sebou svou sestřičku a kamaráda, kteří dostali příslib od svého anděla strážného o naplnění jejích snů dětské nevinné dušinky. Samozřejmě v jejich vnitřním světě prožívání, protože to se vždy u každého liší dle svého charakteru a rozvinuté lásky ve svém srdíčku. No…což… milí přátelé, každý máme své sny a touhy a přejme každému ten nejkrásnější poklad, který nám v přítomném okamžiku šeptá oceán, řeky, prameny, hory, lesy, skály, květiny a hlavně naše srdce……
 
 
Obrázek  Panny Marie Pomocné níže silně vyzařuje a zachycuje proud záření, který značí, že  se stupňuje úloha a význam energie a moudrosti z božího Pramene Ducha svatého do celé pozemské úrovně. Jde o aktivní zesílenou duchovní pomoc, jako protiváhu zesílených a agresivních vibrací satanského principu nelásky, ega a mystifikací s klamným zneužíváním nebo chybným výkladem duchovních slov.Boží pramen z Ducha svatého tvoří neoddělitelné spojení s principem Ježíšovy lásky a jejich společného aktivního uplatňování proti Satanovu principu nelásky, který se probouzí v lidech nebývalou měrou.

 
Panna Maria Pomocná
Panna Maria Pomocná
23.11.2015 - Milí přátelé, srdečně všechny zdravím a posílám poselství ze světla lásky ve světelných tónech barev, které ke mně proudily z vyšších duchovních sfér. Než začalo ke mně proudit tvořivé světlo s informací, zahlédla jsem tuto panenskou tvář ve skále ve tvaru pyramidy v zářícím duchovním zlatém srdci.  Pojďme tedy společně nahlédnout z pohledu duchovní roviny, jak mi bylo předloženo. Možná i pro doplnění lépe pochopíme současné světové dění a novou rodící se plodivou sílu v principu Krista na Zemi. Vyzařující symboly na obraze tentokrát nebudu popisovat, protože ke každému budou promlouvat jeho“ vlastní“ vibrací lásky, kterou vyzařuje do okolí při pobytu na naší drahé planetě Zemi. Barvy jsou ředěny výtažkem z borovice, vytvářejí strukturu a po nanesení se vypařují zpět staženým světlem do éteru.   
 
Duchovně zralý člověk si jistě rozpomene na dávný, již zapomenutý, biblický text Písně písní: Nigra sum vobis - přeloženo od Jana Vodňanského:
 
Černá jsem pro vás dcery Jeruzalemské, leč krásná pro svého milého.
Jak stany cedarské krásná, jak tabule královská zářící.
Nehleďte na mne, že jsem tak snědá, to sluneční žár obarvila mou tvář.
Vzplanuli proti mně hněvem mé (vlastní) matky, ( rodní) synové, mně hlídat
dali svoje vinice, svou vinici však hlídat jsem nemohla.
 
 V této písní je ukryta hluboká moudrost o dávání. A zase pochopí jen ten, který má. Již staří esejští uctívali Matku Zemi, neboli Černou Madonu - bohyni plodnosti, zrození, a Otce Nebeského, stvořitele našeho vědomí ducha a duše, již před příchodem Krista. Proč černá? Možná bychom se mohli vrátit na počátek, kdy nebylo nic, všechno bylo černé. A Bůh řekl: „Budiž Světlo,“ a stalo se. Mnozí tak mluví jen o světlu, ale málokdo si uvědomí, že světlo nemůže existovat bez tmy, která má hlubší význam pro náš vývoj. Ve starověkém Egyptě s původním názvem: Al – kemi, což znamená černá země, měli v úctě úrodnou půdu, která se ukládala na břehu Nilu. Tato úrodná půda (aluvium) byla přemístěna vodním tokem a obyvatelé na ní byli zcela závislí kvůli pěstování plodin. Egyptská kultura a její věda dosahovala vysoké úrovně, která není dodnes pochopená. Působili zde takzvaní posvátní vědci, kteří znali spojení s hvězdným nebem, úskalí duší a jejich smysl bytí. Alchymisté zde pracovali s prvotní hmotou prima materia a v pracovních postupech ji nazývali černou pannou. A tady se dotýkáme známého alchymistického procesu o výrobě zlata z jiné hmoty. Kristus září také přece ve Zlaté barvě! To je přeci úžasná souvislost. Je již prokázáno vědci, kteří se zabývají historií, že egyptská bohyně Isis byla černou madonou se svým synem Horem – synem světla. Na podstavcích jejích soch je vždy nápis: Virgini partitura, což znamená Panna, která porodí. Tento uznávaný ženský princip se v době křesťanství transformoval do ženského principu Panny Marie a Ježíška. Ježíš přece z kříže volal „ Toto je vaše Matka,“ a díval se na Pannu Marii, která klečela a plakala pro Jeho lásku na Zemi. Egyptská Isis /„Isch“ znamená Ta která pláče/ plakala také pro lásku svého rozsekaného muže Osirise jeho bratrem Shetem na 14 částí rozsetých po Zemi. Ženský princip každé vývojové etapy představovala čistá panna – zrcadlo Matky Boží na Zemi. Mnozí však zapomněli a nejsou si vědomi toho, že všechno – vzduch, který dýcháme, krása květin, stromů, vod, luk, skal aj., všechno, z čeho jsme živi (plodiny), oblečení, naše střecha nad hlavou pochází z darů Země! Dokonce i zbraně, letadla, auta, PC, šperky aj. jsou vytvořeny ze surovin naší Matky Země! Kdo co z darů země vyrobil pro druhé, to si také sklidí. Jsme tedy na Zemi, kde probíhá náš vývoj uvědomění si lásky ke všemu stvořenému. Přikládám ještě předchozí poselství, které se stávajícím úzce souvisí. Můžete nahlédnout, zavzpomínat a porovnat.

http://www.agapebrno.cz/Magazin/Tvorba-ctenaru/Daniela-Filipi-Poselstvi-Matky-Zeme.aspx  
Proč nám tedy byl  předložen tento živoucí děj v obraze? Zřejmě proto, že brzy nastane proces znovuzrození spasitelského „Světla“, druhého příchodu pro ty, kteří chtějí žít v lásce, soucitu a tvořivé smysluplné činnosti (službě) pro Boha a pro druhé vyvěrající z pramene čistého srdce. Nejedná se však o zrození fyzického těla dítěte. Bez bohu milé tvořivosti ze svého ducha se podle zákona karmy nemůže nikdo k Bohu přiblížit, natož přijmout v srdci Kristův princip.  Mluví se už dlouho o bodě obratu, neboli posunu kartografické sítě země do vyšší roviny dimenze času, která je zašifrovaná v pyramidách Gizy. Jistě též pozorujete u všech dějů nápadné zrychlení a to z důvodu třídění lidstva, který se bohužel musí odehrát i v odhaleném procesu viditelného zla na Zemi, které rovněž slouží k uvědomění si daru života a lásky při pobytu na naší planetě. Vím, že je to těžké k pochopení, ale Bůh přece stvořil v každém z nás jen Jeho čiré světlo pro náš vývoj. A jak byla u mnohých tato energie lásky použita? Začali se sami cítit bohy, zapomněli na boží zákony a tak musel vždy Otec nebeský zasáhnout z lásky k nám. Neboli lépe řečeno: „Co jsme si při pobytu na Zemi zaseli, to si také sklidíme.“ To se týká také našich činů a myšlenek. Samozřejmě, že princip Krista je věčný a je na každém, kdy jej přijme do svého srdce. Naše drahá Matka Země – zrcadlo Matky Boží také přijala princip Krista a Jeho Světlo lásky do svých útrob již na Golgotě, když se Jeho krev řinula při bouři s deštěm po Zemi. Uvědomme si také, že voda je živoucí zdroj informace, vrací paměť a je rovněž plodivou silou. Když se dešťová voda na Golgotě vsákla do útrob Země a spojila s Kristovou krví - Jeho DNA, započal přirozený alchymistický proces , který vyprodukuje „Zlato“, tedy Spasitelské Kristovo světlo po celé naší planetě. Jistě se dočkáme i viditelného děje, který nebudu popisovat. Otec nebeský zajisté ví, co je pro nás dobré. Myslím, že to je nadějná vize při současném světovém dění.  Jenže nestačí milovat a modlit se k Ježíši. Jsme na Zemi, nebo snad šlapeme po nebi? Je tedy potřeba přijmout do svého srdce i Matku Zemi s jejími bytostmi – ženský princip plodnosti a zrození. Jinak se nikdo nemůže spojit s Kristovou bytostí a dočkat se svého vzkříšení při druhém příchodu a spravedlivém zúčtování! Neumím si představit člověka, který žije na zemi a vysílá nenávist k této  milující bytosti, která jej živí, šatí, dává mu kyslík - nápoj pro příjemný pobyt v přírodě a radosti ze života. Co se od nás tedy očekává? V první řadě nikoho nesoudit, nemít v duši ani jednu špatnou myšlenku a pomáhat ve svém okolí, jak kdo může. V naší zemi je přece dost dětí, starých, nemohoucích, kteří potřebují naši pomoc. Nemusíme proto nutně za hranice. A jsme nakonec u „Panny“ z Apokalypsy, která zrodí na Zemi duchovní slunce. Neznám v současné době jinou pannu na Zemi, která by to dokázala, než síla Lásky naší “Matky Země“ – opakuji “Zrcadlo Matky Boží“. Je třeba se nad tímto dějem hlouběji zamyslet, až přijdeme na jednoduchou přirozenost a dokonalý zákon boží spravedlnosti. Jak v nebi, tak i na Zemi. Význam slova Apokalypsa není žádný konec světa, ale odhalení neviditelných dějů fyzickému zraku! Doprovodná hudba o otevření tajemství hluboké noci tentokrát bude posilovat spíše aktivitu než rozjímání. Hudbu jsem kdysi dávno dostala darem od svého učitele hudby. Mnohým samozřejmě nic nepoví hudba ani obraz. Avšak těm, kteří se otevřou tomuto vyzařování svým duchovním srdcem, odhalí „Zlatý poklad“  ukrytý v hlubinách každé duše zrozené na Matičce Zemi. Přeji všem krásný duchovní a duševní prožitek s čistými myšlenkami o lásce, naději a pevné víře, jako skála ve dnech blízkých i budoucích.  Hudbu si spustíte ZDE
Předávám s láskou a božím požehnáním všem.

Daniela                                        
Matka Země
Matka Země
Posilující - léčivé energie níže na obrázku k nám vyzařují silnou ochranu z Duchovní dimenze na cestě  k našemu Otci Nebeskému o kterou je potřeba v pokoře požádat a otevřít se ve svém Srdci. Pro dítě by měl tak učinit jeho rodič, či zástupce. Žádná ochrana, či pomoc nemůže být vykonávaná bez svobodné vůle člověka, tedy bez jeho rozhodnutí a důvěry. Ochranná struktura, která již začala vyzařovat v celém stvoření byla zhotovena s pomocí mého „Duchovního vedení“ na přání jednoho mladého muže, kterému děkuji za zveřejnění se záměrem podělit se s námi o  tyto léčivé energie lásky Ježíše Krista.
 
Přejdeme tedy k obrázku a stručnému popisu dějů z Akašického záznamu.“Ochranný Meč“, který byl spuštěn Duchem Svatým do stvoření je přeměněný Ježíšův Kříž z Golgoty v objetí Rytířského Kristova Věnce. Je to silný zářič hlavně pro ochranu lidské duše, která se neumí ubránit různorodým temným strukturám jakéhokoliv charakteru včetně přisedlých jiných duší, které na člověka doléhají svými emočními potřebami. Rytíř v liliovém plášti čistoty s pověřenou andělskou bytostí je mohou odvést do patřičné úrovně svého dalšího vývoje, pokud ovšem nepodléhají s dotyčnou duší karmickému zákonu. V takovém případě je potřeba prosit o milost a učit se nemít ani jednu špatnou myšlenku, aby se neměly znovu o co zachytit. Přeji všem příjemné prožitky při meditaci i s hudbou a předávám s láskou a božím požehnáním.
 
Rytířský ochranný Kristův věnec
Rytířský ochranný Kristův věnec

© 2014 - 2020 Daniela Filipi - Všechna práva vyhrazena

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one